Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

LIVET PÅ SJÆLSPLANET - 08
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Dødens-eventyr-08-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

LIVET PÅ SJÆLSPLANET - 08 (3 af 5)


Adgang til sjælsplanet kræver, at mentallegemet afkastes. Personligheden er nu helt forsvundet, og mennesket er igen et med sin sjæl.

LIVET PÅ SJÆLSPLANET - 08 (3 af 5)

2. underplan

 

Herefter drejer det sig om sjælsplanets 2. underplan, og det er væsentligt tyndere befolket. Alle sjæle eller sjælslegemer har naturligvis stof fra dette underplan, men langt de færreste har aktivt stof på planet, og derfor har de ikke bevidsthed på dette niveau.

Kun mennesker med bevidst sjælskontakt

At komme ind på 2. underplan er som at komme fra storbyens trængsel ud på et fredfyldt sted på landet. Årsagen er, at kun meget få er nået så langt i udviklingen, at sjælslegemet kan udtrykke sig på dette plans høje vibrationsniveau.

Ubevidst og bevidst sjælskontakt

Mange mennesker har efterhånden udviklet ubevidst sjælskontakt, som går gennem chakrasystemet og de hormonproducerende kirtler. Men de eneste, som har nogen form for bevidsthed på dette høje plan, er de få mennesker, der har udviklet bevidst sjælskontakt i det fysiske liv. Det betyder, at sjælens impulser og indtryk ikke længere overføres indirekte via chakraerne, men går direkte ned i den fysiske hjerne.

Opøver evnen til at forstå abstraktioner

I de tidlige stadier af livet på sjælsplanets 2. underplan må sjælen arbejde hårdt i et forsøg på at indprente principperne for personlighedens liv i det lavere tankesind. Gradvis lykkes det at påvirke det lavere tankesind med de abstrakte idéer om livets love og principper. Efterhånden bliver de naturlige og selvfølgelige begreber i det mentale liv. De universelle principper bliver til sidst så dybt integreret i menneskets væsen, at intet i livet kan få det til at handle imod dem.

Men sjælen er endnu ikke fuldkommen. På dette underplan ser sjælen kun de lavere planer utydeligt. Det skal forstås sådan, at man snarere forstår planernes principper end deres detaljer. Opgaven er derfor at komme mere præcist i kontakt med personligheden, der endnu repræsenterer mennesket ufuldkomment i de lavere verdener.

De højtudviklede studerer evolutionsplanen

For de højt udviklede er bevidsthedsmulighederne ganske enkelt ufattelige. Til den tid vil visionerne ligge udfoldede for de høje bevidstheder. Her kan man studere hele evolutionsplanen. Og man kan finde sin egen opgave i realiseringen af denne plan. Det betyder, at man kan planlægge en ny inkarnation på et meget mere omfattende grundlag. Blandt andet har man fuldt overblik over sine karmiske forhold – og også andres.

Man forstår årsager og virkninger, og kan vurdere, hvordan den resterende karma udlignes. De kollektive og planetariske forhold kommer også med i betragtning. Man planlægger den kommende inkarnation som en gruppe i nært samarbejde med andre sjæle. Ansvaret bliver stadig større.

Undervisning med lysglimt

Sjæle, der lever på dette plan, har kolossale muligheder for vækst, for her kan de modtage undervisning fra mere fremskredne skabninger. Det sker ikke længere ved hjælp af tankebilleder som på mentalplanet, men ved hjælp af lysglimt, som er umulige at beskrive. Her flyver idéer som glimt af oplysning fra bevidsthed til bevidsthed.

I denne høje verden har man adgang til planetens guddommelige sind, hvor man kan opfange de store værdier og studere de arketyper, som gradvis udvikles i de lavere verdener. Bl.a. kan man se det positive og hensigtsmæssige i de arketypiske idéer.

Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Download-fil: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - Erik Ansvang


Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE