Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6 (17 af 17)


Sjette år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6 (17 af 17)

Grupperelationer

 

De grupper, der er omtalt, er ikke isolerede og uden relationer, men de har mange og ofte modstridende relationer til hinanden. Konflikterne er særligt intense i overgangsperioden mellem to tidsaldre, hvor store grupper er nødt til at foretage radikale forandringer, men ofte hænger de fast i deres krystalliserede former og har svært ved at give slip, mens nye grupper hurtigt opstår, aktiveret af stærke kræfter fra det stjernetegn og den stråle, der nu begynder at påvirke.

For det første

- har alle tilknytning til flere grupper, som har alvorlige problemer. Problemernes omfang og kompleksitet skal erkendes. For det første har alle en eller anden personlig tilknytning til sin familie (en nedarvet tilknytning), og gennem den er man påvirket af gruppen, der består af forfædre, slægten og racen i etnologisk[1] forstand.

For det andet

- har mange stiftet familie, der udgør en lille gruppe, som har sit eget liv, sin egen kvalitet og vibration og sine egne begrænsninger.

For det tredje

- har man tilknytning til forskellige samfundsgrupper, som modarbejder på forskellige måder, og som ofte skaber stærkere bånd, end man er klar over.

For det fjerde

- tilhører alle en nation, og i nutiden er de nationale grupper meget kontrollerende og krævende.[2]

For det femte

- er der forskellige tilknytninger til åndelige grupper, og – når det gælder accepterede disciple – til en mesters gruppe.

Hver gruppe har sin egen vibrationshastighed og farve. Den anslår en bestemt tone, og den har en sin egen karakteristiske bevidsthed og hensigt.

Opgaven med at harmonisere de forskellige og ofte modstridende forbindelser er tilsyneladende overvældende, men problemerne skal tackles med mod og intelligens, for det er Den Nye Tidsalders metode, og et problem, der konstant ændrer sig kræver hele tiden nye justeringer.

Skelneevne i teori og praksis er første skridt. Når vanskeligheder mellem grupperne skyldes manglende overblik og forståelse, skal man forsøge at definere en "ringmur" (ring-pass-not), og skabe en "tavshedsmur" mellem grupperne. Det kan sammenlignes med de "beskyttelsesvæv", der findes mellem chakraerne. Det kræver, at man praktiserer tavshedens kunst, kontrollerer gruppens opmærksomhed, og er i stand til at skifte fra et område til et andet.

Som det sidste skal det huskes, at mennesket ikke kun er en personlighed, men en sjæl. Det er muligt i stadig højere grad at påkalde sjælens lys, visdom og kraft, og derved bliver mennesket mere og mere sjælsintegreret. Sjælen har den fulde kompetence til at klare problemerne, for sjælen er gruppebevidst. De to mest basale gaver, der er resultatet af dens integrering, er større harmoni og samarbejde mellem sjæl og personlighed, og gensidig hjælp mennesker og grupper imellem, der alle går den samme vej.

Der er god grund til at forbinde sig med de mange tusinder, der over hele verden hver eftermiddag klokken 17:00 intonerer verdenstjenernes mantra:-

Må det Ene Livs Kraft

strømme gennem gruppen

af alle sande verdenstjenere.

 

Må den Ene Sjæls kærlighed

kendetegne tilværelsen for alle

der forsøger at hjælpe mestrene.

 

Må jeg udføre min del af det Ene Arbejde

gennem selvforglemmelse, harmløshed

og velovervejet tale.

 

 

 Skabende-meditation-Sjette-år-02

 

 

_________________________________

[1] Etnologi er læren om forskellige folkeslag og deres kultur.

[2] Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 1109-1115, og i Esoterisk Psykologi, II, s. 177.

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-06-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-06-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6