Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (1 af 37)


E-bogen er en systematisk gennemgang af videnskaben om strålerne. Den begynder i Kosmos følges via solsystemet, planeterne og nationerne til mennesket.

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (1 af 37)

e-bog

DE SYV STRÅLER

Den Nye Tidsalders psykologi

 

Af Erik Ansvang

 

De-Syv-Stråler-Erik-Ansvang

Du kan frit downloade e-bogen "DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi" af Erik Ansvang. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på vores girokonto … Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

Kort omtale af denne bog:

 

Ifølge åndsvidenskaben er alle væsener og alle ting i verden – alle former for bevidsthed og alle stofformer – opstået af kombinationer af syv grundlæggende impulser, energier og kræfter. De syv stråler kaldes Den Nye Tidsalders psykologi, og stadig flere er interesseret i at få viden om de syv stråler, da det er en ny og effektiv metode til selvindsigt i menneskets fysisk-æteriske, følelsesmæssige, tankemæssige og sjælelige kvaliteter og kræfter. Alle menneskets legemer – åndelige, sjælelige og personlige – er underlagt og opbygget af en vekselvirkning mellem forskellige strålekvaliteter, og denne vekselvirkning har i inkarnationernes løb gjort menneskene til det, de er i dag. Der findes intet i Universet, som ikke er defineret ud fra strålerne.

E-bogen er en systematisk gennemgang af videnskaben om strålerne, sådan som den præsenteres i åndsvidenskaben. Gennemgangen begynder i Kosmos ved den fjerneste kendte kilde til strålerne, og strålernes kræfter og kvaliteter følges via Solsystemet, planeterne og nationerne til det enkelte menneskes forskellige legemer.

Materialet i e-bogen er samlet fra mange kilder. Hovedkilden er mesteren Djwhal Khul, der beskriver de syv stråler i detaljer i Alice A. Baileys forfatterskab. En anden væsentlig kilde er Michael Robbins’ undervisning og hans bøger (Tapestry of the Gods, Volume I & II) , H.P. Blavatsky (Den Hemmelige Lære), Geoffrey Hodson og andre esoteriske pionerer samt personlige studier og aktiv deltagelse i kurser og audiovisuel undervisning, udveksling af erfaringer og eksempler med bl.a. Hardy Bennis, forfatter til De Syv Stråler, der også findes som e-bog her på VisdomsNettet - og endelig som underviser i weekendforløb om dette meget vigtige emne.

 

D E   S Y V   S T R Å L E R

Den Nye Tidsalders psykologi

 

 Af Erik Ansvang

 

Erik-Ansvang-forfatter-og-webmaster-på-VisdomsNettet 

Erik Ansvang

 

INDHOLD:

 

 • Side 1: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi
 • Side 2: Syvdelingen
 • Side 3: Energi og liv
 • Side 4: Ét liv - én frekvens - syv underfrekvenser
 • Side 5: De syv chakraer i hovedet
 • Side 6: 2. kapitel - Strålerne på solniveau
 • Side 7: Primære og sekundære stråler
 • Side 8: De syv hellige planeters stråler
 • Side 9: Jordens stråleopbygning
 • Side 10: 3. kapitel - De 7 stråler og evolutionen på Jorden
 • Side 11: De syv stråler i evolutionen
 • Side 12: Strålernes navne og dobbeltaspekter
 • Side 13: Historiens og civilisationernes udvikling
 • Side 14: Det Store Hvide Broderskabs syv departementer
 • Side 15: 4. kapitel - Strålerne & nationerne
 • Side 16: Frankrig, Indien, Italien, Japan, Kina, Polen og Rusland
 • Side 17: Spanien, Tyskland, USA, Østrig og Skandinavien
 • Side 18: Strålerne og deres farver
 • Side 19: Strålerne og centrene
 • Side 20: 5. kapitel - De syv stråler og det enkelte menneske
 • Side 21: Stråleanalyse
 • Side 22: Lemurien, Atlantis, Nutiden og derefter ...
 • Side 23: 6. kapitel - Strålekombinationer
 • Side 24: 2. og 3. stråle
 • Side 25: 4. og 5. stråle
 • Side 26: 6. og 7. stråle
 • Side 27: Stråleblandinger
 • Side 28: 7. kapitel - Strålerne og mennesket
 • Side 29: Det enkelte menneskes stråleopbygning
 • Side 30: Personlighedens strålekvaliteter
 • Side 31: Legemernes strålekvaliteter
 • Side 32: 8. kapitel - Den personlige stråleopbygning
 • Side 33: Legemerne
 • Side 34: Mentallegemet & Personligheden
 • Side 35: Sjælen
 • Side 36: MEDITATION
 • Side 37: Appendiks

