Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KARMA
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-KARMA-Annie-Besant-Åndsvidenskab

KARMA (1 af 17)


En detaljeret beskrivelse af karmas principper og indflydelse – individuelt og kollektivt. Bogen er et redskab for mennesker, der ønsker aktivt at arbejde med deres karmiske situation.

KARMA (1 af 17)

e-Bog

KARMA

 

Af Annie Besant

 

KARMA-Annie-Besant-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom

Du kan frit downloade e-bogen "KARMA" af Annie Besant. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på vores girokonto … Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

Kort omtale af denne bog:

 

Ordet karma får de fleste til at tænke på dårlig karma, selvom karma naturligvis omfatter både god og dårlig karma. Karmaloven er ganske enkelt loven om årsag og virkning – om aktion og reaktion. Karmaloven er en naturlov. Alt hvad et menneske sender ud, vender tilbage til mennesket selv med samme styrke. Universet er en helhed, og ligevægten i denne helhed opretholdes gennem de enkelte deles konstante og fine tilpasning til hinanden. Det betyder, at enhver handling uundgåeligt får indflydelse på helheden. Handlingen vedrører derfor ikke kun det enkelte menneske.

I denne lille bog giver Annie Besant ikke alene en detaljeret beskrivelse af denne naturlov, dens principper og dens indflydelse på mennesket – individuelt og kollektivt – men forklaringerne er desuden et redskab for mennesker, der ønsker aktivt at arbejde med deres karmiske situation i dette liv og i kommende. Ligesom alle andre naturlove kan karmalovens virkninger modificeres og endog opløses. Der gives ingen nemme løsninger, men metoderne beskrives i et forståeligt sprog.

Denne bog er en perle for mennesker, der seriøst ønsker at arbejde aktivt med deres egen udvikling.

 

K A R M A

 

Af Annie Besant

 

Oversat og redigeret af
Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

 

 KARMA-Annie-Besant-forfatter-Åndsvidenskab

Annie Besant

 

INDHOLD:

 

Side 1: KARMA
Side 2: Lovens uforanderlighed
Side 3: Tankeformernes aktivitet
Side 4: Karmas principielle grundlag
Side 5: Detaljerne i skabelse af karma
Side 6: Mentalplanet - Devachan
Side 7: Samvittighedens dannelse og udvikling
Side 8: Udarbejdelsen af karma
Side 9: Lipikaerne
Side 10: Handlinger skaber omgivelser
Side 11: Hvordan konfronterer man karmiske virkninger?
Side 12: Sådan skaber man sin fremtid
Side 13: Sådan transformeres karma
Side 14: Karmas ophør
Side 15: Ubrydelige bånd
Side 16: Den kollektive karma
Side 17: Afsluttende bemærkninger

 

_________________________________

 

Forord


Det er kun nødvendigt at lade nogle få ord følge denne lille bog ud i verden. Formålet med bogen er at imødekomme ønsket om en let tilgængelig præsentation af den esoteriske lære. Nogle har beklaget sig over, at åndsvidenskabelig litteratur både er alt for vanskelig, alt for teknisk og alt for detaljeret for almindelige læsere, og forhåbentlig er det lykkedes at afhjælpe disse problemer med denne og andre lettere tilgængelige bøger.

Åndsvidenskaben er ikke alene for de belæste − den er for alle. Måske vil der imellem dem, der i denne lille bog for første gang får et glimt af denne viden, findes nogle få, som får lyst til at trænge dybere ind i dens filosofi, dens videnskab og dens religion, og derfor arbejder videre med begejstring og entusiasme. Men disse håndbøger er heller ikke skrevet for den videbegærlige studerende, som ikke lader sig afskrække af vanskeligt stof. De er skrevet for almindelige travle mennesker i den hensigt at give dem indsigt i nogle af de store metafysiske sandheder, som gør det lettere både at leve livet og at gå døden i møde. Forfatterne, som har skrevet bøgerne, udfører på denne måde et tjenestearbejde for mestrene − racens ældre brødre − og bøgerne er udelukkende skrevet i den hensigt at gavne vores medmennesker.


Annie Besant


 

”Enhver tanke går, idet den skabes, over i den usynlige verden og bliver et aktivt væsen ved at forbinde sig med − eller måske mere nøjagtigt udtrykt − ved at smelte sammen med en elemental − et halvintelligent væsen, der tilhører et af naturens riger. Det lever videre som en aktiv intelligens − en skabning skabt af tanken − i kortere eller længere tid − dens livsperiodes varighed vil stå i forhold til den hjernevirksomheds oprindelige styrke, som frembragte skabningen. En positiv tanke vil således fortsætte som en aktiv, velgørende kraft − en negativ tanke som en ond dæmon. Mennesket befolker således løbende sin bane i rummet med en selvskabt verden fyldt af skabninger, som dets drømme, ønsker, ideer og lidenskaber har udsendt − og denne strøm, der omgiver det, virker tilbage på enhver sensitiv eller modtagelig organisme, der kommer i berøring med den i forhold til dens dynamiske intensitet. Buddhisten kalder den sin ”skandha” − hinduerne giver den navnet ”karma”. Mesteren udvikler disse former bevidst − andre mennesker udsender dem ubevidst.”

 

Mon begrebet karma nogensinde er blevet beskrevet med større nøjagtighed og på en mere farverig måde end i disse sætninger, der er taget fra et af mesteren Koot Hoomis sidste breve? Hvis alt, hvad der skjules bag ordene, fuldt ud forstås, vil alle vanskeligheder med emnet stort set forsvinde, og man vil have fattet det hovedprincip, karmiske virkninger er underlagt. De viser den bedste fremgangsmetode for dette studie, og det er nu muligt indledningsvis at betragte menneskets skabende kræfter. Alt, hvad der er behov for som indledning, er en klar opfattelse af lovens uforanderlighed og af naturens store regioner eller planer.

Artikel-KARMA-Annie-Besant-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Download-fil: KARMA - Annie Besant


Artikel-KARMA-Annie-Besant-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: KARMA