Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

LIVET PÅ SJÆLSPLANET - 08
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Dødens-eventyr-08-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

LIVET PÅ SJÆLSPLANET - 08 (2 af 5)


Adgang til sjælsplanet kræver, at mentallegemet afkastes. Personligheden er nu helt forsvundet, og mennesket er igen et med sin sjæl.

LIVET PÅ SJÆLSPLANET - 08 (2 af 5)

De kausale underplaner

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-107-Døden-i-esoterisk-lys

POSTER - KAUSALPLANET

Postene kan forstørres ved at klikke på linket herover

 

3. underplan

Når man dør den mentale død og aflægger mentallegemet, samles og integreres bevidstheden endelig i sjælslegemet på sjælens eget plan. Sjælslegemet er selvfølgelig endnu mindre udviklet end mentallegemet, for sjælens legeme rummer kun det absolut mest sublime fra alle inkarnationerne. Derfor er bevidstheden endnu mere indadvendt, end den var i den mentale verden. I begyndelsen er sjælslegemet blot en farveløs ægform, men efterhånden som mennesket udvikler sig, viser der sig en changerende smuk perlemorsglans ligesom i en sæbeboble.

Her bor ca. 60 mia. sjæle

Langt de fleste mennesker har kun aktivt stof fra 3. underplan i sjælslegemet, og bortset fra et forholdsvis lille antal befinder alle sjæle sig på dette niveau. Underplanet er derfor planetens tættest befolkede plan, for her er samtlige 60 milliarder sjæle samlet på ét og samme plan. Uanset om man er i fysisk inkarnation eller ej, vil sjælen altid være til stede på sjælsplanets 3. underplan.

De sjæle, der er i inkarnation, og derfor er forbundet med det fysiske legeme, vibrerer på en anden måde end de øvrige. Det er derfor let at skelne inkarnerede og ikke-inkarnerede sjæle fra hinanden. Massernes sjælslegeme består af en næsten farveløs hinde, og de er kun drømmende eller halvt bevidst til stede på sjælsplanet. Kun de højt udviklede er vågne og bevidste, og de står som lysende stjerner i den mindre strålende menneskemængde. Og mellem disse yderpunkter findes alle mulige varianter i både størrelse, udstråling og skønhed.

Man bearbejder – ubevidst eller bevidst

På sjælsplanet udleder alle den essens, der er opsamlet fra det indre liv på de astrale og mentale underplaner, og omdanner den til permanente sjælsegenskaber. Men masserne er ikke tilstrækkeligt afklarede til at forstå lovene for og hensigten med deres evolution. Når deres sjæle inkarnerer, skyldes det dels automatisk lydighed mod den kosmiske vilje, som gennemstrømmer dem, dels vibrationerne fra de permanente atomer i personlighedens legemer, som brænder efter at genopleve en tilværelse, hvor de igen kan opleve livet med de fysiske sanser, hvor de kan føle og begære. De kan kun udvikle sig ved hjælp af ydre påvirkninger, og på dette udviklingsniveau kan de kun modtage dem i et fysisk legeme i det fysiske liv. De er ikke i stand til at respondere på sjælens meget høje, subtile og dog gennemtrængende vibrationer i det yderst forfinede stof på sjælens eget plan, men føler sig tiltrukket af grovere og langsommere vibrationer i det fysiske plans tunge og tætte stof. Derfor længes de kort sagt mod fysisk inkarnation.

Fra æterlegeme til sjælslegeme

Efterhånden øges sensitiviteten. Først vækkes evnen til at respondere på æterlegemets høje fysiske vibrationer, og senere de endnu højere og finere vibrationer fra astrallegemet. Astrallegemet, som hidtil udelukkende har fungeret som et mellemled, bliver nu et virkeligt legeme, som bruges. Mennesket lever nu mere i sine følelser end på grundlag af fysiske fornemmelser.

På et senere tidspunkt begynder mennesket at centrere personligheden i mentallegemet. Det begynder at leve livet i overensstemmelse med de mentale billeder, det selv har dannet. Følelserne bliver gradvis styret af tankesindet. Engang – meget længere fremme på udviklingsvejen – centreres bevidstheden i sjælslegemet. Når dette høje stadie er nået, vil mennesket befinde sig på et højere underplan end det tredje og laveste kausalplan, og til den tid er fysisk inkarnation ikke længere en nødvendighed.

Men her er gennemsnitsmennesket endnu ikke nået til i sin udvikling. Langt de fleste mennesker går billedligt talt rundt med store "følehorn", for de identificerer sig med deres følelser. De er optaget af, hvad de kan lide eller ikke lide – hvad de har lyst til, og hvad de ikke har lyst til. De fleste tror, at følelsesmæssige oplevelser er livets mål og mening.

Individualiserede dyr

Dyrene er den kommende menneskehed. Dyr har en gruppesjæl. De har flokbevidsthed, og når et dyr glider fra dyreriget over i menneskeriget, sker det ved, at det forankres på sjælsplanets 3. underplan. De bryder ud af gruppesjælen og får deres egen individuelle sjæl. Derfor siger man, at de individualiserer. Der findes forholdsvis få individualiserede dyr i denne periode i planetens udvikling, og reelt kan man ikke kalde individualiserede dyr for dyr, for de jo er blevet mennesker, selvom der er tale om meget primitive mennesker med en bevidsthed, der stort set er identisk med dyrets. Deres sjælslegemer er meget små, primitive og uudviklede, fordi de endnu ikke har tilført erfaringer og egenskaber fra inkarnationer i menneskeriget.

Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Download-fil: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - Erik Ansvang


Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE