Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ASTRALPLANETS BEBOERE - 05
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Dødens-eventyr-05-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

ASTRALPLANETS BEBOERE - 05 (2 af 8)


Døden er en rejse ind i de indre verdener. Oplevelserne varierer fra menneske til menneske, men åndsvidenskaben giver en detaljeret rejsebeskrivelse.

ASTRALPLANETS BEBOERE - 05 (2 af 8)

Tre astrale grupper

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-24-Døden-i-esoterisk-lys

 

1. Fysiske formers astrale genparter

2. Elementalformerne

  • Astrale former, der dannes af bevidsthedsudtryk, som ethvert levende væsen hele tiden manifesterer.

3. Planetariske optegnelser

  • “Akasha-kronikken” – “astrallyset”
  • Naturens hukommelse. (En nøjagtig registre­ring af alt, som sker i den astrale verden).

 

1. Fysiske formers astrale genparter

 

For det første møder man alle fysiske formers astrale genparter. Det er ikke kun mennesker, der har et astrallegeme. Alle former har astrallegemer. (Selv mineraler har en primitiv form for følelsesliv, for mineralet har evnen til at sanse og reagere på sansningen. Naturvidenskaben kalder det for kemisk affinitet). Disse astrallegemer danner en helt nøjagtig afspejling eller kopi af den fysiske verden. Astrale mennesker kan hverken se eller kommunikere direkte med den fysiske verden. De to verdener er adskilt, men de kan alligevel forholde sig til den fysiske verden på grund af den astrale genpart af det fysiske.

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-25-Døden-i-esoterisk-lys

 

Det astrale lys

Den astrale verden er markant anderledes end den fysiske. Den er meget mere farvestrålende. Den er desuden selvlysende. Selvfølgelig ser man Solen ligesom i den fysiske verden, men man opfatter ikke Solen som lysets primære kilde på samme måde som i den fysiske verden. Den astrale verden oplyses også af Solen, men astralplanet er desuden selvlysende. I det gamle Egypten havde man en manual for de afdøde, som i nutiden kaldes Dødebogen. Titlen er imidlertid forkert. Korrekt oversat fra oldegyptisk hedder den Bogen om at træde ind i lyset – og på grundlag af de åndsvidenskabelige oplysninger om astrallyset, forstår man hvorfor.

 

2. Elementalformerne

 

I den astrale verden er kunstige former langt mere dominerende end i den fysiske verden. Der er et uendeligt hav af evigt skiftende elementalessens – dvs. astralverdenens pendant til mineralriget i den fysiske verden. I den fysiske verden kan man nemt se forskel på kunstige og naturlige former. Man kan eksempelvis nemt se forskel på et menneske og en statue af det samme menneske. På astralplanet er det meget vanskeligere, for enhver tanke eller følelse danner straks en levende form.

Reagerer på bevidsthedspåvirkninger

Disse former er sammenhængende strukturer, der reagerer på den mindste bevidsthedspåvirkning, som enhver levende skabning udtrykker. Og det er jo ikke kun mennesker, der har bevidsthed. Der er følelser i alle væsener – og der er spirende tankevirksomhed i mange andre skabninger end mennesket. Reaktionen fra elementalessensen består i, at der dannes en midlertidig form, der ligner den tilstand, der har fremkaldt formen. Den er selvfølgelig midlertidig, men den er absolut virkelig, så længe den eksisterer.

 

3. Planetariske optegnelser

 

Endelig har astralverdenen de såkaldte planetariske optegnelser – naturens hukommelse – eller Akasha-kronikken, som den også kaldes. H.P. Blavatsky kaldte den: "Astrallyset".

På de første eller øverste underplaner af hvert af de indre eksistensplaner – altså i de letteste stoftilstande i hver region i de indre verdener – findes en nøjagtig registrering af alt, hvad er sket på det pågældende eksistensplan. Denne registrering er meget virkelig og uhyre præcis – nærmest som en dokumentarfilm. Akasha-kronikken er derfor nært forbundet til begrebet karma.

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-26-Døden-i-esoterisk-lys

 

Den emotionelle verdenshistorie

Akasha-kronikken på astralplanet rummer en registrering af alt det, der er sket i den astrale verden. I den fysiske verden fortæller historien om fysiske hændelser, men på astralplanet fortælles den følelsesmæssige verdenshistorie. Alt, hvad levende væsener har følt og begæret i forbindelse med verdensbegivenhederne, er registreret her. Begivenhederne er sket, men de er i høj grad farvet af de følelsesmæssige tilstande, der kom til udtryk i forbindelse med begivenhederne.

Hvis man tager udgangspunkt i sit eget følelsesliv, så ved man, hvor forvirret og kaotiske oplevelserne som regel er. Det er årsagen til, at læsning af Akasha-kronikken er væsentlig mere upræcis på astralplanet end på mentalplanet. I den mentale verden rummer Akasha-kronikken en afspejling af de tanker, der har været tænkt. Det omtales senere.

Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Download-fil: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - Erik Ansvang


Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE