Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FØDSLENS MIRAKEL
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fødslens-Mirakel-Geoffrey-Hodson-Esoterisk-forskning

FØDSLENS MIRAKEL (10 af 13)


Denne artikel hjælper til en åndsvidenskabelig forståelse af fødslens mirakel og til at skabe respekt for moderskabet. Dette er især vigtigt for mennesker, der arbejder med mødre og småbørn.

FØDSLENS MIRAKEL (10 af 13)

Ottende måned

 

Den næste observation blev foretaget i ottende måned, hvor en meget større aktivitet og et mere fuldstændigt udtryk for sjælens kraft på alle tre planer kunne iagttages. Sjælen selv rettede en meget større del af sin bevidsthed mod det fysiske plan. På dette tidspunkt havde sjælen etableret en fokusering eller et center for sin bevidsthed inde i den nye personlighed, således at den nu var langt mindre ”uden for”, end den havde været tidligere. Det havde en mere begrænsende virkning på sjælen, end det er tilfældet, når personligheden når voksenalderen.

Med andre ord virkede det, som om sjælen lagde mere af sig selv i sin personlighed en måned før fødslen end på noget andet tidspunkt under hele inkarnationen. Til trods for denne kendsgerning var der dog stor frihed for sjælsbevidstheden og dens handling på kausalplanet.

Lysstrålen var på dette tidspunkt ca. 30 centimeter i bredden, når den forlod kausallegemet, og den kastede glans over den menneskelige form af den indre Gud, der nu iagttog barnets fysiske legeme med stor opmærksomhed.

Sjælens bevidsthed var fast etableret i både mentallegemet og astrallegemet og var trængt igennem de laveste astrale niveauer og ind i det æteriske legeme, hvor den nu frit kunne bruge sine kræfter.

Mentallegemet og astrallegemet så nu ud til at være færdige, og de lignede hinanden. Begge havde en selvlysende, perleagtig hvidhed på overfladen og var omgivet af nedstrømninger og udstrålinger af samme farve. De atomer, de var sammensat af, vibrerede hurtigere og hurtigere, og man kunne se indre bevægelser i dem begge.

Lysstrålen fra sjælen gik ind i den tragtlignende fordybning i mentallegemets top og gik ind i mentallegemets hoved ved den foranliggende fontanelle, og derefter udvidede den sig til at omfatte og inkludere hele hovedet. Selve mentallegemet var blevet mere langstrakt i formen og var omkring 1,50 meter langt. Den centrale menneskelige form var vokset til omkring 91 centimeter.

Selvom dette legeme så ud til at være færdigt, havde det ikke nogen viden om de ydre omgivelser, og det kunne heller ikke fungere som et selvstændigt legeme. Som tidligere nævnt befandt bevidsthedens fokusering sig på dette tidspunkt på det astro-æteriske niveau, idet den blot passerede igennem og levendegjorde mentallegemet.

Den astrale deva havde knyttet sig tæt til legemet. På det særlige tidspunkt, hvor observationen fandt sted, viste den sig bag moderen med halvdelen af det nye astrallegeme indesluttet i sin aura, og derfra skød det frem som et mangefarvet æg. Dens bevidsthed var fast koncentreret om sin opgave. Den gav udtryk for den størst mulige forsigtighed over for sit plejebarn, rugede over det og beskyttede det mod ydre påvirkninger. Hele dens holdning var som hos et menneske, der var ved at skabe et stort kunstværk, noget sjældent, noget ædelt eller noget smukt, så den største indsats, den yderste omhu og ærbødighed måtte lægges for dagen for at gøre det perfekt.

Den assisterede moderen på samme måde. Dens smukke aura dækkede hende som et sjal eller en kåbe, der var trukket over hende bagfra. Den var smukt blå og dækkede både devaen og moderen med en kåbelignende aurisk klædning, hvor hætten gled ind over devaen og gav den en overraskende lighed med Verdensmoderen (Jomfru Maria). Et strålende blåt skær forskønnede den øverste del af dens aura, som bar den en kjortel af levende lys.

Artikel-Fødslens-mirakel-Esoterisk-artikel-af-Geoffrey-Hodson
Download-fil: FØDSLENS MIRAKEL - Geoffrey Hodson


Artikel-Fødslens-mirakel-Esoterisk-artikel-af-Geoffrey-Hodson
Læsefil med vendbare sider: FØDSLENS MIRAKEL