Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TANKER OM OPDRAGELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Tanker-om-opdragelse-Erik-Ansvang

TANKER OM OPDRAGELSE (1 af 11)


Hvad menes der med opdragelse? Og med hvilke metoder når man lettest og mest effektivt målet med opdragelsen? Emnet er vigtigt, for i nutiden sker der store forandringer i politik, religion og sociale forhold.

TANKER OM OPDRAGELSE (1 af 11)

Tanker om

O P D R A G E L S E


Af Erik Ansvang

 

Tanker-om-opdragelse-Erik-Ansvang 

Du kan frit downloade "TANKER OM OPDRAGELSE" af Erik Ansvang. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

Tanker om

O P D R A G E L S E

 

Tanker-om-opdragelse-01-Erik-Ansvang

 

Hvad menes der med opdragelse? Og med hvilke metoder når man lettest og mest effektivt målet med opdragelsen? Emnet er vigtigt, for i nutiden sker der store forandringer i politik, religion og sociale forhold − og ikke mindst de sociale forhold har indflydelse på opdragelsen.

At skabe gode mennesker

Hvis spørgsmålet skal besvares generelt og med udgangspunkt i det enkelte menneske, vil den bedste opdragelse være den, der giver barnet størst mulighed for at fremme sin udvikling og vokse mest muligt på områder, der højner de menneskelige og moralske egenskaber og reducerer eller eliminerer de negative egenskaber i barnets natur. Desværre har nutidens forældre en tendens til at overforkæle og overbeskytte deres børn med stor risiko for, at de udvikler egoisme og manglende evne til at samarbejde. Samarbejde, grupperelationer og upersonlighed bliver grundlæggende egenskaber i Den Nye Tidsalder, og menneskeheden befinder sig lige nu i overgangsperioden mellem Fiskenes tidsalder og Vandbærerens, hvor egoisme, separatisme og materialisme skal afløses af altruisme, gruppearbejde og esoterisme.

Livets udviklingsmetode er modstand, og den opstår, når de mentale, følelsesmæssige og fysiske naturlove overtrædes. Derfor er det vigtigt, at forældre sætter fornuftige grænser i opdragelsen, og at man står fast på, at grænserne skal overholdes. Det er en vigtig forberedelse til voksenlivet, hvor den karmiske afvikling uundgåeligt vil skabe modstand, hvor de indre og de ydre naturloves spilleregler skal overholdes, og hvor målet er at blive disciple. Og ordet discipel stammer fra disciplin. Personligheden er summen af tanker, følelser og handlinger, og en discipel er et sjælsinspireret menneske, hvor sjælen har kontrol over personligheden. Sjælens natur er enhed. Personlighedens natur er adskilthed. Egoisme medfører derfor oplevelse af stigende adskilthed, og denne karaktersvaghed vil skabe voksende modstand i Den Nye Tidsalder, og psykologer kan bekræfte, at egoisme medfører isolation, for hvem har lyst til at være sammen med en stor egoist?

Artikel-Tanker-om-opdragelse-Erik-Ansvang
Download-fil: TANKER OM OPDRAGELSE - Erik Ansvang


Artikel-Tanker-om-opdragelse-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: TANKER OM OPDRAGELSE