Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6 (5 af 17)


Sjette år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6 (5 af 17)

Gruppen for skabende meditation

 

I forbindelse med arbejdet med loven om gruppebestræbelse blev der præsenteret en generel oversigt over emnet "grupper" suppleret med flere citater, men en række interessante synspunkter blev ikke belyst. Det er et meget stort emne. Det rummer utallige muligheder specielt nu ved begyndelsen af Vandbærer-tidsalderen, hvor det er hensigten, at menneskeheden skal udvikle gruppebevidsthed og lære at arbejde i grupper. Et af formålene med at meditere på nøgleordet "hvad er en gruppe?", er desuden at fremhæve den verdensomspændende meditationsgruppes særlige karakter og funktion, og skabe en voksende integrering, så meditationsgruppen kan fungere som en levende og bevidst enhed.

For at nå disse mål vil det hjælpe, hvis man har et klart billede af forskellige former for grupper, og den plads gruppen har i forhold til andre. De mange grupper kan opdeles i tre typer, der svarer til karakteren af deres målsætning og deres evne til at skabe enhed.

I. Grupper, der samles om en leder

Denne type var tidligere meget almindelig. Medlemmernes sammenhold skyldtes deres personlige hengivenhed til en mester eller tiltrækning til en leder eller et overhoved. Holdningen var blind lydighed.

II. Grupper, der samles om et fælles mål

De har ingen bestemt leder, og drivkraften bag enheden er upersonlighed – dvs. fælles ideal, mål, indsats og opgave. Et unikt eksempel på den form for gruppe er den nye verdenstjenergruppe. Det er en verdensomspændende gruppe uden ydre organisation. Mange af dens medlemmer kender intet til gruppens eksistens, og som regel kender de ikke hinanden. Men de er nært forbundet pga. af deres empatiske relation til menneskeheden og af deres loyalitet over for planen, i det omfang de er i stand til at opfatte den. Man kan sige, at denne gruppe almindeligvis ledes af eller modtager "impulser" fra selve Hierarkiet.[1]

I den store verdenstjenergruppe findes der mange mindre grupper, der arbejder med forskellige aspekter af planen. De kan få impulser fra en ashram eller fra en indviet eller fra en fremskreden discipel, der er knyttet til ashramen. Der findes desuden grupper, som arbejder for menneskehedens fremskridt inden for forskellige områder, som er mere eller mindre løst knyttet til den nye verdenstjenergruppe afhængig af medlemmernes intentioner og motiver. Tilknytningen er mulig, for "hvor der findes tre medlemmer fra den nye verdenstjenergruppe i en eksoterisk gruppe, kan den blive ' forbundet ved hjælp af en tredobbelt tråd af gyldent lys' med den nye verdenstjenergruppe".[2] Til den type hører grupper af forskere, der er indbyrdes forbundet af et specielt mål eller af deres forskning. Et eksempel på en permanent forbundet gruppe er astronomerne, der har et verdensomspændende samarbejde. Eksempelvis blev en midlertidig gruppe sammensat af eksperter inden for de fysiske naturvidenskaber til intensiv organiseret forskning i det internationale geofysiske år.

III. Grupper med en leder for et fælles mål

Man kan betragte dem som en kombination af de to andre. Her har lederen udelukkende funktionen med at "lede" – ikke ved at give ordrer eller ved at kræve loyalitet. Gruppemedlemmerne følger lederens vejledning mod et fælles mål og sammen udfører de en tjenesteopgave, som lederen har udtænkt og foreslået, og som medlemmerne frit kan acceptere. Den ideale model til disse grupper er en mesters ashram. Den tibetanske mester Djwhal Khul siger:

 

"... mestrenes ashramer er udtryk for den højeste type af grupper, der fungerer konstruktivt ... en fuldkommen enighed om hensigt og en total trofasthed for at fremme det aktuelle ashramiske projekt".

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 125

 

Nogle af Hierarkiets medlemmer har gjort forsøg på at danne "ashramiske grupper" i periferien af en ashram. Forsøget er de "sædgrupper", som Tibetaneren dannede. Instruktioner til gruppemedlemmerne om deres egenskaber og funktioner er detaljerede personlige instruktioner, og de fylder to bind, der har uvurderlig værdi for discipelskabet i Den Nye Tidsalder.

 

 

_________________________________

[1] Der findes mange interessante informationer om den nye verdenstjenergruppe i Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 600-601

[2] Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 197

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-06-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-06-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6