Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MAGI & MAGIKERE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Magi-&-Magikere-i-esoterisk-lys

MAGI & MAGIKERE (9 af 11)


Ordet magi defineres ofte som brug af overnaturlige midler til at skabe fænomener. Åndsvidenskaben er ikke enig i denne definition. Den mener, at intet er overnaturligt.

MAGI & MAGIKERE (9 af 11)

Påkaldende magi

 

Herefter skal der fokuseres på den form for magi, hvor der anvendes påkaldende eller invoka­tive metoder – det vil sige, at magikeren ikke beordrer men påkalder. Som det vil fremgå, har denne type magi mindre kraft til sin rådighed end de øvrige. Her gør den, der påkalder, intet af egen kraft. Magikeren be­der eller overtaler simpelt hen en anden, og derfor er der ikke kon­trol over tankeformerne eller andre kræfter som for eksempel det æteriske tryk el­ler elementalessensen. Magikeren begrænser sig til at modtage hjælp fra bestemte væsener − menneskelige eller ikke-menneskelige.

Forsøg i den retning er mere almindelige end man tror, for hver gang et menneske forsøger at opnå et resultat − at få noget til sig selv eller påvirke forholdene omkring sig ved hjælp af kræfter eller væsener, der ikke hører hjemme på det fysiske plan − bruger det i vir­keligheden påkaldende magi, selvom det intet kender til denne betegnelse.

 

Magi-&-Magikere-17-Åndsvidenskab-og-esoterisk-indsigt

 

En stor del af den almindelige form for bønner, der anvendes til egoistiske formål, er eksempler på påkaldende magi. Hermed menes der kun de forskellige lavere former for bønner, hvor der klart bedes om noget. Ordet bøn stammer fra sanskritordet ”prashna”, som via det latinske ”precor” er forbundet med det tyske ”fragen” (at spørge), og deraf kan man se, at den oprindelige betydning af ordet er at spørge eller at bede om noget. Mange mennesker tror fejlagtigt, at når de anvender ordet bøn, menes der i virkeligheden meditation eller gudsdyrkelse i betydningen kontemplation på det højeste ideal, som den tilbedende kender, og at man i bønnen forsøger at løfte sind og hjerte mod genstanden for tilbedelsen. Men den helt almindelige bøn, hvor man beder om konkret og ofte fysisk belønning, er helt sikkert et forsøg på at trække indflydelse fra højere planer ned på lavere planer for at skabe synlige resultater, og dermed kommer bønnen klart inden for definitionen af magi. Det sker ofte, når to nationer er i krig med hinanden. Begge parter beder for sin egen sejr og for udslettelse af modpartens hære. Det er helt klart et forsøg på at få usynlige kræfter på sin side. Men heldigvis kan denne ide om at påkalde skjulte indflydelser anvendes til gode såvel som onde formål, og ved hjælp af denne form for påkaldelse gøres der en stor indsats for at påkalde sjælen og få hjælp fra de indre planer.

Måske findes det mest påfaldende eksempel på dette i indernes fortælling om Brahmans liv. Hele Brahmans liv er stort set én kontinuerlig bøn. For hver eneste af hans handlinger − selv de allermindste – kræves der en særlig form for bøn. Selvom denne livsførelse naturligvis er langt mere omfattende og detaljeret, er det alligevel i stil med den form for bønnepraksis, der anvendes i nogle katolske klostre. Her bliver novicer instrueret om at bede, hver gang de spiser, sådan at deres sjæle kan blive næret med livets brød. Hver gang de vasker hænder, skal de bede om, at deres sjæle holdes rene. Hver gang de træder ind i en kirke, skal de bede om, at hele livet bliver én lang gudstjeneste. Hver gang de sår frø i haven, skal de tænke på Guds ord som sædekorn, der først skal sås i deres egne hjerter af de øvrige … og så videre. Brahmans liv er helt det samme − bortset fra at hans hengivenhed befinder sig på et dybere plan og kommer til udtryk i langt flere detaljer. Ingen kan betvivle, at det menneske, som ægte og ærligt adlyder alle disse retningslinjer, vil blive dybt og permanent påvirket af handlingerne.

Men selvom den påkaldende magiker er langt mere begrænset i sin praksis end den, der bruger befalende magi, er der ikke desto mindre adskillige grupper af væsener, der kan appelleres til. Magikeren kan for eksempel bede devaerne, naturvæsnerne eller de fysisk døde om hjælp. Det er almindeligt kendt, at katolikker ofte henvender sig til deres skytsengle om hjælp. Det er et forsøg på påkaldende magi, som i nogle tilfælde kan give posi­tiv respons. Selvom det ikke altid lykkes, vil nogle resultater uundgåeligt være skabt af menneskets tillid til bønnens virkning.

 

Magi-&-Magikere-18-Åndsvidenskab-og-esoterisk-indsigt

Artikel-Magi-&-Magikere-i-esoterisk-lys
Download-fil: MAGI OG MAGIKERE - C.W. Leadbeater


Artikel-Magi-&-Magikere-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: MAGI OG MAGIKERE