Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

LIVET PÅ SJÆLSPLANET - 08
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Dødens-eventyr-08-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

LIVET PÅ SJÆLSPLANET - 08 (5 af 5)


Adgang til sjælsplanet kræver, at mentallegemet afkastes. Personligheden er nu helt forsvundet, og mennesket er igen et med sin sjæl.

LIVET PÅ SJÆLSPLANET - 08 (5 af 5)

Refleksion

 

Som det forhåbentlig er fremgået af gennemgangen, så drejer menneskets udvikling sig om disidentifikation. Mennesket tror, det er noget andet, end det i virkeligheden er. Det tror, det er det fysiske legeme, sine følelser og sine tanker, og undervejs i udviklingen løfter det gradvis bevidstheden fra fokuseringen i de lavere legemer til sjælen.

Hvis du har lyst, kan du afslutte emnet med en enkel meditation. Formålet er disidentifikation med din lavere natur og en begyndende forankring i din højere.

 

Meditation til disidentifikation

Sæt dig godt til rette. Ret ryggen og luk øjnene. Løft bevidstheden op i hovedet bag panden … Forestil dig, at sjælens lys strømmer ned gennem toppen af hovedet og oplyser bevidstheden bag panden … Send lyset ned i hjertecentret mellem skulderbladene og tænd sjælens sol i hjertet.

 

Renselse

 

Se hvordan …

– sjælens lys strømmer ned i din personlighed, og sig i tankerne …

Sjælens lys strømmer ud i mit tankesind og renser og forædler mine tanker og forestillinger ...

Sjælens lys strømmer ud i mit astrallegeme og renser og forædler mine følelser og begær ...

Sjælens lys strømmer ud i mit fysisk-æteriske legeme og renser og forædler mit æteriske netværk.

Forestil dig, at du vandrer hen ad en guldbelagt vej – udviklingsvejen … mod en guldbelagt port – indvielsesporten.

Dan ud af din aura en energikugle af rosa lys og send den af sted. Se den glide hen ad vejen og ind gennem den gyldne port.

Dan nu en energikugle af grønt lys og send den af sted. Se den glide hen ad vejen og ind gennem den gyldne port.

Dan til sidst en energikugle af blåt lys og send den af sted. Se den glide hen ad vejen, standse op foran den gyldne port … og se den vokse, indtil den fylder hele billedfeltet.

Fasthold billedet af denne blå energi og sig i tankerne:

 

"Jeg er opfyldt af ånden, og som en sjæl jeg tjener ...

 

Jeg er opfyldt af lyset, og idet det skinner igennem mine legemer, udstråler jeg dette lys ...

 

Jeg er opfyldt af Guds kærlighed, og idet denne kærlighed strømmer ud fra mit hjerte, magnetiserer jeg dem, jeg ønsker at hjælpe".

 

Send via pandecentret, sjælens lys ud til alle nødlidende i verden – enkeltpersoner, grupper og menneskeheden som helhed. Hold bevidstheden samlet i hovedet, og mediter over nøgleordet:

 

Jeg betragter døden

som et skridt på vejen mod lys og liv.[1]

 

 

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-113-Døden-i-esoterisk-lys

 

 

_________________________________

[1] Citat fra Alice A. Bailey: Death: The Great Adventure, p. 51

_________________________________

Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Download-fil: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - Erik Ansvang


Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE