Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 7:8
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-01-Den-nye-tids-psykologi

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 7:8 (2 af 5)


I denne artikel gøres der et forsøg på at placere strålerne for at finde ud af, hvor de befinder sig i menneskets opbygning, og hvad kombinationerne medfører.

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 7:8 (2 af 5)

Overordnede og

underordnede stråler

 

Noget andet, man skal være opmærksom på, er, at en overordnet stråle let kan påvirke en underordnet stråle. Eksempelvis kan personlighedens stråle let påvirke mentallegemets stråle. Det betyder, at hvis man har usædvanlige tendenser i sit tankeliv, så medfører det ikke, at man har en usædvanlig stråle på mentallegemet. Årsagen kan være en kombination af mentallegemets stråle og personlighedens stråle.

Det samme gælder i forholdet mellem mentallegemets stråle og hjernen (den fysisk-æteriske stråle). Det betyder, at aktiviteterne i den fysiske hjerne ikke nødvendigvis er styret af den fysiske stråle, for det kan også være mentallegemets stråle eller en kombination af de to, der præger tænkningen.

 

De-Syv-Stråler-07-04-Den-nye-tids-psykologi

 

Eksempelvis kan følelsesmæssig ustabilitet (astrallegemet) skabe forvirring (mentallegemet). Eller det æteriske legeme på 7. stråle, kan resultere i orden og stabilitet i det fysiske legeme, som så påvirker astrallegemet og giver følelsesmæssig ustabilitet.

Men dette forhold kan også fungere omvendt. En lavere stråle kan også påvirke en højere stråle. Eksempelvis kan følelsesmæssig ustabilitet (astrallegemet) skabe forvirring (mentallegemet). Følelserne er i oprør, og derfor er det ikke muligt at koncentrere sig. Med andre ord er det følelserne (en underordnet stråle), der påvirker tænkningen (en overordnet stråle).

Efterhånden som udviklingen skrider frem, vil de højere aspekter gradvis overtage styringen over de lavere. Det medfører, at personligheden træder tydeligere og tydeligere frem, for den overtager styringen af legemernes stråler. Herefter begynder magtkampen mellem sjælen og personligheden − og til sidst vil sjælen vinde. Det bliver til sidst sjælens kvalitet, der fuldt og helt dominerer det lavere menneske. Først ved 3. indvielse udtrykker mennesket den rene strålekvalitet fra sjælen, fordi alt andet i menneskets lavere natur nu styres fra sjælsniveau.

Overlapninger mellem legemerne, må ikke forveksles med over- og understråler. At en stråle er en understråle betyder, at den er underordnet en anden strålekvalitet. Når man giver udtryk for en strålekvalitet, skyldes det, at en bestemt stofforms partikler svinger med den pågældende stråles vibrationer.

Hvordan kan man så sige, at en personlighed er udtryk for en stråle, når personligheden ikke er en stofform eller et legeme? Personligheden er menneskets skiftende masker, og personlighedens strålekvalitet kan kun forklares ud fra begrebet understråler.

 

De-Syv-Stråler-07-05-Den-nye-tids-psykologi

Ordet “person” betyder “maske”.

 

Hvis man eksempelvis studerer en 2. stråle sjæl, kan det illustreres på denne måde:

 

 De-Syv-Stråler-07-06-Den-nye-tids-psykologi 

 

Sjælens stråle er 2. stråle, og enhver stråle har understråler...

 

De-Syv-Stråler-07-07-Den-nye-tids-psykologi

 

Sjælen udvælger en af understrålerne til sin personlighed – for eksempel 3. stråle. Sjælens 2. stråle styrer nu personlighedens 3. stråle, fordi den er en understråle til den overordnede sjælsstråle.

 

De-Syv-Stråler-07-08-Den-nye-tids-psykologi

Personlighedens 3. stråle har også syv understråler. Sjælen udvælger nu tre af personlighedens understråler til legemerne.

 

De-Syv-Stråler-07-09-Den-nye-tids-psykologi

 

Sjælen kunne eksempelvis vælge 1. stråle til mentallegemet, 6. stråle til astrallegemet og 3. stråle til det fysisk-æteriske legeme. Personligheden kommer primært til udtryk gennem en af legemernes stråler.

Eller ...

 

De-Syv-Stråler-07-10-Den-nye-tids-psykologi

 

Eller andre kombinationer.

Konklusionen er, at personligheden og legemerne alle er under indflydelse af sjælsstrålen, og at legemernes stråler desuden er under indflydelse af personlighedens stråle.

Sjælsstrålens indflydelse afhænger af udviklingen

Åndsvidenskaben oplyser, at jo mindre udviklet et menneske er, jo mindre indflydelse har sjælsstrålen – og jo mere dominerende er legemernes stråler. Årsagen er, at når et menneske identificerer sig med sin lavere natur, kan sjælens finere indflydelse ikke trænge igennem til bevidstheden, som er fokuseret i lavere vibrerende stof.

I de tidlige inkarnationer udvikler mennesket kun de lavere strålers egenskaber, og det er ikke muligt at registrere, om disse stråler er understråler af højere eller bagvedliggende kvaliteter. En stråleanalyse af en ung sjæl kan derfor give det indtryk, at det kun er legemernes stråler, der er aktive i dette menneske. Men på et tidspunkt begynder personlighedsstrålen og sjælsstrålen at tone frem samtidig, og så er det muligt at registrere, at legemerne har en bestemt overtone – personlighedens strålekvalitet. Og den har igen en bestemt overtone − sjælsstrålens kvalitet.

 

De-Syv-Stråler-07-11-Den-nye-tids-psykologi

 

Konklusionen er, at jo højere udviklet mennesket bliver, jo kraftigere bliver de overordnede stråletyper. Identifikationen med legemerne aftager, og man udtrykker mere og mere den kvalitet, man inderst inde er.

Artikel-De-Syv-Stråler-07-Den-nye-tids-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 7:8 - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-07-Den-nye-tids-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 7:8