 

DETALJERET OVERSIGT:

 

Introduktion til De Syv Stråler

 • Tredelingen
 • Syvdelingen
 • Den nye tidsalders psykologi
 • Energi og liv
 • Væren
 • Enhed
 • Bølgelængder og frekvenser
 • Energi og stof
 • Ét liv – én frekvens – syv underfrekvenser
 • Strålerne på kosmisk niveau
 • Kilden til strålerne
 • De syv chakraer i hovedet
 • Én stjerne – én stråle
 • Et 2. stråle system

De Syv Stråler på Solniveau

 • Understråler og under-understråler
 • Strålerne og de tre aspekter
 • Primære og sekundære stråler
 • Fra én kosmisk stråle til syv planetariske
 • Solen og planeterne
 • Det kosmiske hjertechakra
 • De syv hellige planeters stråler
 • Tre stråler – for ånd, sjæl og personlighed
 • Jordens stråleopbygning
 • Strålerne på planetniveau
 • Sanaka, Sananda og Sanatana Kumara
 • Strålerne og astrologien

De Syv Stråler og Evolutionen på Jorden

 • De tre aspektstråler
 • Det kosmiske byggeprojekt
 • De fire sekundære stråler
 • Udvikling fra det konkrete til det abstrakte
 • De syv stråler i evolutionen
 • De fire sekundære stråler og deres kvaliteter
 • Strålernes navne og dobbeltaspekter
 • De syv stråler og Det Store Hvide Broderskab
 • Menneskets planetariske position
 • Historien og civilisationernes udvikling
 • Inkarnationerne styres af et overordnet mønster
 • 4. stråle og den Nye Tidsalder
 • Strålernes cykliske manifestation
 • De lange og de korte strålecyklusser
 • Det Store Hvide Broderskabs syv departementer

De Syv Stråler og Nationerne

 • Nationens sjælsstråle og personlighedsstråle
 • Australien
 • Brasilien
 • England
 • Frankrig
 • Indien
 • Italien
 • Japan
 • Kina
 • Polen
 • Rusland
 • Spanien
 • Tyskland
 • USA
 • Skandinavien
 • Strålerne og deres farver
 • Primære og sekundære farver
 • Det skabende ord – de skabende farver
 • De syv farver ifølge H.P. Blavatsky
 • Strålerne og centrene
 • Strålerne og sanserne

De Syv Stråler og Det Enkelte Menneske

 • Egenskaber og kvaliteter er frekvenser og former
 • Karmiske situationer og energikvaliteter
 • Stråleanalyse
 • Eksoterisk og esoterisk psykologi
 • Strålerne for ånden, sjælen og personligheden
 • Lemurien – én stråle dominerede
 • Atlantis – to stråler dominerede
 • Nutiden – tre stråler dominerer
 • Personlighedens integration – fem stråler dominerer
 • Den videre udvikling
 • Et nødvendigt overblik
 • Ånd (monade)
 • Sjælslegemet
 • Legemernes stråler
 • Mentallegemet
 • Astrallegemet
 • Fysisk-æterisk legeme
 • Personlighedsstrålen

De Syv Stråler og forskellige Strålekombinationer

 • Højere eller lavere underplaner – og udvikling
 • Typiske 1. stråle mennesker
 • Målet er ALMAGT
 • Eksempler på kendte 1. stråle mennesker
 • Typiske 2. stråle mennesker
 • Et eksempel på 2. stråle adfærd
 • Målet er Allestedsnærværelse
 • Typiske 3. stråle mennesker
 • Målet er ALVIDENHED
 • Eksempler på kendte 3. stråle mennesker
 • Typiske 4. stråle mennesker
 • Målet er AT VISE GUDDOMMELIG SKØNHED
 • Eksempler på udtalelser af 4. stråle mennesker
 • Typiske 5. stråle mennesker
 • Målet er MESTERSKAB INDENFOR VIDENSKAB
 • Eksempler på kendte 5. stråle mennesker
 • Typiske 6. stråle mennesker
 • Målet er FULDKOMMEN TJENESTE UNDER GUD
 • Typiske 7. stråle mennesker
 • Målet er ÅNDELIG MAGI OG ORDNET LIV
 • Stråleblandinger

