Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6 (5 af 14)


Sjette år - Instruktion 3 - 21. april-20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6 (5 af 14)

Oversigt over citaterne

fra Tibetanerens bøger om

videnskaben om triangler

 

I. Generelle principper

 

II. Grundlæggende tripliciteter

 

 • Liv – Kvalitet – Tilsynekomst
 • Liv – Bevidsthed – Form
 • Ånd – Sjæl – Stof
 • Fader – Søn – Moder
 • ShivaVishnuBrahma
 • Første aspekt – Andet aspekt – Tredje aspekt
 • Vilje/Kraft – Kærlighed/Visdom – Aktiv Intelligens
 • Elektrisk IldSolar IldIld ved friktion

 

III. Forskellige typer triangler

A. Kosmiske triangler

 1. Store Bjørn – Sirius – Plejaderne (den store kosmiske triangel)
 2. Store Bjørn – Plejaderne – Tvilling (Triangel for den kosmiske Kristus)
 3. Sirius – Plejaderne – Solen
 4. Pointer (i Store Bjørn) – Vædderen – Jorden
 5. Zodiakale triangler …

Seks zodiakale triangler formet af to modsatte tegn og Tvillingerne. Tredeling i zodiaken (zodiakale dekanater) med herskere som Skorpionen – Tyren – Fiskene.

Se Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 440

 

Syv triangler af stjernebilleder, der hver overfører energi fra strålerne.

Se Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 442

 

Der findes mange andre zodiakale triangler.[1] De vigtigste for nutidens menneskehed dannes af Løven-Stenbukken-Fiskene. De tre kors: Det bevægelige – Det faste – Det kardinale.

 

B. Systemiske triangler

 1. Tre solsystemer (trinvis) – (det nuværende er det andet).
 2. Solen – Venus – Jorden.[2]
 3. Triangler dannet af planeter:
 • Vulkan – Mars – Merkur og Venus – Jupiter – Jorden og Saturn – Uranus – Neptun (Tre synteseskabende planeter)[3]

 

C. Planetariske triangler

1. Planetariske centre – Tre store centre:

 • Shamballa (planetens hovedcenter)
 • Hierarkiet (planetens hjertecenter)
 • Menneskeheden (planetens halscenter)

2. Fem udgange for planetens energier via fem byer, der danner to triangler:[4]

 • London – New York – Darjeeling
 • Tokyo – New York – Geneve

3. De tre Aktivitetens Buddhaer

4. Sanat KumaraBuddhaKristus (midlertidig triangel ved Wesak)

5. Manuen – Kristus – Mahachohanen

6. Deva-triangel: Devaer af monadisk, af buddhisk og af astral orden

7. 5. naturrige (sjælsriget) – 4. naturrige (menneskeriget) – 3. naturrige (dyreriget)

 

D. Menneskelige triangler

 1. Trefoldig politisk struktur: Den lovgivende magt – Den dømmende magt – Den udøvende magt
 2. Tre politiske ledere: Præsident/statsminister – udenrigsminister – indenrigsminister
 3. En triangel af tre enkeltpersoner: Fader – Moder – Barn

 

E. Triangler i det indre menneske

1. Monade – Sjæl – Personlighed

2. Universel bevidsthed – Gruppebevidsthed – Individuel bevidsthed

3. Åndelig Triade (AtmaBuddhi – Højere manas)

4. Trefoldig Sjæl (de egoiske blades tre lag)

5. Trefoldig Tænkeevne (Højere tænkeevne – Tankens søn (Sjæl) – Konkret Tænkeevne)

6. Trefoldig Personlighed (Mental – Astral – Fysisk)

7. Triangel af Centre (Chakraer)

 • Under mellemgulvet: Rygsøjlens basis – Sakralcenter – Solar plexus-center
 • Over mellemgulvet: Hjertecenter – Halscenter – Hovedcenter
 • I hovedet: Centret mellem øjenbrynene (ajna) – Hovedcentret (sahasrara) – Alta major centret

8. Trefoldig rygsøjlekanal (IdaPingalaSushumna)

9. Trefoldig Kundaliniild

 

IV. Triangler og indvielse

 1. Indvieren og to hjælpere
 2. De tre Kumaraers eller Aktivitetens Buddhaers funktion[5]
 3. De tre solare mysterier: Elektricitet – Polaritet – Ild
 4. "... den indviede er nødt til at anvende tre energier, hvis der søges åbenbaring" – og syntesen af dem:
 • Den energi, der skabes af disciplen
 • Den energi, der kommer fra den åndelige triade
 • Energien fra den ashram, som den indviede er tilknyttet[6]

 

V. Loven om magnetisk impuls

(Loven om polar forening)

Symbol: To ildkugler forenet af en triangel af ild.[7]

 

VI. Anvendelse af triangler – Skabelse af triangler

 1. Meditation på triangel og kvadrat.[8]
 2. Triangler af lys og god vilje i forbindelse med invokation.[9]
 3. Triangler til skabende meditation om lovene og principperne for Guds rige.

 

 

_________________________________

[1] Se Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 485-497

[2] Se Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 625

[3] Se Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 364-365

[4] Se Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 413-414

[5] Se Alice A. Bailey: Indvielse - menneskelig og solar, s. 120

[6] Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 702

[7] Se Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 1112

[8] Se Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s.156-161

[9] Se Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 55 og s. 637

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-06-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-06-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6