Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PÅ TÆRSKLEN - 04
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Dødens-eventyr-04--Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

PÅ TÆRSKLEN - 04 (1 af 9)


Utallige mennesker har berettet om ud-af-kroppen oplevelser og nær-død-oplevelser. Det er personlige erfaringer fra en anden dimension - det er øjenvidneberetninger.

PÅ TÆRSKLEN - 04 (1 af 9)

DØDEN - OG DEN INDRE REJSE

PÅ TÆRSKLEN

4

Af Erik Ansvang

 

 Døden-og-den-indre-rejse-04-På-tærsklen

Du kan frit downloade artikekserien "DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - PÅ TÆRSKLEN" af Erik Ansvang. Serien er samlet til en e-bog, som kan downloades eller læses ved at klikke på filerne i højre spalte. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 1-697-3335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

Hvordan oplever den døde døden?

 

Utallige mennesker har fortalt om
"ud-af-kroppen oplevelser" og "nær-død-oplevelser",
som er personlige erfaringer uden for kroppen
i en anden dimension.
Beskrivelserne er øjenvidneberetninger.

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-17-Døden-i-esoterisk-lys

 

I de første afsnit blev dødsprocessen iagttaget udefra og beskrevet skematisk. Men det fortæller ikke, hvordan den døde oplever døden, og det er faktisk muligt at beskrive, hvordan døden opleves indefra.

Utallige mennesker har fortalt om "ud-af-kroppen oplevelser" og "nær-død-oplevelser", som er personlige erfaringer uden for kroppen i en anden dimension, og deres beskrivelser er i virkeligheden øjenvidneberetninger. Der er ikke tale om et naturvidenskabeligt bevis på et liv efter livet, for døde mennesker i naturvidenskabelig forstand vender som bekendt ikke tilbage, og derfor kan man ikke interviewe dem. Og når de næste gang vender tilbage, kan de ikke huske noget, for efter genfødslen er de udstyret med en ny fysisk hjerne. Til gengæld er nær-dødes oplevelser kraftige indicier, for den overvældende mængde af vidnesbyrd er bemærkelsesværdigt ens, og de svarer desuden til clairvoyante forskeres iagttagelser.

Nogle af lægevidenskabens forskere interesserer sig for "nær-død-oplevel­serne" i et forsøg på at udfylde det naturvidenskabelige tomrum omkring menneskets død. Forskere har udspurgt det, de selv karakteriserer som klinisk døde mennesker – altså mennesker, der i lægelig forstand er erklæ­ret for døde. Det betyder, at hjertet er standset i en længere periode, blodtrykket er faldet så meget, at det ikke kan måles, kropstemperaturen er faldet osv. Det er de kliniske definitioner, der har været anvendt af læger i årtier. Disse mennesker er derfor erklæret døde ifølge de gældende kriterier for dødens indtræden, men det er alligevel lykkedes at genoplive "de døde", og på et senere tidspunkt har forskerne interviewet mange af dem.

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-18-Døden-i-esoterisk-lys

 

Hjernesvingningerne

I denne teknologiske tidsalder har man sensitive teknikker til sporing af biologiske processer – eksempelvis EEG-apparatet, der optager hjernens meget subtile elektriske spændinger, og der er en tendens til at basere vurderingen af døden på fraværet af EEG-kurver – altså disse karakteristiske flade kurver, som vist på billedet. Når et menneske er midt i en dødsproces, er man sædvanligvis ikke opmærksom på at måle hjernesvingningerne, for man har nok at gøre med genoplivningen. Men i nogle tilfælde har man faktisk gjort det, og hjernen har vist de karakteristiske flade kurver på måleapparatet, som er typisk for, at et menneske er afgået ved døden. Man kan derfor gå ud fra, at disse mennesker er, hvad lægevidenskaben selv kalder klinisk døde.

Mange kender navnene på nogle af de læger, der har gennemført et vigtigt forskningsarbejde, for at løse dødens gåde. Her kan blandt andet nævnes den schweiziske psykiater Elisabeth Kübler-Ross og den amerikanske læge Raymond A. Moody, som begge har skrevet flere bøger om emnet.

Beviser ikke at der er et liv efter døden

Når disse forskningsresultater ikke accepteres som egentlige beviser, skyldes det, at de mange mennesker netop er karakteristiske ved ikke at være døde, men kun nær-døde. Nogle går så vidt, at de definerer "død" som en tilstand, hvorfra man umuligt kan kaldes til live igen. At bevidstheden beviseligt vender tilbage til kroppen, giver naturligvis mulighed for mange andre teorier, hvilket naturvidenskabens forskere absolut også benytter sig af i et forsøg på at forsvare den traditionelle materialistiske overbevisning.

Nær-død-oplevelser må alene betragtes som overbevisende indicier, men disse indicier har stor betydning for åndsvidenskaben, netop fordi de stammer fra naturvidenskaben og ikke fra åndsvidenskaben alene. Her erfarer naturvidenskaben noget, som stemmer overens med åndsvidenskaben. Denne forskning er et kraftigt indicium på, at der faktisk er et liv efter døden, og at dette liv har en bestemt karakter, for alle disse nær-død-oplevelser er overraskende identiske, for alle væsentlige elementer går igen i de mange tusinde tilfælde af nær-død, der er blevet undersøgt og beskrevet af forskerne.

Teoretisk opstilling af nær-død-oplevelserne

Den amerikanske læge Raymond A. Moody opstiller netop en lang række elementer, der går igen. Og når tilstrækkelig mange mennesker fortæller, at de har oplevet nøjagtig det samme, tyder meget på, at der er tale om det, man kalder objektive oplevelser i de subjektive verdener. Der kan umuligt være tale om hallucinationer, som ellers er den typiske (bort)forklaring.

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-19-Døden-i-esoterisk-lys 


Dr. Raymond A. Moody

 

Raymond A. Moody giver en teoretisk opstilling af alle nær-død-oplevel­sens elementer på én gang. Der er altså ikke tale om et enkelt menneskes oplevelse, men om en opsummering af mange menneskers erfaringer i et sammenhængende forløb. Herefter gives der eksempler på autentiske begivenheder. Det giver imidlertid et godt overblik, når alle punkterne præsenteres på én gang som en teoretisk model, sådan som Raymond A. Moody har gjort det i sin første bog, Livet efter livet. Senere skrev han endnu en bog, der hedder Mere om livet efter livet, men der citeres hovedsageligt fra hans første bog.

Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Download-fil: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - Erik Ansvang


Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE