Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ASTRALPLANETS BEBOERE - 05
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Dødens-eventyr-05-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

ASTRALPLANETS BEBOERE - 05 (1 af 8)


Døden er en rejse ind i de indre verdener. Oplevelserne varierer fra menneske til menneske, men åndsvidenskaben giver en detaljeret rejsebeskrivelse.

ASTRALPLANETS BEBOERE - 05 (1 af 8)

DØDEN - OG DEN INDRE REJSE

ASTRALPLANETS BEBOERE

5

Af Erik Ansvang

 

 Døden-og-den-indre-rejse-05-Astralplanets-beboere

Du kan frit downloade artikekserien "DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - ASTRALPLANETS BEBOERE" af Erik Ansvang. Serien er samlet til en e-bog, som kan downloades eller læses ved at klikke på filerne i højre spalte. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 1-697-3335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!


 

Den indre rejse

 

En opdagelsesrejse ind i de indre verdener

– i følelsernes egen verden.

Oplevelserne på denne indre rejse

varierer fra menneske til menneske.

 

Her er det tanken at tage på en opdagelsesrejse ind i de indre verdener. Rejseoplevelserne på denne indre rejse, varierer naturligvis fra menneske til menneske, og derfor er det kun muligt at give en generel beskrivelse, men desuden skal der gøres holdt undervejs ved interessante lokaliteter, særtilfælde og store afvigelser skal omtales, og de skabninger, der opholder sig i de indre verdener, skal beskrives. En del af astralplanets beboere er mennesker, for rejsen er den samme rejse, som ethvert menneske oplever, når det forlader den fysiske krop og begynder turen tilbage til sjælens egen verden. Der findes dybere indre verdener end sjælens, men disse verdener og bevidsthedstilstande falder uden for emnet.

Ankomsten til astralplanet markeres af mødet med lysvæsenet og tilbageblikket, og her har den "døde" en oplevelse af en ubeskrivelig bevidsthedsklarhed, og af at tiden ikke eksisterer. Alt ligger åbenbaret – fortid, nutid og fremtid – i ét nu.

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-22-Døden-i-esoterisk-lys

 

“Det skete tilsyneladende efter, at jeg havde set mit liv passere revy for mit indre blik. Det forekom mig, at jeg lige pludselig forstod alt, havde indblik i al viden – i alt helt tilbage til den første begyndelse og videre frem i al evighed – at jeg i ét sekund kendte alle de forskellige tidsaldres hemmeligheder, forstod meningen med Universet, stjernerne, Månen – med alt.”

 

Raymond A. Moody: Mere om livet efter livet, s. 16

 

Frihed i tænkeevnen

Forskellen mellem den fysiske tilværelse og den astrale er mest udpræget i tænkeevnen, der er stærkt præget af frihed og evnen til at føre idéer og idealer ud i praksis. En fond af uendelig viden står til rådighed. Resultaterne af en uges arbejde i den fysiske verden kan opnås i løbet af en time på astralplanet. Meditation bliver en videnskabelig proces, fordi resultaterne bliver objektivt synlige under udførelsen.

Virkeligheden er følelsestilstande

Man bevæger sig nu ind over den imaginære grænse, der adskiller det fysiske liv og det astrale. Man træder ind i den astrale tilværelse, som varierer fra mennesketype til mennesketype. Astralverdenen er begærenes eller følelsernes egen verden. Mennesket har afkastet det fysiske legeme, forladt den fysiske verden, og er til stede i følelsernes astrale verden i sit astrallegeme eller følelseslegeme. Den egentlige astrale tilværelse kan nu tage sin begyndelse.

Modtages af familie og venner (måske sovende)

Nogle mennesker glider midlertidigt ind i en form for ubevidsthed, der sædvanligvis højst varer 36-48 fysiske timer. Hvordan man vågner og hvor, er individuelt. Når man vågner, modtages man af astrale hjælpere, afdøde venner eller familie. De, der tager imod, behøver ikke være fysisk døde. Ofte lever de stadig i den fysiske verden, de har fortsat fysiske legemer, men de deltager i hjælpearbejdet, mens de sover.

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-23-Døden-i-esoterisk-lys

William Blake: “Familien mødes i Himlen”

 

Gamle venner genkendes øjeblikkeligt og ufejlbarligt. De har iagttaget den fremskridende opløsning, og står parat til at tage imod den nyankomne og byde velkommen. Genkendelse af personer er ikke afhængig af kendskab til deres fysiske udseende. Der er en anden måde, der gør det muligt straks at kende hinanden, uafhængig af udseendet. Det er en slags sjælelig genkendelse, som gør det næsten umuligt at tage fejl.

Omgivet af følelser

Astralplanet er en anderledes verden. I det fysiske liv er alt det, der omgiver mennesket, fysisk. Alle former er skabt af fysisk stof, og man oplever dem ved hjælp af de fysiske sanser. Virkeligheden er simpelthen fysisk. Det samme princip gælder på astralplanet. Alt det, der omgiver mennesket på følelsernes plan, er følelser … plus tanker. Tankelegemet (mentallegemet) og sjælens legeme (kausallegemet) ligger stadig inden i og uden om følelseslegemet. Den mest karakteristiske ydre virkelighed på astralplanet er derfor følelsestilstande. Det astrale menneske er omgivet af egne og andres følelsestilstande og deres virkning i de indre verdener. Det skal studeres nærmere, men indledningsvis skal astralverdenen skitseres i korthed.

Mere vågne – mere vitale

I den astrale verden er mennesket væsentligt mere vågen og bevidst end i den fysiske verden. Forklaringen er, at man bruger en stor del af den psykiske energi til at bevæge de tunge, fysiske partikler i kroppens nervesystemer og cellestrukturer. Denne energi er nu til rådighed i de indre verdener, og derfor er man mere vital, mere følende og meget mere opslugt af følelser og tanker på astralplanet. Den astrale verden er hurtig, levende og vital.

Men hvordan er de første indtryk i den astrale verden?

Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Download-fil: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - Erik Ansvang


Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE