Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

EUROPARÅDETS KONVENTION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Europarådets-konvention

EUROPARÅDETS KONVENTION (9 af 15)


Europarådets konvention til beskyttelse af MENNESKERETTIGHEDER og grundlæggende FRIHEDSRETTIGHEDER.

EUROPARÅDETS KONVENTION (9 af 15)

Artikel 32

 

Stk. 1. Hvis sagen ikke indbringes for Domstolen i overensstemmelse med artikel 48 i denne konvention indenfor et tidsrum af tre måneder fra datoen for beretningens oversendelse til Ministerudvalget, skal Ministerudvalget med to tredjedeles flertal af de medlemmer, der er berettiget til at sidde i Udvalget, afgøre, om der foreligger en krænkelse af konventionen.

Stk. 2. I bekræftende fald skal Ministerudvalget fastsætte en frist, indenfor hvilken vedkommende høje kontraherende part skal træffe de forholdsregler, som Ministerudvalgets afgørelse medfører.

Stk. 3. Hvis vedkommende høje kontraherende part ikke har truffet tilfredsstillende forholdsregler indenfor den foreskrevne frist, skal Ministerudvalget med det i stk. 1 nævnte flertal afgøre, hvilken virkning der skal tillægges dets oprindelige afgørelse, og offentliggøre beretningen.

Stk. 4. De høje kontraherende parter forpligter sig til at betragte enhver afgørelse, som Ministerudvalget måtte træffe i medfør af stk. 1-3 som bindende.

 

Artikel 33

 

Kommissionens møder holdes for lukkede døre.

 

Artikel 34

 

Kommissionen træffer sine afgørelser ved flertal af de medlemmer, der er til stede og afgiver stemme – underkommissionen træffer sine afgørelser ved flertal af sine medlemmer.

 

Artikel 35

 

Kommissionen holder møder, når omstændighederne kræver det. Møderne sammenkaldes af Det europæiske Råds generalsekretær.

 

Artikel 36

 

Kommissionen fastsætter sin egen forretningsorden.

 

Artikel 37

 

Kommissionens sekretariat stilles til rådighed af det europæiske Råds generalsekretær.

Artikel-Europarådets-konvention
Download-fil: EUROPARÅDETS KONVENTION


Artikel-Europarådets-konvention
Læsefil med vendbare sider: EUROPARÅDETS KONVENTION