Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6 (7 af 14)


Sjette år - Instruktion 3 - 21. april-20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6 (7 af 14)

Videnskaben om triangler

 

I studiet af videnskaben om triangler skal den studerende huske, at det altid er et af triangelpunkterne, der – under en bestemt krise eller "bevidsthedsforandring" – udstråler en dynamisk og betingende energi. I løbet af en cyklus (stor eller lille, vigtig eller mindre vigtig), hvor den er den primære, bliver de to andre punkter modtagende og betragtes esoterisk for at være realiserede kræfter. Enhver triangel er derfor et udtryk for én primær energi og for to sekundære kræfter. Det er et grundlæggende og vigtigt udsagn, der skitserer en lov, som alle triangler er underlagt i tid og rum. Derfor kan man sige:

 

1. Et udstrålende energicenter

 • Dynamisk udtryk for cyklisk hensigt.
 • Positiv, kvalificeret, udadrettet stråleenergi.
 • Planetarisk, systemisk, zodiakal og kosmisk energi.
 • Grundlaget for et hylozoistisk tegn (læren om, at stof er levende).

 

2. Et modtagende kraftcenter

 • Et evokativt tegn på den første igangsættende energi.
 • En syntese af to kræfter – den udstrålende og den modtagende.
 • En kvalificerende sekundær energi.
 • Motiverende, synteseskabende energi – hverken positiv eller negativ.

 

3. Et modtageligt punkt af negativ energi[1]

 • Et vigtigt center, der forankrer den udstrålende energi.
 • Modtageligt – hovedsageligt for trianglens andet punkt.
 • Kilde til en kraftig vekselvirkning mellem de to punkter på grundlinjen.

 

Udstrålende energi

Evokativ kraftSkabende-meditation-06-Illustration-6-3-3Magnetisk center

Fordelende center

 

 

Sammenfatning ...

 1. Udstrålende, evokative og magnetiske energier – de tre former for energi, der strømmer ud fra den "øverste triangel".
 2. Modtagelig, fordelende og kriseskabende kraft – de tre energityper, der fordeles af "den nederste triangel".
 3. To energipunkter er fælles for begge triangler langs grundlinjen. Når arbejdet er udført, dannes grundlinjen af to forenede energistrømme fra begge trianglers energier.
 4. Ét energipunkt (det magnetiske punkt) skaber involution, mens dannelsen af den nederste triangel er i gang. På et senere stadie får det alle de sammenblandede energier til at vende tilbage til den kilde, de udgik fra ...
 5. Bemærk følgende:
 • Menneskemasserne giver udtryk for nedadstrømmende energi fra det magnetiske center. Deres udvikling går i øjeblikket i retning af fysisk manifestation og erfaring.
 • Aspiranter og disciple på prøve viser, at de responderer på tiltrækningen fra det evokative center. De ønsker at vende tilbage.
 • Accepterede disciple og indviede giver udtryk for vekselvirkningen langs grundlinjen mellem de evokative og magnetiske punkter.
 • Højere indviede og mestre benytter og udtrykker den energi, der er forenet i det magnetiske center. De vender tilbage til eller reagerer på det udstrålende center.

Sådan er den seksfoldige – objektive og subjektive – triangel fuldstændiggjort.[2]

 

Mere om triangler og kvadrater ...[3]

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 415-416

[2] Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 419-420

[3] Se Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 276-277

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-06-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-06-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6