Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SARKOFAGENS MYSTISKE STRÅLING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Sarkofagens-mystiske-stråling-Mollerup-&-Ansvang

SARKOFAGENS MYSTISKE STRÅLING (2 af 8)


Målinger med moderne måleudstyr viser kraftig gammaudstråling fra sarkofagen i den store pyramide. Kunne de gamle egyptere fremstille atomart mareriale?

SARKOFAGENS MYSTISKE STRÅLING (2 af 8)

Er Det Gamle Testamente

skrevet i chifferskrift?

 

Sarkofagens-mystiske-stråling-02-Mollerup-&-Ansvang

 

En af de mennesker, der af professionel nysgerrighed besluttede at bruge sin tid og sin ekspertviden til kritiske studier af de teknikker, der blev anvendt i de gamle civilisationer, er den svenske Draken-konstruktør fra Saab-fabrikkerne, civilingeniør Henry Kjellson. Han fortæller, at allerede da han var under uddannelse til ingeniør og fik forbindelse til luftfarten, var han interesseret i bestemte dele af Det Gamle Testamente. Han mente, at det kunne være beskrivelser – ganske vist noget forvrængede – af flyvemaskiner. Han fandt hurtigt ud af, at det var nødvendigt at læse Det Gamle Testamente på originalsproget. Ved hjælp af originalsproget fandt han ud af, at mange mystiske passager kunne afmystificeres, hvis man i stedet for den sædvanlige fortolkning benyttede en anden fortolkning af bestemte ord – en fortolkning, som givetvis lå inden for rammerne af ordets eller dets rodords betydning. Med andre ord − det så ud til, at der ligger en anden lige så sandsynlig læsemåde bag den almindelige læsemåde. Visse dele af Det Gamle Testamente består tilsyneladende af en chifferskrift.

Om Det Gamle Testamente og den mulige chifferskrift siger forskeren Ahtis, at det angiveligt var Moses, der personligt havde skrevet 1. Mosebog med egyptiske hieroglyffer på en sådan måde, at teksten kunne læses på tre måder. En af læsemåderne gav indblik i de gamle vismænds interessante kosmologi og tekniske viden.

 

Sarkofagens-mystiske-stråling-03-Mollerup-&-Ansvang

 

Kendte man radioaktivt materiale?

I Det Gamle Testamente er der en række fortællinger, som allerede når de læses som almindelig tekst − dvs. i den oversættelse, der kaldes den autoriserede − med stor sandsynlighed peger på, at man i gammel tid har kendt til og været i stand til at fremstille et materiale, der udsendte en kraftig gammastråling – omtrent som radium eller andre radioaktive stoffer, der kendes i nutiden. Stoffet blev tilsyneladende benyttet ved fremstillingen af et vigtigt lægemiddel − og et biprodukt fra processen var guld.

Forskellige undersøgelser at denne produktion antyder, at Khufu-pyrami­den (Cheops-pyramiden) muligvis var det sted, som beretningerne om det mystiske, udstrålende stof peger på. Det er ikke alene informationer i Det Gamle Testamente, men også hieroglyftekster i Dendara-templet, tekster i den islandske Edda[1] og i Kalevala[2], der peger i denne retning.

 

 

_________________________________

[1] Edda-digtene er relateret til nordisk mytologi eller de nordiske helte. Eddaen er en del af Islandsk litteratur i middelalderen. Der er to Eddaer: Ældre Edda, også kendt som den Poetiske Edda eller Sæmunds Edda (Codex regius). Yngre Edda, Snorres Edda eller Prosa Edda.

[2] Kalevala er en samling gamle sagaer, sange og myter fra den finske mytologi. Bogen er kompileret af Elias Lönnrot (1802–84).

_________________________________

Artikel-Sarkofagens-mystiske-stråling
Download-fil: SARKOFAGENS MYSTISKE STRÅLING - T. Lund Mollerup & E. Ansvang


Artikel-Sarkofagens-mystiske-stråling
Læsefil med vendbare sider: SARKOFAGENS MYSTISKE STRÅLING