Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 3:7
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 3:7 (1 af 9)


Menneskets kreative potentialer er medfødte, men kreativiteten blokeres oftest under opvæksten. Men hvorfor og hvordan?

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 3:7 (1 af 9)

K R E A T I V I T E T

Traditionelt & Spirituelt

3:7

 

Af Erik Ansvang

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-03-Erik-Ansvang 

Du kan frit downloade materialet "KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 3:7" af Erik Ansvang. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

K R E A T I V I T E T

TRADITIONELT & SPIRITUELT

3:7

 

HVEM ER KREATIV – HVEM ER IKKE?

 

I den traditionelle psykologi sættes der lighedstegn mellem barnet og kreativitet. I transaktionsanalysen skelner man eksempelvis mellem ”det tilpassede barn” og ”det naturlige barn”. Det naturlige og legende barn er det kreative barn. Det tilpassede barn er mere eller mindre blokeret i sin evne til kreativ udfoldelse.

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-03-01-Erik-Ansvang

 

Det kunne lyde som om rammer og begrænsninger (dvs. opdragelse) er af det onde. Men rammer og begrænsninger er nødvendige − og ofte er de kærlige. For eksempel er det en kærlig begrænsning, når forældre forbyder børn at gå ud på kørebanen, for som forfatteren Willy Sørensen humoristisk udtrykte det: ”Små børn er endnu ikke gamle nok til at gå ud på kørebanen og blive kørt over”.

Men når der tales om børn, er der ikke tale om rigtige børn, men om ”det indre barn” − det naturlige og legende barn bag den voksne facade. Det er det barn, der sjældent kommer til udtryk i den alvorstunge voksne verden. Når det legende barn sidestilles med kreativitet, skyldes det utvivlsomt, at mennesket i den tidlige barndom var i stand til spontant at give tanken og opmærksomheden frit spil − fordi den endnu ikke var tvunget ind i fastlagte rammer.

Kreativ blokering og programmering

De kreative potentialer er medfødte, men meget faste bindinger til fastlagte programmer i bevidstheden forhindrer kreativiteten i at komme til udtryk. Kreativiteten blokeres oftest under opvæksten. Det rejser to spørgsmål:

  1. Hvilke bindinger og programmer?
  2. Hvad kræves der for at løse op for de kreative energier?

Desmond Morris, der er kendt for sin udforskning af kropssprog, udførte et eksperiment, hvor han gav chimpanser lærred og maling. Spontant begyndte dyrene at male afbalancerede farvemønstre, der kunne minde om visse former for abstrakt kunst. Aberne blev så opslugt af det, at de ikke længere interesserede sig særligt for føde, sex og de øvrige aktiviteter, de normalt var optaget af. Tilsvarende eksperimenter med andre abearter gav samme resultat. Og vigtigst af alt: Børns adfærd lignede chimpansernes bemærkelsesværdigt.

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-03-02-Erik-Ansvang

 

Meget tyder på, at kreativitet er et naturligt potentiale. Og alligevel bliver kreativiteten i de fleste tilfælde mindre, efterhånden som man bliver ældre. Måske fortsætter den inden for visse afgrænsede områder, f.eks. inden for videnskab, musik, malerkunst, skrivekunst o.l. Men hvorfor dør eller begrænses den?

I forsøget med chimpanserne prøvede man derefter at give dem en belønning, når de havde malet et billede. Herefter begyndte deres arbejde at degenerere i en sådan grad, at dyrene til sidst kun skabte så lidt som muligt i forhold til, hvad eksperimentets leder ville ac­ceptere. En tilsvarende opførsel kan iagttages hos børn, når de bliver bevidste om, hvilken slags billeder de ”skal lave” for at fremkalde en ”belønning”. Belønningerne er i børnenes tilfælde subtile og underforståede som for eksempel ros, opmuntring og accept − og af behovet for at efterligne det, som andre børn laver og får ros for.

 

Konklusionen må være, at kreativitet ikke er foreneligt

med hverken belønning eller straf.

Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-03-Erik-Ansvang
Download-fil: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 3:7 - Erik Ansvang


Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-03-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 3:7