Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Tredje-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (7 af 14)


Tredje år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (7 af 14)

Anden del

Den Nye Tidsalder

 

Indledning

I andet års første instruktion er der en kort omtale af den nuværende verdenssituation og af overgangsperioden fra den gamle til Den Nye Tidsalder, som menneskeheden er vidne til, og som alle uundgåeligt deltager i.

I tredje års meditation er det hensigten at foretage en nærmere undersøgelse af naturen af den nuværende verdenskrise og dens betydning samt problemerne i perioden mellem de to tidsaldre. Der skal også gøres forsøg på at udforske Den Nye Tidsalders hovedtendenser, kvaliteter og karakteregenskaber, for de er allerede ved at vise sig.

Cyklusser og tidsaldre

Menneskehedens historie lige fra de tidligste tider til den nuværende viser, at udviklingens forløb er sket gennem en række cyklusser. Nogle gange har de fulgt umiddelbart efter hinanden, andre gange har de udviklet sig sideløbende i forskellige dele af verden. De længst forsvundne cyklusser kaldes "tidsaldre" − eksempelvis "stenalderen", "bronzealderen" osv. Der findes desuden optegnelser fra flere lignende store cyklusser i nyere tid, f.eks. den kinesiske, indiske, mayanske og egyptiske. Hver cyklus bestod i mange århundreder. I disse cyklusser har der desuden været kortere veldokumenterede perioder, der var karakteriseret ved en speciel religion, ved et politisk eller økonomisk system eller ved et særligt kulturelt kendetegn.

De processer, hvor der sker en ændring fra en cyklus til en anden, har igen og igen været kendetegnet ved kriser. Nogle af dem har været korte men voldsomme, og andre er forløbet mere gradvist og så langstrakt, at den nye og den gamle cyklus har overlappet hinanden. Et studie af disse cyklusser er både interessant og oplysende.

Den nuværende krise er anderledes

Sammenlignet med tidligere kriser viser den nuværende krise nogle helt andre og endda helt unikke tegn, for den er total og altomfattende i to retninger:

For det første geografisk. Krisen er ikke begrænset til et land eller et kontinent, men spreder sig ud over hele planeten og inkluderer samtlige nationer.

For det andet involverer den alle aspekter i menneskehedens aktiviteter. Den skaber store ændringer i det materielle og fysiske liv, den ophidser til voldsomme følelsesmæssige uroligheder, men den skaber desuden en hurtig udvikling og intens stimulering af menneskehedens tankesind. Det har resulteret i, at alle livsområder er blevet dybt påvirket (det gælder områder som det religiøse, politiske, sociale, økonomiske, videnskabelige, litterære, kunstneriske og uddannelsesmæssige), og det har medført, at mange mennesker har fået større kendskab til områder, der hidtil har været små eller næsten ukendte, (som f.eks. teknologi, psykologi og økologi).

For det tredje er der sket en overvældende udvikling af kommunikationsmidlerne, og det har medført, at det tempo, man modtager viden om alle begivenheder, er særdeles hurtigt. Det har resulteret i, at der er blevet skabt en konflikt mellem fortid og nutid, mellem det gamle og det nye. Et af de tydeligste resultater er konflikten mellem generationer. I nogle tilfælde er der tilsyneladende århundreder imellem deres mentaliteter.

Et grundigt studie og en analyse af den nuværende periode med store forandringer vil være nyttigt for at nå frem til en forståelse af udviklingens sande natur og betydning, og det vil også hjælpe til at se de veje, der fører gennem krisen og til et samarbejde i overgangsperioden til Den Nye Tidsalder.

Artikel-Skabende-meditation-03-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-03-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6