Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VISDOMMENS MESTRE - position og funktion i Hierarkiet
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Visdommens-Mestre-position-og-funktion

VISDOMMENS MESTRE - position og funktion i Hierarkiet (7 af 13)


Planeten ledes af et åndelige hierarki. Men hvad er dette hierarki? Hvad foretager det sig? Åndsvidenskaben giver svar.

VISDOMMENS MESTRE - position og funktion i Hierarkiet (7 af 13)

Hierarkiets organisation

 

Hierarkiet er opdelt i syv departementer, der svarer til det, man i åndsvidenskaben kalder de syv stråler, og hvert departements funktion er nøje forbundet med den tilsvarende stråles egenskaber eller ”kvalitet”. Men det vil føre for vidt at beskrive disse stråler mere detaljeret i denne præsentation.

De syv departementer er ikke helt ligestillede, for tre af dem har primære funktioner svarende til de tre grundlæggende aspekter af alle levende væsener, mens de fire øvrige er underlagt det tredje store departement og repræsenterer sider eller aspekter af departementets aktiviteter.

Man kender ikke ret mange af Hierarkiets medlemmer, men det er muligt at nævne de vigtigste mestre i hvert departement og give en kort beskrivelse af deres funktion. Generelt kan man sige, at en leder af et primært departement er en indviet af syvende grad − altså to grader over en mester − mens en leder af et sekundært departement har sjette indvielse og kaldes en chohan (”herre”).

 

1. departement

Vaivasvata Manu

 

Visdommens-Mestre-07-position-og-funktion

Vaivasvata Manu

 

1. departement

− er beskæftiget med manifestationen af selve livskraften i fysiske menneskeformer. Det er derfor rodracernes og manuernes departement. I den nuværende fase ledes dette departement af 5. rodraces − den indoeuropæiske races − overhoved, Vaivasvata Manu, som overtog embedet efter 4. rodraces − den atlantiske races − leder, Chakshusa Manu, og på grund af arbejdets karakter kaldes Vaivasvata Manu ”evolutionens herre”.

Vaivasvata Manu er omkring to meter høj, og han optræder med løveagtig værdighed. Han har bølgende, brunt hår og skæg, og hans ansigt er bydende med brune, gennemborende øjne, der udtrykker en helt ubeskrivelig klarhed og styrke.

Udover rodracens underracer arbejder han også med jordskorpens udseende, så den passer til evolutionsplanerne for de forskellige kontinenter. Til daglig er han beskæftiget med storpolitiske forhold, og gennem store idestrømninger påvirker han regeringsledere for at skabe optimale betingelser for de forskellige mennesketyper.

Evolutionsprocessen er planlagt tidsaldre frem og fungerer i ordnede cyklusser inden for det karmiske mønster. Intet er overladt til tilfældigheder.

Vaivasvata Manus nærmeste medarbejder er chohanen Morya, som har påtaget sig opgaven som manu for den næste rodrace – 6. rodrace. Morya er kendt, fordi han var den ene af de to mestre, som gav impulsen til oprettelsen af Det Teosofiske Samfund i 1875. Desuden var han de teosofiske lederes − H.P. Blavatskys, H.S. Olcotts og Annie Besants − mester.

 

Visdommens-Mestre-07b-position-og-funktion

Morya

Artikel-Visdommens-Mestre-position-og-funktion
Download-fil: VISDOMMENS MESTRE - Erik Ansvang


Artikel-Visdommens-Mestre-position-og-funktion
Læsefil med vendbare sider: VISDOMMENS MESTRE