Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

EUROPARÅDETS KONVENTION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Europarådets-konvention

EUROPARÅDETS KONVENTION (2 af 15)


Europarådets konvention til beskyttelse af MENNESKERETTIGHEDER og grundlæggende FRIHEDSRETTIGHEDER.

EUROPARÅDETS KONVENTION (2 af 15)

AFSNIT I

 

Artikel 2

 

Stk. 1. Ethvert menneskes ret til livet er beskyttet ved lov. Ingen må forsætligt berøves livet undtagen ved fuldbyrdelse af en dødsdom, afsagt af en domstol i tilfælde, hvor der ved lov er fastsat dødsstraf for den pågældende forbrydelse.

Stk. 2. Berøvelse af livet betragtes ikke som foregået i modstrid med denne artikel, når den er en følge af magtanvendelse, der ikke går ud over det absolut nødvendige:

a. for at forsvare nogen mod retsstridig overlast –

b. for at iværksætte en lovlig anholdelse eller forhindre flugt fra lovlig forvaring –

c. i retsmæssig foretagen undertrykkelse af fredsforstyrrende optøjer eller opstand.

 

Artikel 3

 

Ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller vanærende behandling eller straf

 

Artikel 4

 

Stk. 1. Ingen må holdes i slaveri eller trældom.

Stk. 2. Ingen må beordres til at udføre tvangs- eller pligtarbejde.

Stk. 3. Ved anvendelse af denne artikel omfatter udtrykket "tvangs- eller pligtarbejde" ikke:

a. arbejde, som almindeligvis forlanges udført under forvaring i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5 i nærværende konvention, eller under betinget løsladelse fra sådan forvaring –

b. tjeneste af militær karakter eller, i de lande, hvor militærnægtelse af samvittighedsgrunde anerkendes, for så vidt angår personer, der er militærnægtere af samvittighedsgrunde, tjeneste, der udkræves i stedet for tvungen militærtjeneste –

c. tjeneste, der pålægges i tilfælde af nødstilstand eller ulykker, der truer samfundets eksistens eller velfærd –

d. arbejde eller tjeneste, der udgør en del af normale borgerlige forpligtelser.

Artikel-Europarådets-konvention
Download-fil: EUROPARÅDETS KONVENTION


Artikel-Europarådets-konvention
Læsefil med vendbare sider: EUROPARÅDETS KONVENTION