Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEVAERNES TRO
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Devaernes-tro-Geoffrey-Hosdon-Åndsvidenskab

DEVAERNES TRO (1 af 5)


Devaernes tro er loven i deres liv. Absolut lydighed, fuldendt samarbejde, ekstrem nøjagtighed, utrættelig aktivitet, udødelighed og lyksalighed er karakteristiske deva-egenskaber.

DEVAERNES TRO (1 af 5)

DEVAERNES TRO

Af Geoffrey Hodson
Fra The Angelic Hosts

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

 

Devaernes-tro-Geoffrey-Hosdon-Åndsvidenskab

Du kan frit downloade materialet "DEVAERNES TRO" af Geoffrey Hodson. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på … Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 


D E V A E R N E S    T R O

 

Devaernes-tro-01-Geoffrey-Hosdon-Åndsvidenskab

 

Devaernes (englenes) tro er baseret på viden. Den er udtryk for guddommelig sandhed, sådan som devaerne opfatter den på deres forskellige udviklingstrin. Det medfører, at der findes et næsten uendeligt antal gradueringer fra de laveste naturvæseners tro til de mægtige solvæseners tro. Under de selvbevidste og individualiserede sylfers trin er troen instinktiv, og sandhedens impulser adlydes uden tanke eller spørgsmål.

Alle naturvæsener er på deres eget udviklingstrin et fuldkomment udtryk for Den Højestes vilje, visdom og intelligens. I den ”lever de, bevæger de sig og er de”. Deres liv består af denne vilje, visdom og intelligens. De er denne vilje, som er fuldendt manifesteret på det udviklingstrin, de befinder sig på. Derfor udvikler de sig kun langsomt, for de kender ikke til modstand, og de møder ingen forhindringer for denne vilje, som de legemliggør. Sorg og lidelse er ukendt for dem. Deres verden er en dejlig have – den er “Paradiset, før frugten blev plukket af kundskabens træ.”

Deres liv styres af fuldkommen visdom, fordi de selv er visdommens fuldkomne udtryk. Hver handling, de udfører, er fuldkommen i sin visdom. Deres pålidelighed er absolut. Ikke fordi de altid foretager de rigtige valg, men fordi de som inkarnationer af guddommelig visdom ikke kan foretage forkerte valg.

Deres arbejde er deres tro

Da visdom er identisk med lyksalighed, er deres liv uafbrudt lyksalighed. De lever i en evig ekstase, der kun varierer i grad. Deres vækstmuligheder ligger i denne gradsforskel, for når de har været på ekstasens bølgetop og bagefter kommer ned i dalen – stadig salige, men ikke ekstatiske – vokser der et instinktivt begær efter en gentagelse af oplevelsen. Denne mekanisme er nøglen til naturvæsenernes liv og udvikling. De arbejder, fordi arbejde giver dem forøget salighed. Derfor er arbejde deres tro.

De vælger ikke selv denne tro. De vælger heller ikke at arbejde. Men Det Højestes udtryk for salighed presser konstant på, for gennem dem at opnå en dybere og mere omfattende udtryksmåde i de stoflige verdener. Dette pres skaber instinktet for uafbrudt stræben efter det højestes udtryk for salighed. Saligheden, der kommer til udtryk gennem arbejdet, giver glæde, og glæden giver naturvæsenerne inspiration til at arbejde.

Artikel-Devaernes-tro-Geoffrey-Hosdon-Åndsvidenskab
Download-fil: DEVAERNES TRO - Geoffrey Hodson


Artikel-Devaernes-tro-Geoffrey-Hosdon-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: DEVAERNES TRO