Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6 (3 af 14)


Sjette år - Instruktion 3 - 21. april-20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6 (3 af 14)

OMRIDS TIL MEDITATION

 

I. Forberedelse og koordinering

Vælg din foretrukne koordineringsmetode:

  • Den teknik til koordinering du normalt bruger

– eller …

  • Benyt denne meditation om morgenen inden du foretager dig noget andet. Dermed bygger du videre på den koordinering, der allerede er opnået

– eller …

  1. Løft bevidstheden op i hovedet
  2. Derefter løfter du bevidstheden opad gennem astrallegemet og mentallegemet til sjælen.
  3. Identificér personlighedens bevidsthed med sjælens bevidsthed og erkend, at de er én bevidsthed.

 

II. Erklæring

(siges sagte)

 

"Jeg dedikerer mig til tjeneste for Kristus,

og vil gøre alt, hvad jeg kan

for at forberede menneskers tanker og hjerter,

til Hans tilsynekomst

Med denne intention beslutter jeg mig til

at meditere på gudsrigets love og principper,

og til at samarbejde på enhver mulig måde

om deres virkeliggørelse i menneskeriget

og ved hjælp af andre mennesker."

 

 

III. Tilnærmelse og kontakt

Gentag langsomt og forsøg at forstå den dybe mening med ordene:

 

"Jeg står og venter".

"Hold dig i nær kontakt med mig (Kristus)

og med den mester, der overvåger dit liv.

Hos os findes de lysets og kærlighedens kræfter,

som du kan anvende.

Hold dig nær til os, og træk dag efter dag

på denne styrke og viden, som vi har,

og som også er din.

Lad intet forstyrre den erhvervede ro,

som holder dig i nær kontakt,

som bringer dig lys og forståelse,

og som holder dig urokkeligt på vejen."

 

Brug følgende nøgleord under punkt IV og V:

"Loven om gruppebestræbelser."

 

 

IV. Refleksiv meditation

 

1. "Ord er levende former, der påvirker sjæl og ånd eller liv."

2. Reflektér over nøgleordet. Reflekter over idéen bag loven om gruppebestræbelser. Før dine tanker fremad og opad, indtil du når den højeste grad af abstraktion, du er i stand til.

3. Når du ikke kan nå længere og befinder dig i abstraktionens verden, skal du bevare din fokusering i tanken. Hold tankesindet fast i lyset så længe, du kan.

4. Iagttag dine tankeprocesser mens du gør det. Bemærk alt nyt og navnlig intuitivt i den modtagende periode. Indtag en forventningsfuld holdning. Formulér med dine egne ord den højeste forståelse, du har været i stand til at nå.

5. Intonér OM og vent i stilhed mens tankesindet holdes i ro.

6. Før detaljerede notater over de idéer, der dukker op i tankesindet. Skriv dem ned i din meditationsdagbog hver dag.

 

V. Skabende meditation

 

1. Overfør meditationens tema til nutiden. Se forbindelsen til begivenhederne i verden. Se nytteværdien og den åndelige værdi for menneskeheden som en enhed.

2. Hold tankesindet i lyset. Notér enhver tanke, der har forbindelse til nøgleordet.

3. Formulér loven om gruppebestræbelser og udbyttet af din meditation med ord, der gør det muligt at præsentere den for andre. Tænk det igennem mentalt, følelsesmæssigt og omsat til handling.

4. Brug din forestillingsevne og udsend idéen som en levende tankeform. Før tankeformen ind i den store strøm af mental substans, som konstant påvirker menneskehedens bevidsthed.

5. Intonér OM.

 

VI. Afsluttende mantra og visualisering

 

1. Visualisér Kristus stående i horisonten som et udstrålende center af levende lys. Stråleglansen fra hans aura skjuler hans ansigtstræk.

2. Fra den nederste del af hans aura ved hans fødder dannes en vej af gyldent lys.

3. Se nu en stor skare af mennesker. Deres udstrålende lys blandes og danner en vej, som fører direkte til Kristus. Mellem de to veje er der en kløft.

4. Forestil dig, at du hører Kristus sige:

 

"Den vej, jeg må betræde

for at nå til dit sted, er af lys.

Dens kvalitet er god vilje,

og den er næsten klar til,

at jeg kan betræde den.

Fortsæt dit arbejde.

Du kan ikke fejle."

 

5. Se, hvordan kløften gradvis bliver mindre, indtil de to veje mødes og danner én vej.

6. Se Kristus nærme sig menneskeheden ad denne vej idet han til sidst siger:

 

JEG KOMMER!

Artikel-Skabende-meditation-06-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-06-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6