Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

EUROPARÅDETS KONVENTION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Europarådets-konvention

EUROPARÅDETS KONVENTION (8 af 15)


Europarådets konvention til beskyttelse af MENNESKERETTIGHEDER og grundlæggende FRIHEDSRETTIGHEDER.

EUROPARÅDETS KONVENTION (8 af 15)

Artikel 28

 

Når Kommissionen antager en sag, der er indbragt for den, skal den:

a. med henblik på at udrede kendsgerningerne foretage en gennemgang af sagen i forening med parternes repræsentanter, og om nødvendigt foranstalte en undersøgelse, til hvis effektive gennemførelse vedkommende stater skal stille alle midler til rådighed efter at have drøftet spørgsmålet med Kommissionen –

b. stille sig til rådighed for vedkommende parter med det formål at opnå en mindelig løsning af sagen på grundlag af respekt for menneskerettighederne som defineret i denne konvention.

 

Artikel 29

 

Stk. 1. Kommissionen skal udføre de i artikel 28 nævnte funktioner ved en underkommission bestående af syv kommissionsmedlemmer.

Stk. 2. Hver af vedkommende parter kan udpege en person til medlem af denne underkommission.

Stk. 3. De øvrige medlemmer vælges ved lodtrækning i overensstemmelse med de i Kommissionens forretningsorden foreskrevne regler.

 

Artikel 30

 

Hvis det lykkes underkommissionen at udvirke en mindelig løsning i overensstemmelse med artikel 28, skal den udarbejde en beretning, der skal sendes til vedkommende stater, til Ministerudvalget og til den europæiske generalsekretær til offentliggørelse. Denne beretning skal indskrænke sig til en kort konstatering af kendsgerningerne og den løsning, der er opnået.

 

Artikel 31

 

Stk. 1. Hvis en løsning ikke opnås, skal Kommissionen udarbejde en beretning om kendsgerningerne og anføre sin opfattelse med hensyn til, om disse åbenbarer, at vedkommende stat har brudt sine forpligtelser ifølge konventionen. Samtlige kommissionsmedlemmers opfattelse af dette punkt kan anføres i beretningen.

Stk. 2. Beretningen skal oversendes til Ministerudvalget. Den skal også oversendes til vedkommende stater, der ikke er berettiget til at offentliggøre den.

Stk. 3. Ved oversendelsen af beretningen til Ministerudvalget kan Kommissionen stille sådanne forslag, som den finder egnede.

Artikel-Europarådets-konvention
Download-fil: EUROPARÅDETS KONVENTION


Artikel-Europarådets-konvention
Læsefil med vendbare sider: EUROPARÅDETS KONVENTION