Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN ASTRALE VIRKELIGHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-astrale-virkelighed-C-W-Leadbeater

DEN ASTRALE VIRKELIGHED (2 af 20)


Vil man arbejde med højere energier end de fysiske - tankens og kærlige følelsers kraft - kræver det kendskab til det materiale, energierne arbejder igennem.

DEN ASTRALE VIRKELIGHED (2 af 20)

Skal astralplanet efterforskes?

 

Den-astrale-virkelighed-02-Leadbeater

 

Nogle mener, at selv om de er overbevist om, at der findes et astralplan, så er det et emne, som man skal tænke på så lidt som muligt. Astralplanet findes naturligvis, og alle er underlagt planets betingelser. De er overbevist om, at det er ethvert menneskes pligt at fokusere tankerne på det allerhøjeste ideal, som man hver især er i stand til at nå, og at stræbe opad imod idealet uden at spekulere på nogen af ​​de lavere og mellemliggende tilstande. Grundlæggende kan man ikke være uenig i synspunktet. Det er sandt, at ethvert menneske altid skal stræbe imod det højeste ideal, som det er i stand til at forestille sig, for det vil påvirke alle menneskets tanker, følelser og handlinger i hele inkarnationen. Men man må ikke glemme, at man befinder sig i den fysiske verden, og opgaven på nuværende tidspunkt er i vid udstrækning forbundet med den fysiske verden. Mennesket er til stede i et fysisk legeme, netop fordi det kan lære via det fysiske legeme. Hvis man ikke kunne lære nogen erfaringer på det fysiske niveau, ville man allerede have transformeret det fysiske legeme, og derfor ville det ikke være nødvendigt med flere inkarnationer i den fysiske verden. Derfor er det ikke korrekt, at fordi man skal fokusere på og stræbe efter det højeste ideal, så skal man også ignorere livet på det fysiske plan.

Den-astrale-virkelighed-03-LeadbeaterMan kan påstå, at en eneboer til en vis grad ignorerer den lavere verden, men det er ikke den sædvanlige kurs i livet. Hvis et menneskes karma tillader, at det kan trække sig tilbage fra alt fysisk ved at forsvinde ind i skoven eller op i bjergene og leve i en hule og hengive sig fuldstændig til kontemplation på ​​det højeste ideal, så er mennesket allerede i den heldige situation, at det – baseret på egne erfaringer – i vid udstrækning kan lægge det fysiske plan bag sig. Men alle ved, at for langt størstedelen af menneskeheden er det ikke muligt. Man kan være lige så højt udviklet eller være lige så god som eremitten, men man har enkle og indlysende opgaver på det fysiske plan, og intet ville retfærdiggøre en tilbagetrækning fra det fysiske liv. Når det er tilfældet, er det indlysende, at en bestemt viden om den fysiske verden er værdifuld for den videre udvikling. Hvis en lærer fortæller, at man skal holde sit tankesind fokuseret på Nirvana, og at man ikke kan lære noget fra omgivelserne i det daglige liv, og den modstand og de fristelser man møder, er læreren selvsagt ikke en kompetent vejleder.

Artikel-Den-astrale-virkelighed-C-W-Leadbeater
Download-fil: DEN ASTRALE VIRKELIGHED - C.W. Leadbeater


Artikel-Den-astrale-virkelighed-C-W-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DEN ASTRALE VIRKELIGHED