Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MEDITATION & VERDENSTJENERGRUPPEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Meditation-&-Verdenstjenergruppen-Djwhal-Khul

MEDITATION & VERDENSTJENERGRUPPEN (8 af 9)


Mesteren fortæller om relationen mellem meditation og verdenstjeneste, samt om etableringen af en samarbejdende gruppe på verdensplan.

MEDITATION & VERDENSTJENERGRUPPEN (8 af 9)

Love og principper

 

Meditation-&-Verdenstjenergruppen-09-Djwhal-Khul

 

Den Nye Verdenstjenergruppe bruger andre ord, og vægten lægges på:

  1. Loven om RIGTIGE MENNESKELIGE RELATIONER
  2. Princippet om DEN GODE VILJE
  3. Loven om GRUPPEBESTRÆBELSER
  4. Princippet om SAMSTEMMIGHED
  5. Loven om ÅNDELIG TILNÆRMELSE
  6. Princippet om ESSENTIEL GUDDOMMELIGHED

Aspiranter, disciple og indviede

Hvis I studerer de mange bøger, jeg har skrevet[1], vil I opdage, at de helt grundlæggende beskriver regler, der er forudsætningen for at udføre gruppearbejde, der er det arbejde, som Hierarkiet evigt er engageret i. Jeg har givet jer reglerne for disciple i En Afhandling om Hvid Magi − regler for aspiranter i Indvielse, Menneskelig og Solar − regler for disciple og indviede i En Afhandling om De Syv Stråler, 5. bind. I andre bøger findes reglerne for gruppearbejde. Alle disse regler er i sit inderste væsen beskrivelser af principper, som – når de respekteres og efterleves af en aspirant, sådan at de integreres – vil gøre det muligt for aspiranten at forstå gudsrigets åndelige lov og natur. Alt dette er et forberedende arbejde til oprettelse af den nye verdensorden på Jorden.

 

Meditation-&-Verdenstjenergruppen-10-Djwhal-Khul

 

Samtidigt og samstemmigt

Jeg vil også gøre jer opmærksom på meditationens ord ”samtidigt og samstemmigt”. Det er ikke tilfældigt valgte ord. En situation, der opstår i samstemmighed, er − set fra en åndelig synsvinkel − ikke blevet pålagt. Den er i sagens natur en spontan gensidig reaktion – en reaktion, der skabes af sjælen, som via sin kontakt med sin personlighed responderer spontant på en åndelig sandhed eller intuition, og denne reaktion er den lavere tænkeevne ikke i stand til at forhindre. Begrebet om samstemmighed, sådan som det blev opfattet af Sovjetunionen, var i modstrid med sandheden. Opfattelsen var, at en gruppe magtfulde mænd besluttede, hvad der skulle opfattes som sandhed, og deres forestilling, beslutning og fortolkning skulle de viljeløse masser respektere som den eneste sandhed. Det er en grundlæggende misforståelse, som ingen medlemmer af Den Nye Verdenstjenergruppe vil rette sig efter. De vil til det sidste kæmpe imod denne form for fængsling af menneskets sjæl. Ægte samstemmighed er en fri beslutning, og det er en respons på en præsentation af sandheden, der ligger så tæt som muligt på virkeligheden. Det er årsagen til, at trygheden for alle mennesker ligger i selve præsentationen af sandheden. Det indebærer nødvendigvis en dyb åndelig beskrivelse af vigtige kendsgerninger. Princippet om samtidighed er nært forbundet med princippet om samstemmighed, for en gensidig erkendelse af en fælles accept af sandheden skaber uundgåeligt et fælles grundlag for aktiv handling.

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Baileys forfatterskab.

_________________________________

Artikel-Meditation-&-Verdenstjenergruppen-Djwhal-Khul
Download-fil: MEDITATION & VERDENSTJENERGRUPPEN - Djwhal Khul


Artikel-Meditation-&-Verdenstjenergruppen-Djwhal-Khul
Læsefil med vendbare sider: MEDITATION & VERDENSTJENERGRUPPEN