Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VISDOMMENS MESTRE - position og funktion i Hierarkiet
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Visdommens-Mestre-position-og-funktion

VISDOMMENS MESTRE - position og funktion i Hierarkiet (3 af 13)


Planeten ledes af et åndelige hierarki. Men hvad er dette hierarki? Hvad foretager det sig? Åndsvidenskaben giver svar.

VISDOMMENS MESTRE - position og funktion i Hierarkiet (3 af 13)

Mestrenes mester

 

Visdommens-Mestre-02a-position-og-funktion

 

 

Ifølge åndsvidenskaben er Kristus Hierarkiets overhoved, og han er selv et menneske – ikke en gud. Han er kun ”gudesøn” i den forstand, at han er nået så langt i sin udvikling, at han er ved at have nået evolutionens mål for et menneske på denne planet. I de gamle civilisationer – eksempelvis den egyptiske – fortalte de gamle egyptere, at ”guderne vandrede blandt mennesker”. ”Guderne” var Hierarkiets mestre, som ganske rigtigt var fysisk til stede i menneskeheden, og de var de naturlige ledere af historiens store civilisationer. I Den Nye Tidsalder vil visdommens mestre igen være fysisk til stede i menneskeheden, og kun under deres víse ledelse vil menneskeheden være i stand til at kæmpe sig ud af de enorme selvskabte problemer.

Det er en stor misforståelse at tro, at Kristus kun er leder af en enkelt religion. Han sagde selv, at ”Faderen og jeg er ét”. Han er derfor ét med alt. Han er ét med alle uafhængig af tro, race, køn og nationalitet. Han er det, man kalder et oplyst menneske. Han har i virkeligheden aldrig forladt menneskeheden, og han vil komme til syne igen i det ydre, offentlige liv sammen med andre medlemmer af Hierarkiet. Han behøver imidlertid ikke blive født som et barn på ny. Mestre har frigjort sig fra reinkarnationens nødvendighed. Reinkarnation betyder ”igen i kødet”, og mestre skal ikke igennem en lang og besværlig opvækst, før de kan begynde at løse deres opgave. De er i stand til at manifestere sig i et selvskabt legeme, som på sanskrit kaldes en ”mayavirupa”. De kan tiltrække stof af passende kvalitet og forme et ønsket legeme, som de kan træde frem i, når de ønsker det.

Kristus har fungeret som leder af Hierarkiet i en cyklus på 2.250 år, og åndsvidenskaben oplyser, at han fortsætter dette arbejde i endnu en cyklus – i Vandbærerens tidsalder. Han er det første menneske i den menneskelige evolution, der har nået en så høj og betydningsfuld position.

 

Visdommens-Mestre-03-position-og-funktion

 

Ifølge åndsvidenskaben er Hierarkiet en organisation, der kvalitetsmæssigt fungerer under 2. stråle for kærlighed og visdom, og derfor er Kristus selv på 2. stråle. Det er naturligt, for ifølge den esoteriske lære er det nuværende solsystem den anden planetariske inkarnation af en serie på tre, og ifølge den esoteriske lære er Sollogos en 2.-stråle logos. De syv stråler manifesteres via solsystemet fra en ukendt kilde i Kosmos. Alle Hierarkiets mestre er karakteristiske ved deres strålekvaliteter, og alle syv stråler manifesteres gennem Hierarkiet, som en forudsætning for at give det guddommelige liv udtryk.

Menneskets evolution omfatter fem større bevidsthedsudvidelser, som i åndsvidenskaben kaldes indvielser. Alle medlemmer af Hierarkiet har taget alle fem indvielser, nogle har taget den 6. og nogle få den 7. indvielse. Det betyder, at de har nået samtlige åndelige mål for menneskets evolutionsproces på denne planet. Ved 6. indvielse erhverves den højeste visdom, og det er årsagen til, at de kaldes visdommens mestre.

Den vestlige civilisation er forholdsvis ung. Østens civilisation er langt ældre. Det er derfor naturligt, at de første menneskelige medlemmer af Hierarkiet var orientalere. Dette forhold har imidlertid ændret sig i de senere år, og der er efterhånden et betydeligt antal vesterlændinge i Hierarkiet. Nogle af visdommens mestre lever i fysiske legemer og enkelte er gift, men de lever skjult for offentligheden. Disse og andre mestre vil træde offentligt frem ved Kristi genkomst.

Artikel-Visdommens-Mestre-position-og-funktion
Download-fil: VISDOMMENS MESTRE - Erik Ansvang


Artikel-Visdommens-Mestre-position-og-funktion
Læsefil med vendbare sider: VISDOMMENS MESTRE