Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KROPPEN FORLADES - 03
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Dødens-eventyr-03--Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

KROPPEN FORLADES - 03 (6 af 9)


Frygten for døden skyldes frygten for det ukendte. Paradoksalt nok er dødsprocessen en af de processer, mennesket kender allerbedst.

KROPPEN FORLADES - 03 (6 af 9)

Tilbagetrækningens seks faser

 

1. Sjælen udtaler “tilbagetrækningsordet”

  1. Udskilning af et “dødshormon”.
  2. Nadierne rystes løs fra nervebanerne.

 

2. Pause og forberedelse

  1. Total fysisk afslapning.
  2. Æterlegemet begynder at forlade hovedet.
  3. Chakraerne mister deres glans.

 

3. Æterlegemet samler sig i hjertecentret

 

4. Pause og derefter dødskoma

 

5. Livstråden løsnes

 

6. Æterlegemet opløses gradvis

 

De seks faser

 

Selve tilbagetrækningen forløber i seks stadier, som nu skal gennemgås ét for ét.

 

1. fase: Sjælen udtaler “tilbagetrækningsordet”

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-33-Døden-i-esoterisk-lys

Menneskets inkarnation er sjælens "ud- og "indånding". Ved udåndingen udtaler sjælen et "skabelsesord"[1] – et skabende mantra – som sjælen modtager fra en endnu dybere instans, nemlig ånden (monaden). Man kan derfor sige, at menneskets inkarnation er resultatet af udtalelsen af sjælens individuelle "skabelsesord".

I døden sker det omvendte. Sjælen udtaler "tilbagetrækningsordet" eller "dødsmantraet." Man kan også sige, at den trækker "skabelsesordet" tilbage – eller at sjælen holder op med at udtale "skabelsesordet." Udåndingen går nu over i en indånding.

a) Udskilning af et "dødshormon"

Denne proces har to meget vigtige virkninger på det fysiske menneske. For det første begynder de indokrine kirtler at udskille et stof, som kan kaldes et "dødshormon". Dette hormon er ikke et medicinsk faktum, men ifølge åndsvidenskaben udskiller de indokrine kirtler et bestemt hormonalt stof, som fremmer de fysiske processer, der er indledningen til dødsprocessen. Dette stof påvirker de to steder, hvor sjælen er forankret til det fysiske legeme – nemlig hjertecentret (i ryggen), hvor livstråden og det fysisk permanente atom er fastgjort, og hovedcentret og hjernen, hvor bevidsthedstråden er fastgjort.

b) Nadierne rystes løs

Den næste vigtige forandring sker i æterlegemet. En kraftig vibration ryster alle nadierne løs fra nerverne. Nadierne er den æteriske genpart af de fysiske nervebaner. Nadierne og nerverne er intimt forbundet gennem hele inkarnationen, men når mennesket nærmer sig døden, rystes de fra hinanden, så det bliver lettere at trække den æteriske genpart af nervesystemet væk. Det er en meget vigtig begivenhed, for hvis det ikke skete, ville døden blive en smertefuld proces. Formålet er da også at gøre døden smertefri. Mennesket er ikke afgået ved døden endnu, men er på vej ind i døden.

 

2. fase: Pause og forberedelse

 

Efter denne adskillelse mellem det æteriske og det fysiske nervesystem er der en pause. Om den er kort eller lang er individuelt. Pausen skal gøre tilbagetrækningen så let og så smertefri som mulig, og den medfører forskellige ting …

Total fysisk afslapning (den døende bliver blind)

I pausen oplever den døende total fysisk afslapning. Ofte begynder frigørelsen af æterlegemet i øjnene, og det betyder, at den døende bliver blind. Samtidig indtræder der en meget fredfyldt tilstand med fuldstændig fravær af frygt. Den døende er ofte klar over, hvad der sker, og accepterer det fuldstændig. Den døende ligger og slapper af og går ind i processen. Samtidig toner den mentale aktivitet ud. Engang når dødsfrygten er overvundet, er denne pause den bedste til en lille højtidsstund, hvor familie og venner sammen med den døende glædes over begivenheden.

Æterlegemet begynder at forlade hovedet

Hvis man trækker sig ud af hjertecentret eller solar plexus centret, vil æterlegemet begynde at forlade hovedet. Al hjernevirksomhed ophører.

