Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ASTRALPLANETS BEBOERE - 05
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Dødens-eventyr-05-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

ASTRALPLANETS BEBOERE - 05 (3 af 8)


Døden er en rejse ind i de indre verdener. Oplevelserne varierer fra menneske til menneske, men åndsvidenskaben giver en detaljeret rejsebeskrivelse.

ASTRALPLANETS BEBOERE - 05 (3 af 8)

Illusionsplanet

 

Det hele opleves som levende, farvestrålende billeder, der er meget virkelige. De er imidlertid blandet i én stor forvirring. Derfor er det meget svært at skelne, hvad der er hvad på astralplanet, og det er ikke mærkeligt, at de mennesker, der har udforsket astralplanet – eksempelvis den clairvoyante forsker C.W. Leadbeater – kalder planet for "illusionsplanet". Årsagen er, at det er vanskeligt at orientere sig på astralplanet. Meget vanskeligere end i den fysiske verden. For hvad er …

  • levende væsener?
  • hvad er billeder og forestillinger?
  • hvad er længsler?
  • hvad er drømme?
  • hvilke former rummer en levende livsenhed?
  • hvad er en midlertidig tankeform? – osv.

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-80-Døden-i-esoterisk-lys

 

Clairvoyante ser både følelser og tanker

Man begynder at fornemme, hvor vanskeligt det må være for en clairvoyant at iagttage og beskrive astrale begivenheder. Det betyder imidlertid ikke, at den clairvoyante, som kun er i stand til at opfatte den astrale verden, udelukkende registrerer menneskers følelsesliv. De former, der dannes via tænkning, binder astralt stof til sig, sådan at tankeformerne både afspejler tanker og følelser. Det er det, der i åndsvidenskaben kaldes "astro-mentale" former. Ved hjælp af astral clairvoyance er det derfor muligt at aflæse noget af tankeverdenen – men ikke den del af tænkningen, der ikke har vækket følelser.

Uselviske tanker er usynlige på astralplanet

Hvis et menneske tænker en uselvisk, åndelig tanke – eller en tanke, der ikke vækker følelser – vil tankeformen være usynlig i den astrale verden. Den sætter ikke det astrale stof i svingninger, og tiltrækker sig derfor ikke astralt stof. Uselviske tanker er imidlertid noget, der meget sjældent forekommer, men det illustrerer princippet.

 

"… astralplanet har ingen virkelig eksistens, men er menneskehedens illusoriske skabelse. Astralplanet vil langsomt blive en døende skabelse … og i den sidste periode af menneskehedens historie (i 7. rodrace) vil astralplanet ikke længere eksistere. Sådan er det endnu ikke … Det holder stadig de mange mennesker, der dør, som "fanger", fordi deres væsentlige reaktion på livet er begær, ønsketænkning og følelsesmæssig sansning. Dette gælder stadig for den store majoritet. Astralplanet opstod i den atlantiske periode. Den mentale bevidsthedstilstand eksisterede praktisk taget ikke på det tidspunkt …"

Alice A. Bailey: Esoteric Healing, p. 486-487

 

Fysiske vaner skaber astrale betingelser

Det astrale liv afhænger helt og holdent af mennesket selv. Hvis man har været meget følelsesbetonet og materialistisk i det fysiske liv, har man skabt en stærk binding til det fysiske liv og dets muligheder for begærtilfredsstillelse. Denne binding skaber betingelserne for det astrale liv. Hvis man derimod har levet et mere uselvisk og åndeligt liv, og har undgået at lade sig styre af følelser og begær, vil den astrale tilværelse være tilsvarende fri.

Eksempelvis vil mennesker med kraftig afhængighed af alkohol, narkotika, røg eller andre stimulanser, binde sig selv til astralplanets lavere regioner i en lang periode, og det vil være en særdeles pinefuld oplevelse. Årsagen er, at der ikke findes nogen mulighed for at tilfredsstille de indgroede begær på astralplanet. Samtidig befinder man sig på følelsernes eget plan, hvor man ikke har det fysiske legeme til at dæmpe de begærimpulser, der nu frit gennemstrømmer astrallegemet. De følelsesmæssige oplevelser er derfor langt kraftigere end i den fysiske tilværelse, og afviklingen af afhængigheden vil derfor være virkelig ubehagelig.

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-81-Døden-i-esoterisk-lys

 

Overvejer besættelse

Mennesker, der vågner op i den astrale verden og konstaterer, at de ikke længere har mulighed for at bruge den fysiske krop til hæmningsløst at tilfredsstille drifter og begær, bliver frustrerede og forsøger måske at besætte et fysisk inkarneret menneske med tilsvarende laster. Eller de opsøger den fysiske verdens astrale genparter i et fortvivlet forsøg på at fortsætte de dårlige vaner. Mange fastlåser sig selv i de lavere regioner under vilkår, der er lige så forskellige som menneskers tilbøjeligheder.

Det samme gælder mennesker, der er opfyldt af personligt had, aggressioner, sorg eller andre isolerende følelsesmæssige tilstande. Eller mennesker med en unaturlig kraftig fokusering på det seksuelle – eller med et stærkt madbegær – osv. Disse begærstyrede tilstande vil i de første lange perioder fastholde følelsesbetonede og materialistiske mennesker på de lavere astrale underplaner.

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-82-Døden-i-esoterisk-lys

Madbegær

 

Mennesker, der dør med mange uafsluttede opgaver eller stærke familierelationer, vil ofte søge tilbage til de efterladte og forsøge at vise, at de stadig eksisterer. Hvis de efterladte samtidig sørger voldsomt, fastholder begge parter hinanden i en ulykkelig cirkel. De sørgende fastholder den døde, og den døde forsøger at besvare den inderlige kalden, og vender sig derfor ikke mod de lysere regioner. Ingen af de involverede opnår noget med denne selvmedlidenhed. Hvis bare man vidste, at man altid selv skaber de vilkår, man lever under, og at man altid selv kan ændre dem.

Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Download-fil: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - Erik Ansvang


Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE