Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

EUROPARÅDETS KONVENTION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Europarådets-konvention

EUROPARÅDETS KONVENTION (12 af 15)


Europarådets konvention til beskyttelse af MENNESKERETTIGHEDER og grundlæggende FRIHEDSRETTIGHEDER.

EUROPARÅDETS KONVENTION (12 af 15)

Artikel 48

 

Nedennævnte kan indbringe en sag for Domstolen, forudsat at vedkommende høje kontraherende part, hvis der kun er én, eller vedkommende høje kontraherende parter, hvis der er flere end én, er obligatorisk underkastet Domstolens myndighed eller, hvis det ikke er tilfældet, med samtykke af vedkommende høje kontraherende part, hvis der kun er én, eller af vedkommende høje kontraherende parter, hvis der er flere end én:

a. Kommissionen –

b. en høj kontraherende part, hvis statsborger angives at være krænket –

c. en høj kontraherende part, der har indbragt sagen for Kommissionen –

d. en høj kontraherende part, mod hvilken klagen blev rejst.

 

Artikel 49

 

Domstolen afgør selv tvistigheder med hensyn til sin kompetence.

 

Artikel 50

Hvis Domstolen finder, at en afgørelse eller en forholdsregel truffet af en retlig eller anden myndighed, henhørende under en af de høje kontraherende parter er helt eller delvis i strid med de af nærværende konvention følgende forpligtelser, og hvis den nævnte parts interne ret kun tillader delvis skadesløsholdelse for følgerne af denne afgørelse eller forholdsregler, skal Domstolens afgørelse om nødvendigt indrømme den forurettede part passende erstatning.

 

Artikel 51

 

Stk. 1. Domstolens afgørelse skal ledsages af grunde.

Stk. 2. Hvis afgørelsen helt eller delvis ikke repræsenterer dommernes enstemmige mening, er enhver dommer berettiget til at afgive særskilt votum.

Artikel-Europarådets-konvention
Download-fil: EUROPARÅDETS KONVENTION


Artikel-Europarådets-konvention
Læsefil med vendbare sider: EUROPARÅDETS KONVENTION