Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 7:8
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-01-Den-nye-tids-psykologi

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 7:8 (5 af 5)


I denne artikel gøres der et forsøg på at placere strålerne for at finde ud af, hvor de befinder sig i menneskets opbygning, og hvad kombinationerne medfører.

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 7:8 (5 af 5)

Legemernes

strålekvaliteter

 

De-Syv-Stråler-07-20-Den-nye-tids-psykologi

 

Når man analyserer legemernes stråler, er der færre muligheder, for der er kun to mulige stråler på det fysisk-æteriske legeme, to på astrallegemet og tre på mentallegemet. Derfor omtales andre teoretiske muligheder ikke, for det er vigtigere at koncentrere sig om de muligheder, der er oplyst i åndsvidenskaben.

Legemerne er redskaber

Legemerne kan ikke give udtryk for meninger eller holdninger. Legemerne er ikke andet end stofformer eller mekanismer, der fungerer på en bestemt måde. Hvis man vil finde et legemes stråle, skal man derfor se på mekanismen – ikke på personen.

Der er stor forskel på sjælens/personlighedens stråler og legemernes stråler, for legemerne er redskaber. Det giver en markant forskel på, hvordan man vurderer strålekvaliteterne. Ofte vil personlighedsstrålen farve tanker og følelser, og det skal naturligvis med i vurderingen, for hvis det er tilfældet, er det ikke legemets rene stråle, der kommer til udtryk. Det er en af de væsentligste grunde til mange teorier om specielle stråler på bestemte legemer (og dermed antyder man, at man har et højere udviklingsniveau). Men som regel skyldes det, at personlighedens strålekvalitet blander sig og danner grundlag for en fejlvurdering af legemets egen strålekvalitet.

Legemets egen stråle vil altid være klar og præcis, men ingen legemer fungerer alene. I legemet er der en bevidsthed, som beliver legemet, og kvaliteten af denne bevidsthed vil uundgåeligt farve legemets kvalitet.

 

Konklusionen er, at man ikke skal se efter

holdninger og meninger, men funktioner.

 

 

De-Syv-Stråler-07-18-Den-nye-tids-psykologi

 

Mentallegemets strålekvaliteter

 

1. stråle – kraft & vilje

 • Fasthed og styrke i tanke og holdning – styrer direkte mod målet.
 • Evne til at skabe syntese.
 • Ser principper og love – detaljer er sekundære.
 • Koncentreret og målbevidst tænkning – evne til at centralisere.
 • Kritisk og destruktiv tænkning – virker både positivt og negativt.
 • Mental upersonlighed – tænker uafhængig af følelser og drifter.

 

4. stråle – harmoni gennem konflikt

 • Formskabende tænkning – ækvilibristisk, kreativ opbygning af tankeformer.
 • Harmoniserende og fredsskabende tænkning – ser begge sider af en sag.
 • Krisebetonet tænkning – modsiger automatisk for at skabe kontrast.
 • Hurtig og letflydende tænkning – kan medføre beslutsomhed.
 • Associativ tænkning – springende tankevirksomhed.
 • Særlig aktiv eller passiv tænkning – afhængig af impulser udefra.

 

5. stråle – konkret viden og videnskab

 • Videnskabelig tænkning – systematiske undersøgelser, der medfører viden.
 • Ræsonnerer, logisk tænkning – flyder lineært og lovmæssigt i kæder.
 • Analytisk, trin-for-trin-tænkning – adskiller for at undersøge og fortolke.
 • Induktiv tænkning – i modsætning til deduktiv, der går fra detalje til helhed.
 • Formfokuseret tænkning – præcis, objektiv opfattelse af det konkrete.

 

De-Syv-Stråler-07-17-Den-nye-tids-psykologi

 

Astrallegemets strålekvaliteter

 

2. stråle – kærlighed & visdom

 • Varm følelse – kærlighed dominerer over begær (modsat 6. stråle).
 • Ro og klarhed – føler dybt og inderligt, men ikke emotionelt.
 • Sensitivitet og angst – medfører store lidelser, der ofte transformeres.
 • Emotionel binding – rolig og dybtfølt loyalitet næsten uden begær.
 • Indfølingsevne – intim forståelse. Føler, hvad andre føler.

 

6. stråle – hengivenhed & abstrakt idealisme

 • Stærkt begær – begær dominerer over kærlighed (modsat 2. stråle).
 • Hengivenhed – stor tiltrækning til og afhængighed af objektet for følelsen.
 • Manglende kontrol – reagerer følelsesmæssigt før tanken når at gribe ind.
 • Ekstrem sårbarhed – tilbøjelighed til at tage alting personligt.
 • Følelsesmæssig sensitivitet – fanatisme, der kan omdannes til aspiration.

 

 De-Syv-Stråler-07-16-Den-nye-tids-psykologi

 

Det fysisk-æteriske legemes

strålekvaliteter

 

Det fysiske legemes stråle bestemmes ikke af en bevidsthedsegenskab, for kroppen er ikke i sig selv et bevidsthedsredskab. Det er et redskab, der afspejler bevidsthedsimpulser fra de øvrige legemer via bevidsthedstråden.

Man skal derfor ikke søge efter holdninger eller bevidsthedsprocesser. Man skal se efter noget, som man ikke ved meget om, nemlig æterisk energi, morfologi[1] osv., for det er i virkeligheden æterlegemet, der udtrykker strålekvaliteten – ikke det fysiske legeme.

Problemet er, at man ikke kan se æterlegemet, og derfor kan man ikke se de chakraer, der er aktive. Den fysisk-æteriske stråle er derfor vanskelig at fastlægge, for der er ikke meget konkret at gå efter.

 

3. stråle – aktiv intelligens

 • Rastløshed: Stor aktivitet – hurtige bevægelser – urolig – flytter sig hele tiden.
 • Manipulation med omgivelserne – arrangerer praktiske omgivelser.
 • Ekstrem hjerneaktivitet – hurtige hjerneforbindelser i selve hjernen.
 • Nær forbindelse med det fysiske plan – velnæret krop.
 • Fysisk fleksibilitet og spændstighed – tilpasser sig ydre forhold.

7. stråle – orden & lovmæssighed

 • Forædlet og forfinet – intim kontakt mellem fast og æterisk stof.
 • Yndefuld og ordnet aktivitet – afbalancerede og sikre bevægelser.
 • Let at uddanne – tilpasser sig naturlige fysiske rytmer og cyklusser.
 • Helbredende hænder – har let ved at optage og distribuere prana.
 • Velegnet instrument til indre forbindelser og ydre kræfter.

 

De-Syv-Stråler-07-19-Den-nye-tids-psykologi

 

 

_________________________________

[1] Morfologi stammer fra græsk μορφή, morphé = "form" + λόγος, lógos = "lære" – dvs. "formlære"). Morfologi er læren om organismernes struktur og ydre form.

_________________________________

Artikel-De-Syv-Stråler-07-Den-nye-tids-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 7:8 - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-07-Den-nye-tids-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 7:8