Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ASTROLOGI & EINSTEINS RELATIVITETSTEORI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Astrologi-og-Einsteins-relativitetsteori-Grebstein

ASTROLOGI & EINSTEINS RELATIVITETSTEORI (5 af 7)


Astrologi er kilden til alle andre videnskaber, og alle videnskaber er inkluderet i astrologi - og astrologi er inkluderet i alle videnskaber.

ASTROLOGI & EINSTEINS RELATIVITETSTEORI (5 af 7)

Tid og bevægelse

 

Astrologi-og-Einsteins-relativitetsteori-05-Grebstein

 

Hvis zodiaken eksisterede uden planeterne, ville der ikke foregå noget som helst. Så snart man placerer planeterne i horoskopet, og man iagttager deres bevægelse, så begynder begivenhederne. Uden bevægelse findes der ikke tid. En astrologisk tidsbestemmelse af en hændelse har altid relation til hastigheden af planeternes bevægelse gennem zodiaken. Tid har direkte relation til bevægelse. Tid er et resultat af bevægelse, og ikke omvendt. Derfor varierer tid i overensstemmelse med bevægelse og er derfor afhængig af bevægelse. Det er præcis det, Einsteins relativitetsteori påstår − nemlig, at et menneske vil opleve en begivenhed relativt, alt efter om det bevæger sig hurtigt eller langsomt. Derfor bliver tid et selvstændigt hele − et biprodukt og ikke en energi.

Rummet består af relationer

Tibetaneren siger, at rummet er et selvstændigt hele. Astrologien kommer frem til samme konklusion. Hverken Det Gamle Testamente eller andre oplysningskilder nævner, at tid og rum er blevet skabt. Når planeterne bevæger sig gennem zodiaken, bliver det altid beskrevet i grader og aldrig i målbare eksakte fysiske afstande. Selv det enorme areal, som zodiaken dækker, bliver omtalt i grader. Præcise målinger af fysiske afstande nævnes aldrig i astrologien, fordi rummet er et selvstændigt hele og ikke en energi eller en kraft. Rummet består af relationer mellem områder. Rummets eksistens er afhængigt af stoffet, derfor er rummet ikke opbygget af komponenter. Uanset hvilke karakteregenskaber et objekt har i et område, så vil rummet afsløre dets karakteregenskab. Afstande mellem legemer og retning er selvstændige helheder og ikke energier. Astrologien nævner aldrig tid og rum direkte − kun indirekte.

I relativitetsteorien baseres beskrivelsen af en begivenhed eller af et objekts position i rummet på specifikationer til et ubevægeligt referencelegeme, som begivenheden eller legemet har tilknytning til. I astrologien beskrives en begivenhed af dens aspekt til et referencelegeme, som er i zodiaken, og til planeternes position i zodiaken. Som nævnt specificerer Einstein ikke de energikilder, der er årsag til begivenheden. Men det gør astrologien, og astrologien forklarer typen af den energi, der er involveret.

 

"Man har kun taget hensyn til de energier, der hele tiden strømmer fra stjernebillederne til Jorden og påvirker den, eller som kommer fra de mange "skjulte" planeter. Åndsvidenskaben påstår, at der findes omkring halvfjerds "usynlige" planeter i solsystemet." [1].

 

"Desuden skal man forstå den kendsgerning, at rummets æter er det område, som energierne fra de mange skabende kilder virker i og igennem. Man beskæftiger sig derfor med det æteriske legeme for planeten, for solsystemet og for de syv solsystemer, hvoraf Jorden er det ene, samt med hele det langt større æteriske legeme, der tilhører det univers, som menneskeheden tilhører. Ordene "hører til" bruges bevidst, fordi det medfører en logisk slutning. Det uendelige område, og de mindre lokalt begrænsede områder er mellemled til overførsel af alle de energier, der påvirker og gennemstrømmer solsystemet, planetsfærerne og alle livsformer i sfærerne. Det danner et eneste ubrudt aktivitetsområde i konstant bevægelse − et evigt mellemled til udveksling og overførsel af energier".[2]

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 15

[2] Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 18-19

_________________________________

Artikel-Astrologi-og-Einsteins-relativitetsteori-Grebstei
Download-fil: ASTROLOGI & EINSTEINS RELAIVITTSTEORI - Samuel Grebstein


Artikel-Astrologi-og-Einsteins-relativitetsteori-Grebstei
Læsefil med vendbare sider: ASTROLOGI & EINSTEINS RELAIVITTSTEORI