Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MEDITATION & VERDENSTJENERGRUPPEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Meditation-&-Verdenstjenergruppen-Djwhal-Khul

MEDITATION & VERDENSTJENERGRUPPEN (2 af 9)


Mesteren fortæller om relationen mellem meditation og verdenstjeneste, samt om etableringen af en samarbejdende gruppe på verdensplan.

MEDITATION & VERDENSTJENERGRUPPEN (2 af 9)

Meditation − den primære opgave

 

Meditation-&-Verdenstjenergruppen-02-Djwhal-Khul

 

Religion og teologi

En reform af forkyndelsen inden for alle verdensreligioner er et andet aspekt af det samme arbejde, der ikke kræver esoterisk information, men accept af sund fornuft og progressive teologiske ideer − samt en ændring fra fokus på materialistiske værdier til fokus på åndelige værdier.

Politik

Verdens politiske systemer må tilpasse sig hinanden. Det har aldrig været den guddommelige plan, at alle nationer og racer skulle indordne sig under en bestemt politisk ideologi eller være begrænset af én ensartet generel styreform. Nationer er forskellige. De har forskellige kulturer og traditioner. De kan fungere tilfredsstillende under skiftende og forskellige styreformer. Ikke desto mindre kan de på samme tid arbejde med en fælles målsætning, der er baseret på et ægte ønske om ægte velfærd og fremskridt for alle mennesker overalt.

Meditation − den primære opgave

Inden for alle disse områder for menneskelig tænkning og aktivitet spiller Den Nye Verdenstjenergruppe en vigtig rolle. I hjertet af denne verdensomspændende gruppe er der medlemmer af mestrenes ashramer (heraf enkelte af jer) – mens andre er i periferien af eller inden for ashramernes indflydelsessfære. Den Nye Verdenstjenergruppes opgave er stort set meditation, som de praktiserer for at påvirke tænkningen hos de medlemmer af gruppen, der endnu ikke er i kontakt med en ashram. De arbejder derfor på grundlag af menneskekærlighed, engagement og dybest set på grund af deres stråleopbygning. De motiveres derfor mere eller mindre af deres sjælsstråle, og det påvirker i høj grad de forskellige tjenesteområder. Det er de områder inden for menneskehedens tænkning, hvor forberedelserne til Kristi genkomst skal finde sted. Men denne aktivitet er som regel ikke forbundet med en esoterisk synsvinkel eller forsøg på at nærme sig sandheden. Den fokuserer udelukkende på at forbedre menneskelige relationer. Kristus selv (for 2.000 år siden) prøvede at give eksempel på denne form for kærlighed i handling. Han begrænsede den esoteriske lære til de få − de meget få − der havde forudsætning for at forstå læren, men han appellerede til menneskemasserne ved hjælp af sund fornuft og opfordrede til almindelig fysisk hjælpsomhed. Det er vigtigt at huske.

Artikel-Meditation-&-Verdenstjenergruppen-Djwhal-Khul
Download-fil: MEDITATION & VERDENSTJENERGRUPPEN - Djwhal Khul


Artikel-Meditation-&-Verdenstjenergruppen-Djwhal-Khul
Læsefil med vendbare sider: MEDITATION & VERDENSTJENERGRUPPEN