Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GENTAGELSE - EN NØDVENDIGHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Gentagelse-en-nødvendighed-Åndsvidenskab-og-spiritualitet

GENTAGELSE - EN NØDVENDIGHED (8 af 8)


Ritualer er gentagelse. Meditation kræver gentagelse. Dagligdagens rutiner består af gentagelser. Årstiderne gentager sig. Gentagelse er en nødvendighed.

GENTAGELSE - EN NØDVENDIGHED (8 af 8)

Den nødvendige disciplin

 

Åndsvidenskaben oplyser, at livsbølgen først kom til udtryk i en gigantisk cyklus i mineralriget, og da denne cyklus var tilendebragt, kom livet til syne i en ny stor cyklus i planteri­get. Da livet i planteriget var fuldbyrdet, iklædte bevidstheden sig igen en ny og højere form, hvorefter det gen­nem­levede en ny cyklus i et højere rige – dyreriget. Det fortsatte i menneskeri­get, men åndsvidenskaben fortæller, at det ikke slutter her. Menneskehe­den er ikke det ypperste, Universet har kunnet frembringe i årmilliarder­nes løb. Udviklingen fortsætter i et såkaldt over­menneskeligt rige, som igen blot er et trin på vejen mod endnu højere bevidsthedstil­stande.

At opnå højere bevidsthedstilstande kræver disciplin. Ordet disciplin har at gøre medregelmæssighed og orden, men der ligger også en opdragelse, indsigt og dygtiggørelse i ordets betydning. Der tales i dag sjældent om nødvendigheden af at være disciplineret. Måske hænger det sammen med, at mange oplever det som noget strengt, negativt og en måde at fastholde mennesker i spændetrøje, styre og bestemme. Men der er brug for disci­plin i dagligdagen. Hvis man vil dygtiggøre sig, må man øve sig – om og om igen. Man må gentage og gentage. Det gælder på alle områder i livet. Dygtiggørelse kræver ganske enkelt gentagelse. Det kræver disciplin, regel­mæssighed og gentagelse at inddrage det åndelige i hverdagslivet.

 

”Indvielsens cyklus var en gengivelse i det små af den store ræk­ke af kosmiske forandringer, som astronomerne har kaldt det tropiske år eller stjerneåret. Lige som himmellegemerne ved afslutningen af stjerneårets cyklus (en periode på 25.868 år) vender tilbage til de samme relative stillinger, som de ind­tog ved dens begyndelse, på samme måde er det indre menne­ske ved afslutningen af indvielsescyklussen vendt tilbage til den til­stand af guddommelig renhed og kundskab, som det be­fandt sig i, da det indledte de jordiske inkarnationers cyklus.”

H.P. Blavatsky: Den Hemmelige Lære, Bind 2, s. 13

 

Gentagelse-09-En-nødvendighed-Erik-Ansvang

Artikel-Gentagelse-en-nødvendighed-Esoterisk-set
Download-fil: GENTAGELSE - EN NØDVENDIGHED - Erik Ansvang


Artikel-Gentagelse-en-nødvendighed-Esoterisk-set
Læsefil med vendbare sider: GENTAGELSE - EN NØDVENDIGHED