Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

LIVET PÅ SJÆLSPLANET - 08
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Dødens-eventyr-08-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

LIVET PÅ SJÆLSPLANET - 08 (1 af 5)


Adgang til sjælsplanet kræver, at mentallegemet afkastes. Personligheden er nu helt forsvundet, og mennesket er igen et med sin sjæl.

LIVET PÅ SJÆLSPLANET - 08 (1 af 5)

DØDEN - OG DEN INDRE REJSE

LIVET PÅ SJÆLSPLANET

8

Af Erik Ansvang

 

 Døden-og-den-indre-rejse-08-Livet-på-sjælsplanet

Du kan frit downloade artikekserien "DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - LIVET PÅ SJÆLSPLANET" af Erik Ansvang. Serien er samlet til en e-bog, som kan downloades eller læses ved at klikke på filerne i højre spalte. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 1-697-3335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!


 

Den mentale død

 

Adgang til sjælsplanet kræver,

at mentallegemet afkastes.

Personligheden er nu helt forsvundet,

og mennesket er igen ét med sin sjæl.

 

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-37-Døden-i-esoterisk-lys

 

Den mentale død

Mentalplanet er syvdelt, og mentalplanets fire lavere niveauer er allerede gennemgået. Men de tre øverste planer – de kausale underplaner – mangler. Hvor lyksaligt livet end har været på de lavere mentale underplaner, så har det også en slutning. Adgangen til sjælsplanet eller kausalplanet indebærer endnu en død – afkastelse af mentallegemet. Herefter er hele personligheden væk. Når man vil studere sjælsplanet og menneskets sjæl, skal man ind i et bevidsthedsområde med enorm rækkevidde for menneskets evolution. Årsagen er, at det fysiske, det astrale og det mentale legeme kun eksisterer i én inkarnation, mens sjælslegemet består i utallige inkarnationer i menneskets lange evolution. Sjælslegemet er derfor kun relativt udødeligt. Det er helt bevidst, at ordet relativt anvendes, for mennesket når frem til et stadie i udviklingen, hvor det tager fat på den overmenneskelige udvikling, og så mister mennesket også sit sjælslegeme.

Forskellen – rupa og arupa

Det kausale liv begynder derfor med mentallegemets død. Efter den mentale død er man naturligvis stadig vågen, levende og bevidst (så meget eller lidt som man nu er i stand til) i sjælens egen verden – den kausale verden. Forskellen mellem mentalplanets lavere og højere regioner er enormt. I åndsvidenskaben møder man udtrykket "rupa", (form), når der tales om de lavere mentale underplaner, og "arupa" (uden form), når de kausale underplaner på sjælsplanet, er på tale. De to verdener er så forskellige, at to forskellige bevidsthedslegemer er nødvendige for at kunne fungere der.

Hvad er forskellen? På det lavere mentalplan er stoffet (formen) dominerende. På det højere mentalplan er livet (bevidstheden) dominerende. Og hvordan kommer det til udtryk? På det lavere mentalplan har bevidstheden svært ved at skinne igennem formerne. På det højere mentalplan er formerne underlagt livet og bevidstheden.

  • På det lavere mentalplan arbejder man med at kontrollere formerne.
  • På det højere mentalplan arbejder man med at kontrollere livsstrømmen.

Når man bevæger sig over skillelinjen mellem det lavere og det højere mentalplan, er bevidsthedens lys ikke længere underkastet nogen hindring. Bevidstheden skinner ved egen kraft. I sjælens egen verden er stoffet underlagt livet. Det forandrer sig konstant. Stoffet er bogstaveligt livets redskab.

Personligheden bevares i permanente atomer

Det mentale legeme, det astrale legeme og det fysiske legeme er aflagt. Mennesket har derfor aflagt de legemer, som det bruger til at tænke, føle og handle med, når det er i inkarnation. De tre legemer udgjorde personligheden, og det var dem, man identificerede sig med i inkarnationen. Det medfører imidlertid ikke, at personligheden er borte for bestandig. Det sidste livs personlighed er bevaret som data, informationer eller tendenser i de permanente atomer, og de vil igen blive aktiveret og udgøre støbeformen for personlighedens legemer i næste inkarnation. Når bevidstheden trækker sig tilbage til sjælslegemet, ophører enhver identifikation med personligheden, og man ser for første gang, siden inkarnationen begyndte, sig selv som det man i sandhed er – en sjæl.

Begrænset bevidsthed for mange

I sjælslegemet er der ikke brug for "vinduer", for at kunne opleve kausal-planet, for mennesket er nu tilbage i sit sande hjem. Alle vægge til omverdenen er borte. Det betyder imidlertid ikke, at alle er fuldt vågne og bevidste på sjælsplanet. Størstedelen af menneskeheden er endnu meget ubevidste på dette høje plan, og udsynet er altid begrænset af den manglende bevidsthed. Derfor hviler de fleste i en drømmetilstand uden at ænse noget. Livet på sjælsplanet spiller derfor en meget lille rolle for gennemsnitsmennesket. De lavest udviklede mennesker opnår ingen bevidst kontakt med sjælsplanet, mens et meget stort antal mennesker blot opnår en let berøring med de lavere underplaner. Den åndeligt udviklede sjæl vil selvsagt opleve sin egen verden som helt ubeskrivelig smuk.

Uanset udviklingsniveau så skal ethvert menneske bevidst eller ubevidst føres tilbage til sjælsplanet, og efterhånden som udviklingen skrider frem, vil livet på sjælsplanet gradvist blive mere og mere vågent og virkeligt.

Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Download-fil: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - Erik Ansvang


Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE