Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Raja-Yoga-Den-tidløse-psykologi-af-Guni-Martin

RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi (1 af 18)


RAJA-YOGA er et system, der fører mennesket fra det almindelige gode menneske via aspirantens, den indviedes og mesterens stadier til det ophøjede punkt i evolutionen.

RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi (1 af 18)

e-bog

RAJA-YOGA

Den tidløse psykologi

 

Af Guni Martin

 

 RAJA-YOGA-Den-tidløse-psykologi-af-Guni-Martin

Du kan frit downloade e-bogen "RAJA-YOGA - den tidløse psykologi" af Guni Martin. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den mellemste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på vores girokonto … Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

Kort omtale af denne bog:

 

I Alice A. Baileys litteratur siger den tibetanske mester Djwhal Khul, at Patanjali − dens mest betydelige fortolker af videnskaben om Raja-Yoga − eller den ”kongelige videnskab om sjælen” − med tiden vil finde sit højeste udtryk i Vesten. Den vil være resultatet af den rigtige brug af tænkeevnen og sjælens anvendelse af denne evne til gruppeformål og udvikling af gruppebevidsthed på det fysiske plan. Indtil nu er tænkeevnen enten blevet misbrugt til materielle formål eller er blevet guddommeliggjort. Ved hjælp af videnskaben om Raja-Yoga vil Sindet blive kendt som sjælens redskab og det middel, hvormed aspirantens hjerne bliver oplyst, og ved hjælp af Raja-Yoga vil man opnå viden om sjælens verden.

Djwhal Khul siger videre, at der er tre bøger, som enhver studerende bør have kendskab til: Bhagavad Gita, Det Ny Testamente og Yoga-Sutraerne, for i disse tre bøger er der givet et fuldstændigt billede af sjælen og dens udfoldelse.

I Bhagavad Gita får man en beskrivelse af sjælen – Krishna − i sin sande natur som Gud i manifestation. Og bogen kulminerer i det vidunderlige kapitel, hvor Krishna åbenbarer sig for Arjuna, aspiranten, som alle tings sjæl og herlighed skjult i enhver form.

I Det Ny Testamente skildres en gudesøns liv i fuld manifestation. Her ser vi sjælen i sin sande natur, befriet for ethvert slør, der går på jorden.

I Yoga Sutraerne vises lovene for at opnå dette, og reglerne, metoderne og midlerne, som – hvis de efterleves – gør mennesket ”fuldkomment som jeres himmelske Fader er fuldkommen.” Skridt for skridt udfoldes der et trindelt udviklingssystem, som fører mennesket fra det almindelige gode menneskes stadie, gennem aspirantens, den indviedes og mesterens stadier frem til menneskets absolut ophøjede punkt i evolutionen.

Yoga er en værdifuld fysisk, psykisk og spirituel træning. Mange fordomme i forbindelse med yoga bunder i uvidenhed, og for mange udtaler sig om yoga uden at vide, hvad yoga er. Forfatteren Guni Martin har taget udfordringen op og har kommenteret dette usædvanlige skrift om yoga-filosofi bl.a. i håb om at rette op på nogle af disse misforståelser. Det er vigtigt ikke kun at forstå teksten med intellektet. Forståelsen må gå gennem hjertet.

Yoga sutra hører til de universelle kilder som alle, uafhængig af tro og kultur, kan øse af. I tusinder af år eksisterede psykologi under navnet filosofi. Skønt yoga i dens essens er psykologi, bliver den beskrevet som et af Indiens seks filosofiske systemer. Indisk visdom er båret af en mundtlig tradition, og teksterne er derfor begrænset til et absolut minimum, fordi de studerende skulle huske dem udenad. Samtidig skulle disse korte læresætninger ikke være for åbenlyse, i et forsøg på at undgå misbrug af de forskellige discipliner, som teksterne kortlægger.

Aforismerne virker tit ordknappe. Mange af ordene er fortættede symboler, der i sig rummer mønstre og tanker, som det umiddelbart kan være vanskeligt at forstå. Gennem århundreder har mange filosoffer derfor ladet sig inspirere til at kommentere Patanjalis aforismer.

I Østen har yoga været en levende tradition gennem årtusinder. Ordene har beholdt deres sande betydning og kraft, og de er lige så brugbare i dag som for tusinder af år siden, hvilket gør yoga til en tidløs videnskab, hvor praktisk viden om menneskets fysiske og psykiske konstitution kan studeres. Yoga-sutra redegør for, hvordan mennesket kan gøre sig fri af de fysiske og psykiske hindringer, som er årsagen til, at vi ikke kan erkende vor sande natur og forene os med Selvet − Atma eller Purusha (de to sanskritnavne symboliserer begge Selvet eller Seeren). Det er vigtigt at have for øje, at ordet yoga altid betyder at forene.

 

Raja-Yoga-00-Den-tidløse-psykologi-af-Guni-Martin

 

R A J A - Y O G A

Den tidløse psykologi

 

 Af Guni Martin

 

RAJA-YOGA-Den-tidløse-psykologi-01-Guni-Martin

Guni Martin

 

Kort omtale af forfatteren:

 

Guni Martin er født i København 1936. Hun vil af mange være kendt som oversætter og udgiver af de klassiske indiske skrifter Bhagavad Gita, Mahabharata og Ramayama. Hendes oversættelser og udgivelser spænder fra bøger om zen-træning, sufi-skrifter, karate, til bøger om Gurdjieff og esoterisk kristendom (Vort liv med Mr. Gurdjieff og Det Nye Menneske), tekster der alle udmærker sig ved at være af høj karat.

I de senere år har hun i stigende grad helliget sig sit eget forfatterskab og
debuterede med eventyrsamlingen Ved regnbuens fod. Hendes fantasy-trilogi om Troldmanden Odén (Ønsketræet, Den usynlige Kraft og Isabella), har alle fået usædvanlige gode anmeldelser, og hendes bøger henvender sig både til unge og voksne, idet de når os på et dybt arketypisk plan. Guni Martin har også skrevet en del bøger til mindre børn, de mest kendte er Marvi Myrebjørn finder nyt håb og Det er o.k. at være ked at det, sidstnævnte er oversat til tre sprog.

Raja Yoga sutras, Den tidløse psykologi bygger på et indisk skrift, der et anerkendt over det meste af verden. Værket består oprindeligt af 196 aforismer (sutras), som er nedfældede af vismanden Patanjali, for over to tusind år siden. Bogen er en praktisk indføring i menneskets psykologi. Den fortæller, hvordan det enkelte menneske gennem udøvelse og træning kan nå til en erkendelse af sit virkelige Selv. Patanjali beskriver også på en enkel og ligefrem måde, hvordan mennesket får adgang til usædvanlige evner. Det er tankevækkende, at netop naturen og det kvindelige aspekt er den dominerende kraft i en traditionelt mandlig disciplin.

”Den tidløse psykologi” er skrevet for enhver, der søger en større forståelse af sig selv og sine medmennesker.

Susanne Elle

 

INDHOLD:

 

 • Side 1: RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi
 • Side 2: Indledning
 • Side 3: Gustav Doré: Jakobs drøm.
 • Side 4: I - SAMADHI PADA - Den højere bevidstheds vej
 • Side 5: Samadhi-tilstand
 • Side 6: II - SADHANA PADA - Udøvelsens Vej
 • Side 7: III - VIBHUTI PADA - De psykiske Evners Vej
 • Side 8: IV - KAIVALYA PADA - Frihedens Vej
 • Side 9: V - SWAMI VIVEKANANDA
 • Side 10: I - Hvad er Raja-yoga?
 • Side 11: II - Sadhana pada - Udøvelsens Vej
 • Side 12: III - Det første trin - Raja-yoga er opdelt i otte trin
 • Side 13: IV - Prana
 • Side 14: V - Den psykiske prana
 • Side 15: VI - Kontrol over den psykiske prana
 • Side 16: VII - Pratyahara og dharana
 • Side 17: VIII - Dhyana og samadhi
 • Side 18: Den tidløse psykologi - Raja Yoga 

 

 

Raja-Yoga-01-Den-tidløse-psykologi-af-Guni-Martin

En Haida høvdings gravsted ved Yan

 

Tilegnet Kanin Hanne, der er årsag til,

at denne bog er blevet til.

Artikel-RAJA-YOGA-Den-tidløse-psykologi-Guni-Martin
Download-fil: RAJA YOGA - DEN TIDLØSE PSYKOLOGI - Guni Martin


Artikel-RAJA-YOGA-Den-tidløse-psykologi-Guni-Martin
Læsefil med vendbare sider: RAJA YOGA - DEN TIDLØSE PSYKOLOGI