Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6 (2 af 14)


Sjette år - Instruktion 3 - 21. april-20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6 (2 af 14)

Kære medarbejder i lyset

 

Videnskaben om triangler er en vigtig videnskab, men det kan være vanskeligt at få det fulde indblik i dens egentlige natur og dermed, hvad den i bredere forstand betyder – eller måske skal man sige, hvor stor indflydelse den har planetarisk og kosmisk set. Det samme gælder lovenes og princippernes dybere og større aspekter. På baggrund af de vanskeligheder, man kan støde på, beskrives karakteren og formålet i denne instruktion. Der er to årsager til, at instruktionerne, er så omfattende. De tilbydes primært den kerne af esoterisk studerende og disciple, der udgør meditationsgruppens center. Men instruktionerne henvender sig desuden til mere fremskredne disciple og indviede, som iflg. den tibetanske mester Djwhal Khul inkarnerer i større og større antal, og det vil være dem, der opbygger Den Nye Tidsalders civilisation og kultur. Meditationsgruppen fungerer som et eksempel på en langsigtet plan.

Det vil i meget mindre skala svare til Tibetanerens kanalisering af den esoteriske litteratur via Alice A. Bailey, for den blev først præsenteret for disciple og studerende, og derefter gjort tilgængelig for offentligheden i bogform. Det samme gælder Skabende Meditation. Lovene, principperne og de forskellige emner er en samling af nogle af Tibetanerens forklaringer på åndsvidenskabelige emner, og de vil også fungere som en impuls til at læse og studere Djwhal Khuls bøger direkte. Dermed bidrager man til lærens udbredelse – et tjenestearbejde, som Tibetaneren helt klart har opfordret til at udføre. Når der henvises til Tibetanerens instruktioner og bøger, betragtes de ikke som hans egen lære, men som den del af den universelle åndsvidenskab, som Hierarkiet har besluttet at give til menneskeheden i den nuværende periode. Den rigtige fremgangsmåde er altid at arbejde fra det universelle til det specielle, fra helheden til delen, fra det indre til det ydre. "De, der har ansvaret for det skabende arbejde på det ydre område, skal begynde med et esoterisk arbejde".[1] Desuden er stræben efter at forstå paradokser og at øve sig i at tænke abstrakt altid vigtigt.

Triangulære relationer

Triangulære relationer dækker et stort område. Det vil fremgå af citaterne. Det universelle i det triangulære mønster omtales som "den triangulære natur og relation i alt eksisterende".[2] Man skal opfatte skønheden i alle de tæt forbundne relationer, lige fra det største og mest omfattende, der inkluderer de kosmiske planer, til en række af individuelle triangler, som mennesket tilhører. Mennesket deltager i virkeligheden i et liv, der består af forskellige triangler, selvom det ikke er bevidst om det. Men en voksende forståelse vil hjælpe med at skabe og bevare rigtige relationer til de indre triangulære forbindelser i mennesker, i grupper og i andre typer af triangler. Det vil også være en stor hjælp til at overvinde illusionen om adskilthed.

Ud over at erkende værdien og hensigten med de eksisterende triangler kan og skal man aktivt samarbejde med at opbygge og vitalisere nye triangulære relationer, hvor det er muligt. Det er en mulighed for subjektivt tjenestearbejde, som er i direkte overensstemmelse med planetens evolutionsplan. Det er en enkel og nem metode. Den består i at forbinde sig med to andre mediterende, der er enige om at forene sig subjektivt ved at visualisere en lysende kanal imellem sig og ved at udsende kærlighed, lige inden man begynder på den skabende og refleksive meditation over lovene, principperne og meditationens emner. Netværket vil få deltagerne til at føle sig tættere forbundet, og meditationens effektivitet øges. Samtidig bidrager det til en generel udvikling af det triangulære mønster i planetens æterlegeme. Teknikken står til rådighed for alle.

En hel speciel hensigt med subjektive triangler er at rette dem mod de æteriske spalter og ødelagte områder, som iflg. Tibetaneren er blevet skabt af atombombesprængninger.[3] Gennem disse spalter sker der en indstrømning af forskellige energier og kræfter, og påvirkningen kan være både positiv og negativ. Det ser ud til, at det arbejde, der kan og skal udføres iflg. Tibetaneren, er at "sy" spalterne sammen med gyldne tråde af lyse tanker i et triangulært mønster, sådan at der skabes et tæt netværk. Det vil fungere som en "si", der sorterer skadelige og farlige lavere astrale og lavere mentale kræfter fra, men tillader en fri indstrømning af subtile, højere og positive energier. Opgaven er at skabe og bevare et triangulær netværk med bevidst hensigt, og magnetiseringen vil medføre, at frasorteringen foregå automatisk.

To-måneders perioden fra 21. april til 20. juni er dedikeret til loven om gruppebestræbelser og inkluderer fuldmånen i maj- og juni. I perioden er nogle af planetens triangler særdeles aktive. Den vigtigste opgave er at skabe en forbindelse til og en vekselvirkning mellem planetens tre store centre: Menneskeheden – Hierarkiet – Shamballa. En anden forbindelse og vekselvirkning skabes af Sanat KumaraBuddhaKristus ved maj-fuldmånen i Wesak.[4]

Med ønsket om at alle benytter periodens muligheder fuldt ud og intensivere gruppebestræbelserne, for effektivt at "udføre sin del af det ene skaberværk".

 

NAMASKARA

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 286

[2] Se Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 625-626

[3] Omtalt i Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 79-80

[4] Se Alice A. Bailey: Hierarkiets fremtræden, s. 286

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-06-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-06-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6