Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

EUROPARÅDETS KONVENTION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Europarådets-konvention

EUROPARÅDETS KONVENTION (6 af 15)


Europarådets konvention til beskyttelse af MENNESKERETTIGHEDER og grundlæggende FRIHEDSRETTIGHEDER.

EUROPARÅDETS KONVENTION (6 af 15)

AFSNIT II

 

Artikel 19

 

For at sikre opfyldelsen af de høje kontraherende parter i nærværende konvention påtagne forpligtelser skal der oprettes:

1) En europæisk kommission for menneskerettigheder, i det følgende benævnt "Kommissionen" –

2) En europæisk domstol for menneskerettigheder, i det følgende benævnt "Domstolen".

 

 

AFSNIT III

 

Artikel 20

 

Kommissionen består af et antal medlemmer svarende til antallet af de høje kontraherende parter. Der må ikke være to kommissionsmedlemmer, som er statsborgere i samme stat.

 

Artikel 21

 

Stk. 1. Medlemmerne af Kommissionen vælges af ministerudvalget ved absolut flertal på grundlag af en af Den rådgivende Forsamlings præsidium opstillet navneliste – hver gruppe af de høje kontraherende parters repræsentanter i Den rådgivende Forsamling skal foreslå tre kandidater, hvoraf mindst to af dens egen nationalitet:

Stk. 2. I videst muligt omfang skal samme fremgangsmåde følges ved komplettering af Kommissionen i tilfælde, hvor andre stater senere tiltræder denne konvention, samt ved besættelsen af lejlighedsvis ledige pladser.

 

Artikel 22

 

Stk. 1. Kommissionens medlemmer vælges for et tidsrum på seks år. De kan genvælges. For så vidt angår de medlemmer, der vælges ved det første valg, skal dog syv medlemmers funktionstid udløbe efter tre års forløb.

Stk. 2. De medlemmer, hvis funktionstid udløber efter forløbet af begyndelsesperioden på tre år, vælges ved lodtrækning, der foretages af Det europæiske Råds generalsekretær umiddelbart efter, at det første valg har fundet sted.

Stk. 3. Et medlem af Kommissionen, som vælges i stedet for et medlem, hvis funktionstid ikke er udløbet, skal beklæde hvervet for den resterende del af forgængerens funktionstid.

Stk. 4. Kommissionens medlemmer skal beklæde hvervet, indtil andre er valgt i deres sted. Efter at sådant valg har fundet sted, skal de fortsætte behandlingen af de sager, som de allerede har påbegyndt.

 

Artikel 23

 

Kommissionsmedlemmerne har sæde i Kommissionen som individuelle personer.

 

Artikel 24

 

Enhver af de høje kontraherende parter kan gennem Det europæiske Råds generalsekretær for Kommissionen indbringe ethvert påstået brud på konventionens bestemmelser foretaget af en anden høj kontraherende part.

Artikel-Europarådets-konvention
Download-fil: EUROPARÅDETS KONVENTION


Artikel-Europarådets-konvention
Læsefil med vendbare sider: EUROPARÅDETS KONVENTION