Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MAGI & MAGIKERE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Magi-&-Magikere-i-esoterisk-lys

MAGI & MAGIKERE (2 af 11)


Ordet magi defineres ofte som brug af overnaturlige midler til at skabe fænomener. Åndsvidenskaben er ikke enig i denne definition. Den mener, at intet er overnaturligt.

MAGI & MAGIKERE (2 af 11)

Ukendte kræfter i naturen

 

Det er nu hensigten at beskrive nogle af disse ukendte kræfter. Først og fremmeste er der nerveæteren og strømmen af prana (vital energi) langs denne nerveæter. Begge energiformer kan underlægges menneskets vilje, og derfor kan man sige, at hypnose er en form for magi, for det er disse usynli­ge kræfter, der manipuleres af hypnotisørens vilje, og dermed skabes der synlige virkninger. Patientens eller forsøgspersonens tilstand kan i høj grad påvirkes. Det er ikke alene muligt at udløse forskellige former for illusioner, men lemmer kan også gøres stive og ufølsomme over for smerte, og et menneske kan bringes i dyb trance. Det er årsagen til, at man kan betragte disse to kræfter – nerveæter og prana – som magiske kræfter.

 

Magi-&-Magikere-03-Åndsvidenskab-og-esoterisk-indsigt

Prana-udstråling fra en healers hånd.

 

En anden stor kraft, der sandsynligvis anvendes oftere end de andre, er elementalessensen. Det er imidlertid ikke muligt at forlade emnet for at give en detaljeret beskrivelse af, hvad elementalessens er, for det vil kræve et helt foredrag. Her er det kun muligt at give en skitse og i øvrigt henvise til den esoteriske litteratur. Når man taler om reinkarnation og om menneskets forskellige legemer, beskriver åndsvidenskaben, hvordan sjælen under nedstigningen til den nye fødsel tiltrækker stof fra de forskellige planer. Ved hjælp af dette stof er sjælen i stand til at forme de legemer, der muliggør livet på hvert eksistensplan. Det er vigtigt at forstå, at planets stof – både det, som sjælen tiltrækker til eget brug og det enorme omgivende hav af stof uden for sjælen – ikke er dødt stof. Stoffet er levende og med instinktiv bevidsthed. Dette liv er dybest set guddommeligt, for der findes intet liv, som ikke er guddommelig, men det befinder sig på et langt tidligere stadie af evolutionen end det liv, der manifesterer sig via menneskeriget, dyreriget og planteriget. Udgangspunktet er derfor, at alt dette stof er ladet med en form for levende essens, og studiet af åndsvidenskab gør det muligt at skelne mellem de mange typer af denne mystiske levende essens og at erfare, at disse forskellige typer kan anvendes til forskellige magiske formål. Disse uhyre fine og plastiske astrale og mentale stofformer er meget følsomme over for den menneskelige vilje, og derfor er de i høj grad til disposition for enhver, der lærer at anvende dem.

Nogle gange kan man læse om ”elementaler” i esoterisk litteratur. Sædvanligvis henviser ordet alene til en midlertidig skabelse, der er opbygget af denne levende essens ved hjælp af menneskets vilje. Disse enheder er midlertidige, og de er ikke egentlige væsener under udvikling. Den guddommelige essens, som enhederne er skabt af, har sin egen udvikling som essens, men enheden, der midlertidigt er opbygget af essensen, har ingen evolution som selvstændig enhed, og den har ikke tilstrækkelig kraft til at reinkarnere. Elementalen kan snarere beskrives som et væsen, der for en tid består af liv og legeme, for stoffet og dets levende essens udgør et redskab, der er belivet af en tankeform. Elementalen fungerer som en separat enhed, og hvor længe den er i stand til at fungere selvstændigt, afhænger af den tankekraft, der er lagt i skabelse af tankeformen, for tankekraften er dens besjælende princip, og det er alene den, der opretholder formen.

 

Magi-&-Magikere-04-Åndsvidenskab-og-esoterisk-indsigt

Et eksempel på en tankeform (fra Thought-Forms).

 

Så snart tankeformens kraft toner ud, vil elementalens form, der består af astralt eller mentalt stof, (der er belivet af elementalessensen), gå i opløsning, og både essensen og stoffet vil vende tilbage til det omgivende reservoir, som det blev hentet fra. Mens de eksisterer, er disse tankeformer imidlertid særdeles faktuelle og kraftfulde, og den viljestærke tænker er i stand til at bruge dem i det magiske arbejde. Elementaler er en af de mest almindelige og samtidig en af de mest effektive kræfter i de magiske processer. Hvis man ønsker yderligere oplysninger om dette vigtige emne, anbefales det at læse Thought-Forms (Tankeformer) af Annie Besant og C.W. Leadbeater. Det anbefales at studere denne bog grundigt, fordi farveillustrationerne hjælper til en klarere forståelse af den måde, kræfterne arbejder på.

Artikel-Magi-&-Magikere-i-esoterisk-lys
Download-fil: MAGI OG MAGIKERE - C.W. Leadbeater


Artikel-Magi-&-Magikere-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: MAGI OG MAGIKERE