Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ASTRALPLANETS BEBOERE - 05
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Dødens-eventyr-05-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

ASTRALPLANETS BEBOERE - 05 (4 af 8)


Døden er en rejse ind i de indre verdener. Oplevelserne varierer fra menneske til menneske, men åndsvidenskaben giver en detaljeret rejsebeskrivelse.

ASTRALPLANETS BEBOERE - 05 (4 af 8)

Lagdeling af astrallegemet

 

Hvorfor er det sådan? Når bevidstheden efter den fysiske død træder ind i astrallegemet, vil stoffet i astrallegemet straks lagdele sig, sådan at det tungeste, tætteste og mest "slidstærke" lag ligger yderst. Der er ikke sanseorganer i astrallegemet, for man sanser med hele legemets overflade, og derfor vil man opfatte underplanet gennem de partikler, der ligger yderst. I det fysiske liv har man følt og begæret ved hjælp af stoffet i astrallegemet. Hver gang man satte astrallegemets partikler i svingninger, registrerede den fysiske hjerne disse impulser som følelser. Jo grovere følelser, jo tungere stof. Stoffet er der alene, fordi man selv har tiltrukket det ved hjælp af selvskabte følelser og begær. Og man bliver på det respektive plan i en periode, der svarer til styrken af det pågældende begær. Hvis astrallegemet har lagdelt sig sådan, at det femte underplans partikler ligger yderst, vil man befinde sig på astralplanets femte underplan indtil dette lag gradvis opløses eller slides af. Herefter oplever man astralplanet gennem næste lag – fjerde underplans partikler … osv.

Når mennesket dør, kommer det altså ikke ind på hele astralplanet på én gang. Det er en proces, hvor man "glider" fra underplan til underplan. Man bevæger sig imidlertid ikke gennem rummet. Det er bevidstheden, der åbner sig for mere og mere af astralplanet. Det sker ved, at de partikler, man oplever igennem, opløses via udsultning eller nedslidning, og så vil det lag, der lå umiddelbart under, blive det yderste. Dette lag sanser man nu igennem – og dermed oplever man et andet underplan.

Stoffet er ikke intelligent

Når det astrale stof er i stand til at modarbejde mennesket ved at lagdele sig, kunne det lyde som om astrallegemet har en form for intelligens. Det har det ikke. Hvis man fylder vand i er kar med et hul i bunden, finder vandet øjeblikkelig hullet i bunden. Det er ikke udtryk for, at vandet er intelligent. Det er udtryk for en overordnet lovmæssighed i Universet, som alt er underlagt. Reaktionen fra stoffet er derfor automatisk – ikke bevidst – og ikke intelligent. Det følger bare en naturlov.

Åndsvidenskaben påstår imidlertid, at alt i Universet er liv, og at intet fungerer automatisk. Men i nogle faser fungerer dette liv på et bevidsthedsniveau, der er så primitivt, at det er meget vanskeligt for menneskets hjerne at fatte det. Fra menneskets niveau ser processen derfor automatisk ud. Når man oplever astralstoffets reaktion som intelligens, er det fordi stoffets drift modarbejder menneskets egen drift. Astralstoffets drift søger imod voldsomme, aggressive og stærkt følelsesbetonede tilstande, mens mennesket selv er interesserede i at få kontrol over disse tilstande. Når det lykkes astralstoffet at modarbejde menneskets forsøg på at forædle sit følelsesliv, opleves det som et udtryk for intelligens.

Lagdeling kan forhindres

Man har mulighed for at styre stoffets processer ved hjælp af sin vilje. C.W. Leadbeater fortæller, at det er muligt at modvirke lagdelingen af astrallegemet, når man dør. Det kræver naturligvis viden om, hvordan man skal bære sig ad. Det virker nærmest som at modarbejde en uheldig vane – eksempelvis trangen til at ryge. Denne udefinerbare fornemmelse, man oplever i cellerne, når rygningsabstinenserne melder sig, skal modarbejdes og overvindes med viljen. Det samme gælder lagdelingen.

Hvis man forhindrer lagdelingen, bevares den fulde funktionsevne på alle astralplanets underplaner. Lykkes det ikke at modarbejde lagdelingen, må man gennemleve underplan for underplan, mens man langsomt udsulter eller nedslider de forskellige stoftyper. Kvaliteten af astrallegemet og dermed af begyndelsen på efterlivet afhænger derfor helt og holdent af, hvem man er, og hvordan man har været i det fysiske liv. Helt overordnet kan man opdele mennesker i tre grundtyper, og selvom nuancerne er utallige, får man alligevel et indtryk af de principielle betingelser for det astrale liv.

Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Download-fil: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - Erik Ansvang


Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE