Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Tredje-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (3 af 14)


Tredje år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (3 af 14)

Definition af forskellige meditationer

 

Ordet meditation benyttes i mange forbindelser og ofte ret overfladisk, og derfor vil det være en god idé at begynde tredje år med en kort beskrivelse af de to grundlæggende typer, der blev introduceret i andet år:

1. Refleksiv meditation. Den anvendes ofte som koncentreret tænk­ning på et særligt emne, og den omtales også som meditation på et "nøgleord". Det betyder, at man skal definere og udvikle nøgleordet og opnå indsigt i nøgleordets forbindelser og anvendelses­muligheder.

I refleksiv meditation er det overraskende, hvor mange aspekter og betydninger man kan opdage, oven i købet i forbindelse med et emne, som man mener at have særdeles godt kendskab til. (Et eksempel er beskrevet i andet års anden instruktion vedrørende kærlighed).

2. Receptiv meditation. Når man ikke kan finde mere om emnet ved hjælp af tænkeevnen, skal man forsøge at løfte bevidsthedscentret så højt op mod sjælen som muligt. Derved standser tænkningen, og emnet fastholdes i bevidsthedscentret med en rolig, stille og afventende holdning. Som hjælp til at fastholde bevidstheden fokuseret på denne måde, kan man for sig selv langsomt gentage ordet eller ordene, der minder om emnet. Det opleves ofte, som om der ikke sker noget, men andre gange "falder" der noget nyt og uventet ind i bevidstheden. Af og til kan det være en erkendelse med dybere betydning, end man tidligere var i stand til at opnå. Det kan betragtes som intuitiv opfattelse.

Det kan være gavnligt at forstå dette stadie på denne måde: Man lytter med det indre øre og/eller ser opad med det mentale øje.

Ved begge disse meditationstyper skal man passe på ikke at falde i en passiv, drømmende og nærmest mediumistisk tilstand, og man skal være særlig opmærksom på de illusioner eller blændværk, man kan komme i kontakt med. (I instruktionerne for fjerde år vil mange af disse blændværk blive forklaret).

Glem ikke de grundlæggende meditationsteknikker

Forskellige aspekter i meditation blev beskrevet sidste år, hvor det drejede sig om de grundlæggende teknikker, og om hvordan de kan benyttes til at støtte de love og principper, der er behov for i Den Nye Tidsalder. Det, der dengang blev studeret, skal absolut ikke glemmes, for det danner grundlaget for al meditation. Andet års instruktioner kan derfor benyttes sideløbende med det nuværende materiale. F.eks. kan det være vanskeligt at nå frem til en "højere" meditation uden at uddanne sig i de forberedende trin med koordinering og koncentration. Hvis alle fremtidige meditationer skal lykkes, afhænger det af, om man forstår og mestrer de grundlæggende teknikker.

I andet års instruktion fulgte receptiv meditation efter refleksiv me­ditation, men det kan også være omvendt, og det vil man opleve i tredje års instruktion. Hvis den kommer før refleksiv meditation vil det føre til den inspiration og de nøgleord, man vil fokusere på i det refleksive stadie.

Karakteregenskaber og tendenser

I tredje år skal der studeres flere af meditationens aspekter, og for at uddybe forståelsen af lovene og principperne skal Den Nye Tidsalders karakteregenskaber og tendenser gennemgås. Og der gives forslag til meditationer, der har relation til dem. På den måde blive det muligt at udvikle forståelsen og praktiseringen af både "personlig" meditation og "tjenestemeditation".

Meditation er indre handling

Som tidligere nævnt er meditation en form for indre handling − en særlig form for arbejde med indre energier. Der findes endnu kun begrænset erkendelse af de enorme kræfter, som disse indre energier har til at skabe forandringer og endog virkelig forvandling − ikke alene for det enkelte menneske, for gennemføres det af grupper gælder det også tilstanden i verden. Meditationsgrupper i Den Nye Tidsalder har en forpligtelse til at benytte disse energier rigtigt med ubegrænset mulighed for at arbejde konstruktivt for det gode og positive.

Artikel-Skabende-meditation-03-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-03-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6