Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 2:7
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 2:7 (8 af 9)


Når menigmand ikke ved, om kunst er god eller dårlig, og eksperter afgør det på udefinerbare kriterier, bliver kunst ligegyldig.

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 2:7 (8 af 9)

Den skabende imagination

 

I den østerlandske kunst ses denne tendens − særligt i den japanske portrætkunst. I denne kunst forsøger kunstneren at fastholde personens kvaliteter og ikke selve den fysiske form, sådan som det er normalt i den vesterlandske malerkunst. Den østerlandske kunstner maler ikke efter model, hvis han eller hun da ikke er vesterlandsk påvirket. Heller ikke når det drejer sig om et portræt. Den østerlandske kunstner studerer modellen i forskellige stemninger, og derefter går modellen hjem. Først nu går kunstneren i gang med at male portrættet.

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-02-13-Erik-Ansvang

 

Selvom der kan være mindre anatomiske fejl i billedet, opnås der en beundringsværdig lighed. Ansigtet i de forskellige stemninger fastholdes i hukommelsen, og maleriet bliver en slags kombination af disse stemninger, der på en mere ægte måde repræsenterer modellen. Og ejeren får et maleri, hvor man ser vedkommende lyslevende foran sig, selvom det måske ikke nøjagtigt gengiver hvert detalje i det fysiske ansigt ligesom et fotografi.

Når den skabende imagination indføres i kunsten her i Vesten, vil man utvivlsomt opnå en højere kunstform, end hvis man blot forsøger at skabe en nøjagtig gengivelse af en eller anden naturlig genstand − eller når maleriet slet ikke forestiller noget.

Der kan siges meget både for og imod denne holdning til kunsten, men et forsøg på at opfatte og udtrykke kvaliteten i en genstand må være vigtigere for en kunstner end blot at kopiere genstandens fysiske form, som naturen alligevel har skabt bedre, end det nogensinde bliver muligt for en kunstner at gøre. Det, man må forvente fra kunstnerens hånd, er mere af den legemliggjorte guddommelige tanke, end man selv formår at opfatte.

Hvorfor skal man forlange, at kunsten skal give, hvad man ikke selv kan se? Fordi der forlanges noget ægte − noget af den evige skønhed, der viser sig i de store og ædle menneskelige følelser. Noget, der kan appellere til det fineste og højeste i menneskets natur.

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-02-14-Erik-Ansvang

 

Det er ikke nødvendigt at blive præsenteret for afføring, ulækre, rådnende svinekroppe for at erkende, at kødet er forgængeligt. Det ved enhver. Der er ikke behov for at se på bunker af skrotbiler for at vide, at nutidsmennesket lever i et køb-og-smid-væk samfund. Det ved enhver. Og hvorfor fortælle noget, alle og enhver allerede ved? Hvorfor ikke inspirere med den skønhed, der mangler? Hvorfor ikke vise vejen?

Når man ser på kunst, der appellerer til det højeste i mennesket, drejer det sig om mere end blot at give følelserne lov til at nyde et vidunderligt billede. Naturen er udtryk for den guddommelige tanke og hensigt, der åbenbarer sig i tiltagende fuldkommenhed. Skønhed ligger til grund for enhver ophøjet tanke og åbenbarer sig i en fuldkommenhed, som man ikke kan nå, men som man måske kan berøre ved hjælp af kunstnerens særlige evne til at se og udtrykke den skønhed og kvalitet, som formen skjuler.

Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-02-Erik-Ansvang
Download-fil: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 2:7 - Erik Ansvang


Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-02-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 2:7