Chakraerne mister deres glans

Chakraerne begynder nu at miste deres glans, og det er en vigtig information for healere. Det viser nemlig, at det er en dødsproces og ikke en sygdom, som kan helbredes. Dødsprocessen er sat i gang af sjælen, og det vil være nytteløst og meningsløst at foretage healingprocesser, for naturligvis skal man ikke modarbejde sjælens egen hensigt.

Aktiviteten i centrene dæmpes

  • Rodcentret dæmpes – og den døende oplever tyngde.
  • Sakralcentret dæmpes – og den døende oplever tørst.
  • Solar-plexus centret dæmpes – og den døende oplever kulde ("fordøjelsesilden" dæmpes).

 

3. fase: Æterlegemet samler sig i hjertet

 

I denne fase begynder æterlegemet at trække sig helt ud af det fysiske legeme. Først trækker det sig væk fra lemmerne ind mod de vitale organer. Det samler sig omkring det fysisk permanente atom i hjertecentret for at gennemføre den endelige tilbagetrækning. Det afventer det sidste afgørende træk, som river selve livstråden ud af hjertecentret.

 

4. fase: Dødskoma og anden pause

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-34-Døden-i-esoterisk-lysNu kommer den anden pause. Man kalder den "koma". Det er en dødskoma, og den kan være meget kortvarig, hvis den fysiske elemental – dvs. cellebevidstheden i det fysiske legeme – er villig til at dø. Den kan også være langvarig, hvis elementalen modarbejder dødsprocessen. Det kan vare dage eller uger, hvor der er tegn på kamp. Alle mennesker dør derfor ikke lige fredfyldt, og årsagen er forskellige begær efter fysisk formliv. Den fysiske elemental stritter imod og kæmper på grund af angst og frustration, og hvis menneskets begær er stærkt og identifikationen med det fysiske legeme er stor, forlænges processen.

Genoplivningskoma

Der er også en anden type dødskoma, som kan kaldes "genoplivnings-koma". Det er en form for koma, hvor man ganske vist er i koma, men det er ikke sjælens hensigt at lade personligheden dø. Denne koma kan eksempelvis skyldes en ulykke. Den medfører, at den fysiske elemental (det fysiske legeme) kæmper i samarbejde med sjælen. Der vil den omtalte afmatning af chakraerne ikke forekomme. En healer ville derfor kunne hjælpe.

 

5. fase: Livstråden løsnes (selve døden)

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-36-Døden-i-esoterisk-lysI femte fase trækkes livstråden ud. Den trækkes ud gennem hjertets 3. ventrikel – eller det æteriske hjerte, som er livstrådens sidste forankringspunkt. Hjertet stopper. Det er den egentlige død. Og det er det eneste rigtige dødskriterie.

Forskellige dødskriterier er ofte til diskussion. Her tænkes der ikke på de traditionelle kriterier som dødsstivhed og dødspletter, men på diskussionen om hjerte- og hjernedød. Det er absolut relevante overvejelser, men når man engang på hospitalerne får ansat terapeuter med æterisk syn, vil man få et helt andet dødskriterie, nemlig øjeblikket hvor livstråden løsrives. I samme øjeblik livstråden rives ud sammen med det permanente fysiske atom, indtræder den fysiske død indiskutabelt. Personen kan ikke vende tilbage til kroppen. Der er derfor ingen grund til at diskutere hjerne- eller hjertedød. Set fra et sjæleligt, åndeligt og esoterisk synspunkt er mennesket afgået ved døden, når livstråden er ude.

Æterlegemet trækker sig ud i sundhedsauraen

Æterlegemet trækker sig nu midlertidigt ud af det fysiske legeme og samler sig i den del af æterlegemet, der befinder sig lidt uden for det fysiske legeme. Det medfører, at auraen æterisk set lyser op. Med den rigtige belysning vil man faktisk kunne se en lysende bræmme med det fysiske øje. Ja – man vil endog kunne fotografere den … naturligvis afhængig af både lysforholdene og fotoudstyret.

Æterlegemet forlader det fysiske legeme

Kort efter forlader æterlegemet helt det fysiske legeme, og i samme øjeblik antager æterlegemet det fysiske legemes form. Det skyldes den tankeform, man har opbygget af sig selv. Alle har en forestilling om, hvordan man ser ud, og denne tankeform er utrolig stærk, og den former straks æterlegemet.

 

 

_________________________________

[1] Jvf. Johannesevangeliet: "I begyndelsen var Ordet", 1.1

_________________________________

Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Download-fil: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - Erik Ansvang


Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE