Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MEDITATION & VERDENSTJENERGRUPPEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Meditation-&-Verdenstjenergruppen-Djwhal-Khul

MEDITATION & VERDENSTJENERGRUPPEN (7 af 9)


Mesteren fortæller om relationen mellem meditation og verdenstjeneste, samt om etableringen af en samarbejdende gruppe på verdensplan.

MEDITATION & VERDENSTJENERGRUPPEN (7 af 9)

Kristi lederskab

 

Meditation-&-Verdenstjenergruppen-08-Djwhal-Khul

 

Jeg har tidligere talt om ”en forbundet gruppe på verdensplan, der mediterer sammen, regelmæssigt og samtidigt … for at forberede Kristi lederskab”. Jeg vil navnlig henlede opmærksomheden på den sidste sætning, der indfører et nyt begreb i det forberedende arbejde, der skal udføres af Den Nye Verdenstjenergruppe. Opgaven er at anvende meditation til at opbygge viden om, hvordan de love og principper − der skal styre den kommende tidsalder, den nye civilisation og den fremtidige verdenskultur − fungerer. Kristi genkomst er ikke mulig før grundlaget for det kommende ”lederskab” er etableret. Hvis han kom uden denne grundige forberedelse, ville tid, kræfter og åndelig energi være spildt. Derfor må man forudsætte (hvis forudsætningerne accepteres), at der i nær fremtid i alle nationer sammensættes grupper af mennesker, som efter en grundig og hensigtsmæssig tilrettelæggelse vil meditere ”samtidigt og samstemmigt” på de principper og grundlæggende love, som Kristi lederskab vil blive baseret på, og som dybest set er gudsrigets – det femte naturriges love for planetens evolutionsprocesser.

Der har været diskuteret meget i forbindelse med disse love ud fra en mystisk og streng kristen synsvinkel, og derfor er emnet stort set blevet meningsløst. Hele emnet kræver en revurdering. Det er nødvendigt at kommunikere det på en ny og indlysende måde, og med en ny terminologi, der er i overensstemmelse med det videnskabelige og nutidige tankesinds voksende mentale forståelse. Der har været holdt endeløse taler om broderskab for at indskærpe det princip, at alle er Guds børn, men det har ikke ændret menneskehedens forhold til hinanden og til de fælles menneskelige problemer.

Artikel-Meditation-&-Verdenstjenergruppen-Djwhal-Khul
Download-fil: MEDITATION & VERDENSTJENERGRUPPEN - Djwhal Khul


Artikel-Meditation-&-Verdenstjenergruppen-Djwhal-Khul
Læsefil med vendbare sider: MEDITATION & VERDENSTJENERGRUPPEN