De Syv Stråler og Mennesket

 • Ondt og godt
 • Overordnede og underordnede stråler
 • Et eksempel
 • Sjælsstrålens indflydelse afhænger af udviklingen
 • Det enkelte menneskes stråleopbygning
 • Livsopgaven
 • Sjælens strålekvaliteter
 • Livsopgave og karakterområde
 • Personlighedens strålekvaliteter
 • Personlighedens integration
 • Legemernes strålekvaliteter
 • Legemerne er redskaber
 • Det fysisk-æteriske legemes strålekvaliteter
 • De Syv Stråler og den Personlige Stråleopbygning side 154
 • Pendulering
 • Alle har alle svagheder og styrker
 • Det fysisk-æteriske legeme
 • Astrallegemet
 • Mentallegemet
 • Personlighedsstrålen
 • Fordoblinger
 • Sjælsstrålen
 • Strålekortet

Meditation - Disidentifikation

Den Store Invokation

Appendiks

 

 

Introduktion

 

De syv stråler er den mest præcise og

videnskabelige formulering af den nye psykologi.

Det er ikke en mystisk men en konkret tilgang

til forståelse af mennesket.

 

Introduktion

Ifølge åndsvidenskaben er alle skabninger og alle ting i verden – alle former for bevidsthed og alle stofformer – opstået af kombinationer af syv grundlæggende impulser, energier og kræfter. De syv stråler kaldes Den Nye Tidsalders psykologi, og stadig flere er interesseret i at få viden om de syv stråler, for det er en ny og effektiv metode til selvindsigt i menneskets fysisk-æteriske, følelsesmæssige, tankemæssige og sjælelige kvaliteter og kræfter. Alle menneskets legemer – åndelige, sjælelige og personlige – er underlagt og opbygget af en vekselvirkning mellem forskellige strålekvaliteter, og denne vekselvirkning har i inkarnationernes løb gjort mennesker til det, de er i dag. Der findes intet i Universet, som ikke er defineret ud fra strålerne.

Materialet i denne artikelserie er samlet fra mange kilder. Hovedkilden er den tibetanske mester Djwhal Khul, der beskriver de syv stråler i detaljer i Alice A. Baileys forfatterskab. En anden væsentlig kilde er Michael Robbins’ undervisning og hans bøger (Tapestry of the Gods, Volume I & II) , H.P. Blavatsky (Den Hemmelige Lære), Geoffrey Hodson og andre esoteriske pionerer frouden personlige studier og aktiv deltagelse i kurser og audiovisuel undervisning, udveksling af erfaringer og eksempler med bl.a. Hardy Bennis, forfatter til De Syv Stråler, og endelig som underviser i weekendforløb om dette meget vigtige emne.

 

Tredelingen

 

De-Syv-Stråler-01-02-Den-nye-tids-psykologi

 

Flere store religioner oplyser, at Gud eller Det Ene Livsvæsen er tredelt. Kristendommen taler om Faderen, Sønnen og Helligånden. Den ældste treenighed – eller trimurti − i Vedaerne er Agni (ild), Vayu (luft) og Sarya (Solen). Senere i den nyere hinduisme blev trimurti til Brahma (skaberen), Vishnu (opretholderen) og Shiva (nedbryderen og fornyeren). De svarer desuden til de tre gunaer. Guna betyder ”egenskab” eller "fiber". Guna er fibre i Universets opbygning, og de repræsenterer stoffets tre kvaliteter, som tilsammen kaldes triguna. De tre gunaer eller triguna er stoffets tre grundegenskaber: Tamas, som er træghed, inerti, død og forfald (hovedegenskab på det fysiske plan) – Rajas, som er aktivitet og bevægelse (hovedegenskab på astralplanet) – og Sattva, som er rytme, harmoni (på mentalplanet). I den hinduistiske trimurti svarer Brahma til Rajas, Vishnu til Sattva og Shiva til Tamas.

Buddhisterne har også triader, som f.eks. Shakyamuni Buddha, Avalokiteshvara og Vajrapani. I den oldnordiske mytologi hører man om Odin, Thor og Freja. De gamle egyptere havde mangfoldige triader, hvoraf Osiris, Isis og Horus er de mest kendte. Idéen om den treenige Gud – dvs. at den ene Gud er trefoldig eller er syntesen af tre kvaliteter − er således langt ældre end kristendommen.

Platon mente, at det guddommelige ikke kan opfattes direkte, men manifesteres i mennesket som tre kvaliteter: Sandhed, skønhed og godhed − og på denne måde kunne Det Ene Livsvæsen erkendes via de tre. Psykologen Carl G. Jung var overbevist om, at enhver tanke, ethvert ord og enhver handling påvirkes af energier, der strømmer ind i psyken fra et skjult udstrålende center – fra det ubevidste.

 

 

_________________________________

[1] Link til Michael Robbins’ bøger (på engelsk): http://www.makara.us/

[2] Link til grundbog af Hardy Bennis: DE SYV STRÅLER

_________________________________

Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi