Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6 (9 af 14)


Sjette år - Instruktion 3 - 21. april-20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6 (9 af 14)

III. FORSKELLIGE TRIANGELTYPER

 

A. Kosmiske triangler

 

1. Store Bjørn – Sirius – Plejaderne

 

"... man skal altid forstå videnskaben ud fra de tre grundlæggende energier, dvs. de energier, der kommer fra Store Bjørn, fra Plejaderne og fra Sirius, fordi de tre energityper (betinget af tid og rum) strømmer gennem de tre store centre, Shamballa, Hierarki og Menneskehed."

Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 433. Se også s. 382, 399, 434-435

 

"De energier, der kommer fra Store Bjørn, har relation til Sollogos' vilje og hensigt og er for det store væsen, hvad monaden er for mennesket. Det er et dybt mysterium, som selv den højest indviede endnu ikke kan fatte. Syntesen af de syvfoldigt energier strømmer gennem Shamballa.

De energier, der kommer fra Sirius, har relation til kærlighed-visdomsaspektet og til Sollogos' tiltrækningskraft og til den store bevidstheds sjæl. Den kosmiske sjælsenergi har relation til Hierarkiet. Det er blevet sagt, at Den Store Hvide Loge på Sirius har en genspejling og et redskab til åndelig tjeneste i Den Store Hvide Loge på Jorden, der også kaldes Hierarkiet. De energier, der er en ophobning af syv energier, som kommer fra Plejaderne, er forbundet med Logos' aktive intelligensaspekt, der udtrykker og påvirker formsiden af al manifestation. De fokuseres primært gennem menneskeheden."

Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 377

 

2. Store Bjørn – Plejaderne – Tvillingerne

"... Fordi 2. stråle for kærlighed-visdom strømmer gennem Tvillingerne, er det klart, hvor sand åndsvidenskaben er, at det er kærlighed, der ligger til grund for hele Universet. Gud er kærlighed, har man sagt, og udtalelsen er både en eksoterisk og esoterisk sandhed. Den guddommelige kærlighed, der ligger til grund for alt, når hovedsageligt solsystemet gennem Tvillingerne, som sammen med stjernebillederne Store Bjørn og Plejaderne danner en kosmisk triangel. Det er den kosmiske Kristi triangel og det er det esoteriske symbol, der ligger til grund for det kosmiske kors. Man finder altid en evig triangel bag en firfoldig ydre tilsynekomst."

Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 316

 

3. Sirius – Plejaderne – Solen[1]

4. "Pointer" i Store Bjørn, Vædderen, Jorden[2]

5. Zodiakale triangler

 

"Det er interessant at tænke på, at på samme måde som hvert tegn er opdelt i tre dekanater, der er styret af specielle planeter, er zodiaken selv en del af en endnu større zodiak og er også opdelt i tre dele. Den trefoldige opdeling af zodiaken er styret af tre stjernebilleder, som for den større zodiak er, hvad planeterne er for dekanaterne.

De tre styrende stjernebilleder er Skorpionen (på det faste kors), Tyren (også på det faste kors) og Fiskene (på det bevægelige kors). Det er nødvendigvis sådan, fordi prøver, begær, indre oplysning, stof, form og frelse er de bærende principper for solsystemet og i særdeleshed for Jorden. Solsystemet er et system, der lader guddommens andet aspekt komme til udtryk, og det medfører, at der lægges vægt på de kræfter, der strømmer gennem Skorpionen, Tyren og Fiskenes tegn. Tænk over det! Her ligger en antydning om zodiaken, som er af meget stor betydning for fremtidens astrologer. I de kosmiske dekanater, som der her henvises til, vil man se, at tre store gudesønner har givet udtryk for den kvalitet, den grundtone og den udvikling, der er vigtig for menneskeheden i hvert dekanat:

  • Herkules – Skorpionen. – Styrke gennem prøve.
  • Buddha – Tyren. – Indre oplysning gennem kamp.
  • Kristus – Fiskene. – Opstandelse gennem offer.

På en speciel måde danner de tre en indvielsestriangel, som derfor er i besiddelse af den største viljekraft i indvielsesprocessen. De lader styrke, illumination og kærlighed komme til fuldt udtryk."

Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 439-440

 

 

_________________________________

[1] Se Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 370

[2] Se Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 370

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-06-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-06-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6