Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ANGST - ET VERDENSPROBLEM
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Angst-et-verdensproblem-Djwhal-Khul

ANGST - ET VERDENSPROBLEM (5 af 6)


Profetiske advarsler forudsiger katastrofer og en rædselsvækkende skæbne, og de appellerer til angst, egoistiske interesser og separatisme.

ANGST - ET VERDENSPROBLEM (5 af 6)

Harmløshed er vejen frem

 

Mestrenes loge bruger tankesindets ild til at opveje de ukon­trollerede emotionelle reaktioners virkninger på menneskeheden. De gør intet, der kan stimulere angst og terror. Deres budskab til menneske­heden på nuværende tidspunkt er, at mennesket skal lære, at det selv er en mester og kan forme sin egen skæbne. Det må indse, at det er en søn af Gud med alle en guddommelig naturs mulig­heder, og at disse muligheder nu kan blomstre og stå i fuldt flor hos alle de, der kan lære at give udtryk for deres iboende guddommelighed. Råbet fra Kristi sande disciple lyder, at alle nu­værende problemer kan overvindes i kraft af en åndelig og kær­lig livsform, og at fuldendt harmløshed i tanke, ord og handling er nøglen til vejen frem. De åndelige vejlederes mål de næste 50 år er at indprente mennesket dets arv, at indprente erkendelsen af den subjektive virkelighed og forståelsen af, at mennesket ikke er formen.

For det tredje

- de mennesker, som på grundlag af astrologi­ske konklusioner påstår, at store katastrofer er uundgåelige. Her er man i nogle henseender på sikrere grund og i andre på mere u­sikker grund. Som følge af at Jordens pol flytter sig, bliver man­ge konklusioner nytteløse. Beregninger, der ikke tager hensyn til de astronomiske forandringer de seneste 3.000 år, er ifølge sa­gens natur forkerte. Konklusioner, der er baseret på Solens positi­on i et bestemt tegn, når den ikke længere er i nøjagtig samme position, være upræcise. Muligheden for, at der endnu er uopdagede planeter, og at man ikke har fundet de kosmiske strå­ler, der påvirker solsystemet, rejser mange spørgsmål i det almindelige, intelligente menneskes bevidsthed.

 

Angst-et-verdensproblem-08-Djwhal-Khul

 

Der har været en konstant omskiftelighed og forandring, som resulterer i fejlagtige beregninger og mangelfulde konklusioner, der sandsynligvis er mere forkerte i relation til planetariske end personlige forhold. Et menneske, som f.eks. er født i Vædderens tegn, underlægger sig gennem tankens kraft en bølge af på­virkninger, der er de samme som dem, alle mennesker med fød­selsdag i den bestemte måned har været udsat for i tidens løb. Planeten er mere fri af denne tankestrøm end det enkelte menneske.

Frygtløshedens tone

Derfor skal den almindelige astrologs fejlagtige konklusioner, de højtråbende profetier fra dem, der forsvinder sammen med Fi­skenes tidsalder, og de konklusioner, fanatikerne kommer til, når de stiller ind på angsten i verden, modarbejdes. Det er nødvendigt at tage sig af de falske eventyrere, der fører sig frem på den offentlige scene, for de skaber et alvorligt problem og fremkalder en situati­on, der – hvis ikke den forhindres – kan skabe netop det, man frygter − men kun i menneskets verden.

Man må huske, at længe før mennesket kom til verden − i den planetariske histories ”præhumane” tidsalder − var naturkata­strofer ikke andet end almindelige begivenheder. Det er angst, der gør dem til et problem. Men det er ikke nødvendigt, for nogle få menne­skers rigtige tænkning, fornuftige udtalelser og åndelige optimisme kan modvirke de manges hysteriske reaktion, forudsat at brænd­punktet for alle anstrengelserne er på tankens plan (mentalplanet) og bliver in­spireret fra højere åndelige planer.

 

Angst-et-verdensproblem-09-Djwhal-Khul

 

De, der arbejder for menneskehedens frigørelse, må ikke syn­ke ned til den følelsesmæssige forvirrings niveau. Når de fås kraft stabiliseres af sund viden, vil den – selvom deres kontaktflade er meget mindre – langt overgå indflydelsen fra dem, der arbej­der gennem angstpsykologi. Men de økonomiske betingelser og det faktum, at så mange millioner stadig vibrerer med den dyriske naturs instinktive angst, skaber en frugtbar grobund for dem, der arbejder ved hjælp af terror. Kan de få blive organiseret? Kan den sande vejlednings, den rette livsforms og frygtløshedens tone an­slås så klart, at den opvejer de manges katastrofeprofetier?

Artikel-Angst-et-verdensproblem-Djwhal-Khul
Download-fil: ANGST - ET VERDENSPROBLEM - Djwhal Khul


Artikel-Angst-et-verdensproblem-Djwhal-Khul
Læsefil med vendbare sider: ANGST - ET VERDENSPROBLEM