Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Tredje-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (9 af 14)


Tredje år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (9 af 14)

Den Nye Tidsalders

karakteregenskaber og tendenser

 

Den Nye Tidsalder er allerede begyndt at manifestere sig. Nye energier, nye tendenser, nye menneskelige egenskaber er hurtigt ved at vise sig, og de er meget forskellige fra dem, der har karakteriseret civilisationerne i de seneste 2.000 år. Det er kløften mellem det gamle og det nye, der er hovedårsagen til den nuværende uro i verden.

Selvom man ikke kan vide, hvordan Den Nye Tidsalder bliver, når den engang er fuldt manifesteret, eller hvilke nyt den vil tilføre menneskelivet, når den er i fuld blomstring, kan man allerede nu fornemme nogle af de tendenser og egenskaber, der vil karakterisere den, og de er på nuværende tidspunkt begyndt at træde tydeligere frem. Derfor er det vigtigt, at man forsøger at forstå dem, at møde de udfordringer, de skaber, og at gennemføre de opgaver, der er nødvendige for at kunne træde ind i den nye cyklus.

Man skal altid huske, at virkningerne fra alle de energier og egenskaber, der strømmer ind fra høje kilder, varierer meget, for deres kvalitet svarer til menneskehedens brug af dem. Og det afhænger desuden af modtagernes udviklingstrin, og − efterhånden som menneskeheden udvikler intelligensen − af evnen til at vælge og beslutte.

De nævnte opgaver indebærer:

a. Løbende manifestation af de højere aspekter af hver af Den Nye Tidsalders kvaliteter og egenskaber.

b. Evnen til at undgå overdrivelse, fordrejning og forvanskning af de nye egenskaber. I denne forbindelse skal det nævnes, at i de første stadier er der normalt tendens til at misbruge de nye energier og egenskaber. Menneskeheden ved ikke, hvordan energierne skal håndteres, og derfor er der tendens til at blive overrasket og styret af dem. Derfor vil man, når de omtales, gøre opmærksom på de mange tilfælde af misbrug (og det ser man allerede nu), og på forebyggelse og modvægt.

c. De nye tendenser skal afbalanceres og integreres med alt det, der er udviklet i tidligere tidsaldre i menneskehedens udviklingsproces. Omhu, kontrol og ledelse, der styres og inspireres af visdom, er nødvendige evner for at kunne skabe syntese. En af teknikkerne til at opnå syntese, er den form for gruppemeditation, som udføres af meditationsgrupper for Den Nye Tidsalder.

Fem markante tendenser

I nutiden manifesteres der utallige tendenser og egenskaber, som hører til Den Nye Tidsalder. Blandt dem er: Gruppeaktivitet, respekt for forskellighed, åbenhed, anerkendelser, verdensomspændende kommunikation, gensidighed, afstandstagen fra materialisme og omsorg for helheden. I tredje års sjette instruktion skal der bl.a. studeres fem tendenser. Det drejer sig om:

1. Udvikling af tænkeevnen. De mange globale projekter til undervisning af masserne vil udvikle tænkeevnen i stort omfang. Man regner med, at analfabetisme er stigende i de underudviklede nationer. Men man ved også, at der er en enorm længsel efter kundskaber. Det kommer til udtryk i forespørgsler, debatter og en generel søgen efter en mening på et højere niveau.

2. Positiv tænkning og dynamisk brug af viljen. Det er egenskaber, der kendetegner nutidens vitale og dynamiske holdninger, f.eks. stræben efter en livsstil med tempo og intensitet. Magt er meget eftertragtet, ligesom evnen til at overvinde naturkræfterne og evnen til at styre andre mennesker og deres handlinger ved hjælp af viljen. Den positive side af denne udvikling er, at disse kræfter også kan vække og stimulere ønsket om at kunne bruge og kontrollere højere energier og påvirke sjælen og den iboende kraft til at opbygge og styrke kontakten mellem personligheden og sjælen.

3. Udadrettethed − dvs. ydre manifestation af ånden. Nogle af Den Nye Tidsalders tendenser medfører en stærk impuls til at komme til udtryk i den fysiske verden. Det kan resultere i, at der lægges overdreven vægt på det praktiske liv, på besiddelser, på overvurdering af sport og af de fysiske aspekter, som f.eks. hvem man kender og omgås. På et højere niveau skaber det øget kreativitet indenfor alle livsområder og skabelse af nødvendige nye livsværdier. Der er mulighed for og forpligtelse til, at kærlighed og lys besjæler de nye livsværdier, og at de er præcise genspejlinger af de højere åndelige impulser, der ligger bag skabelsen af dem.

4. Udtryk for glæde. Glæde er forbundet med de nævnte egenskaber, fordi glæde både påvirker og skaber dem, og det kan derfor forventes, at der sker en voksende manifestation af dem i Den Nye Tidsalder. I de seneste 2.000 år (i Fisketidsalderen) har mange oplevet, at glæde er en del af livets mirakel. Når Den Nye Tidsalder (Vandbærer-tidsalderen) begynder, går menneskeheden ind i en periode, hvor glæde vil komme til udtryk i alle handlinger, i relationer, i tjenestearbejde for menneskeheden, og i alt det, man skaber.

5. Syntese og universalitet. Disse tendenser er ret indlysende, og de præger allerede nutiden på mange måder. Mennesket er afhængig af dem, fordi fremskridt indenfor kommunikationsområdet har medført, at man næsten øjeblikkeligt ved, hvad der sker et hvilket som helst sted på Jorden. Flere og flere rejser til forskellige lande og kontinenter − og rejser til andre planeter vil måske snart være muligt. Mange oplever, at de får relationer til mennesker og steder langt fra det sted, de er født, og hvor de bor. Der er en voksende følelse af, at "alle udgør en enhed".

I alle disse tendenser og egenskaber kan man skimte en imponerende fremtid, og der er ikke grund til at blive skræmt af menneskehedens øjeblikkelige reaktioner på de nye energier og påvirkninger. Konflikten mellem det gamle og det nye, og de vanskeligheder, som den rigtige håndtering af de nye energier medfører, er ikke til at komme uden om i en periode med uro, prøver og fejltagelser. At nå frem til en forståelse af, hvordan kræfterne virker, har derfor stor betydning, for det er ved at trænge igennem til den kvalitet, der ligger bag den nuværende uro, og ved at samarbejde med de aspekter, der er afgørende for fremtiden, at man kan hjælpe menneskeheden med at foretage de skæbnebestemte fremskridt.

Artikel-Skabende-meditation-03-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-03-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6