Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6 (12 af 14)


Sjette år - Instruktion 3 - 21. april-20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6 (12 af 14)

E. Triangler i det indre menneske

 

1. Monade – Sjæl – Personlighed

... I menneskets æterlegeme gentages processen i en energitriangel, som består af relationen mellem monaden, sjælen og personligheden.

Det vil være klogt at tænke på, at det er instrumentet, der forandrer sig, og at forandringen af kvadrater til triangler intet har at gøre med energierne eller med centrene bortset fra, at det bliver meget lettere for energierne at strømme gennem en triangelgruppe i æterlegemet end – som tilfældet er nu – at strømme rundt gennem et kvadrat eller et netværk af kvadrater.[1]

2. Universel bevidsthed – Gruppebevidsthed – Individuel bevidsthed.

3. Åndelig triade (Atma – Buddhi – Højere manas)

4. Trefoldig sjæl (de egoiske blades tre lag)

5. Trefoldig tænkeevne (Højere tænkeevne – Tankens søn (sjælen) – Konkrete tænkeevne)

6. Trefoldig personlighed (Mental – Astral – Fysisk)

... hvert center har en central energitriangel. En af de tre energier udtrykker formens besjælende liv. En anden udtrykker bevidsthedens kvalitet. En tredje – det dynamiske, integrerende livsvæsen, der fastholder formen og bevidstheden i et meningsfuldt livssyn – betinger formens udstråling, dens respons eller mangel på respons over for de øvrige energier, den generelle karakter af det iboende liv og energiens skabende evne.[2]

7. Triangler af centre (chakraer)

 • Under mellemgulvet: Rodcentret – Sakralcentret – Solar-plexus centret.
 • Over mellemgulvet: Hjertecentret – Halscentret – Hovedcentret.
 • I hovedet: Centret mellem øjenbrynene (ajna) – Hovedcentret (sahasrara) – Alta major-centret.

8. Trefoldig rygsøjlekanal (Ida – Pingala – Sushumna)

9. Trefoldig kundaliniild

Rodcentret ved rygsøjlens basis (det laveste center, som mennesket er nødt til at beskæftige sig bevidst med) er særlig interessant, fordi det er det oprindelige center for tre energistrømme, der bevæger sig op og ned langs rygsøjlen. Den tredobbelte kraftstrøm har en interessant parallel, som den intuitive studerende selv kan finde frem til, men der kan gives nogle få vink. Den trefoldige energikanal består selv af tre punkter, der er af allerstørste interesse (for nu at formulere det sådan, at det giver mening for den interesserede), og de er:

 • Rodcentret ved rygsøjlens basis.
 • Alta major centret ved den øverste del af rygsøjlen.
 • Hovedcentret på issen.

Derfor er den et miniaturebillede af hele evolutionen af ånd og stof, fordi:

 • Rodcentret svarer til personligheden.
 • Centret i midten svarer til sjælen eller tænkeren.
 • Hovedcentret svarer til monaden.

Rygsøjlens ild i evolutionen repræsenterer en parallel til sutratmaen med de tre punkter: Monadens auriske æg, dens udgangspunkt – sjælens auriske æg, midtpunktet – legemet eller den faste form, dens laveste punkt.[3]

Solar-plexus centret ... er på en særlig måde forbundet med to andre centre: Hjertecentret og pandecentret, og de danner på nuværende tidspunkt en interessant triangel af energier i menneskelegemet, og trianglen har Hierarkiets opmærksomhed. Fra sjælen foregår der en nedstrømning af energi via pandecentret til hjertet, og det svarer til den grad af kontakt, aspiranten har med sin sjæl. Det giver tre resultater:

 • Hjertecentret stimuleres.
 • Hjertet reagerer, og det medfører, at pandecentret stimuleres, og det medfører, at personligheden til sidst erkender gruppebevidsthed.
 • Hjertecentret i midten af hovedcentret vækkes.

Alt dette bliver imidlertid nemmere, når aspirantens solar plexus center har nået et vist udviklingstrin, fordi det har sin egen direkte påvirkning af hjertet og en sekundær virkning på pandecentret. Der findes derfor to vigtige triangler, der skal tages i betragtning.

 

Hjertecentret i hovedet

PandecenterSkabende-meditation-06-Illustration-6-3-2Hjertecenter

Solar Plexus center[4]

 

... når den latente tredobbelte kundaliniild stimulerer de tre primære centre (hoved-centret, hjertecentret og halscentret) dannes der en triangel. Den vækkes og stiger op gennem den tredobbelte kanal i rygsøjlen og dermed aktiveres de enkelte centres skjulte ild-energi. Som konklusion kan man sige, at når centrene er forbundet, eller når deres aktivitet skaber syntese, opstår den fuldkomne integration. Det er et uhyre vigtigt emne, som de, der studerer meditation og befinder sig på udviklingsvejen, skal beskæftige sig med og realisere i praksis. Faktorerne er:

 • De tre lag kronblade
 • De tre legemer
 • De tre primære centre
 • Den trefoldige kundaliniild
 • Den trefoldige rygsøjlekanal
 • De tre hovedcentre: Pinealkirtlen – Hypofysen – Alta major-centret[5]

Triaderne svarer til den menneskelige naturs tre dele:

 • Den fysiske natur: Huden og knoglestrukturen er analoge med menneskets fysiske og æteriske legeme.
 • Den sjælelige natur: Blodkarrene og kredsløbssystemet er analoge med den altgennemtrængende sjæl, som strømmer ud til alle dele af solsystemet, ligesom blodet strømmer til alle dele af det fysiske legeme.
 • Den åndelige natur: Nervesystemet, der tilfører energi og strømmer gennem hele det fysiske menneske, svarer til den åndelige energi.

I hovedet er der en analogi til det åndelige aspekt, den styrende vilje, monaden, Den Ene ...

I den øverste del af legemet findes en analogi til den trefoldige sjælsnatur ...

I menneskets torso finder man også det trefoldige system ...[6]

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Telepati, s. 153-154

[2] Alice A. Bailey: Telepati, s. 167

[3] Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 1056-1057

[4] Alice A. Bailey: Esoterisk Healing, s. 167-168

[5] Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s.1030. Se også s. 1031

[6] Se emnet mere detaljeret i Alice A. Bailey: Esoterisk Healing, s. 161-164

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-06-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-06-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6