Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FØDSLENS MIRAKEL
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fødslens-Mirakel-Geoffrey-Hodson-Esoterisk-forskning

FØDSLENS MIRAKEL (4 af 13)


Denne artikel hjælper til en åndsvidenskabelig forståelse af fødslens mirakel og til at skabe respekt for moderskabet. Dette er især vigtigt for mennesker, der arbejder med mødre og småbørn.

FØDSLENS MIRAKEL (4 af 13)

Brug og misbrug af de skabende kræfter

 

Fødslens-Mirakel-Geoffrey-Hodson-06-Esoterisk-forskning

 

Accepteres denne seksualteori, så påtager mennesket sig en alvorlig og ansvarsfuld relation til brugen og misbrugen af de skabende kræfter. Af alle naturrigernes væsener er det kun mennesket, der er selvbevidst og selvstyrende i forbindelse med udførelsen af seksualakten. Misbrug af de kræfter, der anvendes i seksualakten på grund af uvidenhed om deres bagved liggende åndelige betydning, skaber resultater, der er alvorlige både for det enkelte menneske og for menneskeheden. Sundheden bliver skadet både fysisk, mentalt og moralsk. Forringelse af de åndelige, mentale og fysiske egenskaber er resultatet. De menneskelige evners fine skarphed sløves. Den årvågenhed, nøjagtighed, skarpsynethed og dygtighed, der skulle kendetegne den gud i svøb, som mennesket i virkeligheden er, er gradvis blevet fortrængt af middelmådighed og mental ladhed.

De nye legemer, der skabes af mennesker, som vanemæssigt misbruger de skabende kræfter, kan ikke blive egnede templer for de sjæle, der ønsker at inkarnere. Den psykiske atmosfære, hvor en sådan praktik finder sted, påvirker ikke kun de børn, der vokser op, og som er yderst sensitive over for denne usynlige påvirkning, men også alle andre, som kommer inden for disse urene udstrålingers omkreds.

Disse tilstande forøges i intensitet, fordi bestemte elementaltyper kommer og bader i denne atmosfære, som er særlig behagelig og stimulerende for dem. De forøger omfanget, tætheden og styrken i denne tilstand til også at påvirke tanker, følelser og liv hos andre. Betydningen af dette bliver langt nemmere at forstå, når der senere i denne afhandling skal beskrives de processer, hvor de højere legemer hos børn opbygges. Selvom virkningerne af et ubevidst misbrug af de skabende kræfter er alvorlig, så er konsekvenserne af et bevidst misbrug langt større. Det er derfor af allerstørste betydning for udviklingen af det enkelte menneske, af menneskeheden og af opbygningen af den nye civilisation, at idealet om seksuel renhed accepteres og anvendes af alle, der føler, at menneskehedens udvikling er en hjertesag.

Et samleje, der er udtryk for den reneste kærlighed, kan forfine og opløfte livet og bevidstheden hos mennesker, som har selvkontrol, og som viser deres reneste gensidige hengivenhed. Et samleje, der blot er en tilfredsstillelse af de lavere begær, tjener kun til at nedbryde legeme og sind. Det nedgør idealet om en ren og smuk kvindelighed, der kan nå sit højeste fysiske udtryk i moderskabet.

Enhver kvinde er et repræsentativt udtryk for guddommens feminine aspekt. Ved fødsler spiller moderen en rolle i skabelsens evige drama. Det barn, hun føder, er hendes mikrokosmiske univers. Forældrerollen er derfor i allerhøjeste grad et sakramente og ikke noget profant. Efterhånden som kundskaben vokser, som selvkontrol praktiseres, og som kærlighed vises i oprigtighed, i uselviskhed og i skønhed, vil dette ideal igen komme til at styre mænds og kvinders liv. En smuk menneskehed vil da blive født, og den vil endda overstråle den evige skønhed i de græske statuer. Den kommende menneskeheds viden og kraft sammenlagt med grækernes skønhedsopfattelse danner tilsammen den essentielle treenighed, som vil udvikle en fuldkommen menneskehed og en fuldkommen civilisation.

Artikel-Fødslens-mirakel-Esoterisk-artikel-af-Geoffrey-Hodson
Download-fil: FØDSLENS MIRAKEL - Geoffrey Hodson


Artikel-Fødslens-mirakel-Esoterisk-artikel-af-Geoffrey-Hodson
Læsefil med vendbare sider: FØDSLENS MIRAKEL