Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MEDITATION & VERDENSTJENERGRUPPEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Meditation-&-Verdenstjenergruppen-Djwhal-Khul

MEDITATION & VERDENSTJENERGRUPPEN (4 af 9)


Mesteren fortæller om relationen mellem meditation og verdenstjeneste, samt om etableringen af en samarbejdende gruppe på verdensplan.

MEDITATION & VERDENSTJENERGRUPPEN (4 af 9)

Forskelle i udvikling og kvalitet

 

Meditation-&-Verdenstjenergruppen-04-Djwhal-Khul

 

Her kunne man spørge: Hvad er værdien af en uøvet discipels meditation, og hvad gavner den, når disciplen ikke er vant til de ashramiske tankemønstre og må betragtes som en letvægter i den almindelige gruppemeditation? Det er et godt spørgsmål − og svaret er til stor opmuntring for aspiranten. De indviedes og disciplens forskellige udviklingsniveauer og kvaliteter er sammensat på en måde, der sikrer, at resultatet af deres meditation på planen bliver, at de mange behov i menneskehedens mange samfundsgrupper (fra de højt uddannede til den ufaglærte), kan opfyldes i tilstrækkelig grad, og at de store menneskemasser arbejder i harmoni med den evolutionære hensigt.

Grundbehovene

Har I nogensinde tænkt på, at en mesters meditation på den plan, han vogter, og hans fortolkning af det, han kan udføre i et effektivt samarbejde, er til ingen verdens nytte for uvidende mennesker, uanset om de bor i storbyerne eller ude på landet? Grundbehovene hos disse ubevidste masser skal opfyldes af disciple med mindre åndelig udvikling, og deres største indsats sker ved at yde økonomiske hjælp. Opgaven for disse disciple på lavere niveauer er at demonstrere for de uvidende masser − efterhånden som århundrederne går − at åndelig livsstil og ægte åndelig indsigt omfatter alle aspekter på det fysiske plan, og ikke kun den religiøse eller filosofiske tænkemåde. Enhver discipels og indviets meditation gavner derfor, for gennem deres meditation (som de praktiserer på hvert deres niveau) kan de afstemme planen efter de meget forskellige menneskegrupper, og på den måde når den hierarkiske plan fra Hierarkiets mestre via ashramerne ud til Den Nye Verdenstjenergruppe og derfra ud til hele menneskeheden. Hvis I er i stand til det, vil jeg beder jer om at forstå enkelheden i denne beskrivelse, for I deltager sandsynligvis også i denne store meditative opgave.

En af de ting jeg besluttede mig for at nå, da jeg påtog mig opgaven at forklare planen for menneskeheden og dermed forberede vejen for mestrenes mester, var at fastslå, at planen ikke kun er baseret på planetarisk meditation, men at den – mens den udfolder sig − også opfylder behovene hos alle mennesker i alle grupper og på forskellige niveauer. Og – endnu vigtigere – at det kan bevises, at ordet ”åndelig” dækker enhver fase i enhver livserfaring. Tænk dybt over dette udsagn.

Artikel-Meditation-&-Verdenstjenergruppen-Djwhal-Khul
Download-fil: MEDITATION & VERDENSTJENERGRUPPEN - Djwhal Khul


Artikel-Meditation-&-Verdenstjenergruppen-Djwhal-Khul
Læsefil med vendbare sider: MEDITATION & VERDENSTJENERGRUPPEN